Je bekijkt nu Accijns Benzine 2024: Gevolgen Voor Uw Portemonnee

Accijns Benzine 2024: Gevolgen Voor Uw Portemonnee

Als u een auto rijdt, weet u dat de brandstofprijs uit verschillende onderdelen bestaat. Een van die onderdelen is de accijns: een belasting die de overheid heft op de verkoop van bepaalde producten, zoals benzine, diesel, alcohol en tabak. De accijns op benzine is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid, maar heeft ook invloed op de prijs die u aan de pomp betaalt. In dit artikel leggen we uit wat de accijns op benzine is, hoe deze wordt berekend en waarom deze in 2024 mogelijk verandert.

Wat is de accijns op benzine 2024?

De accijns op benzine is een vast bedrag per liter dat de overheid in rekening brengt bij de verkoper van de brandstof. De verkoper berekent dit bedrag door aan de consument, waardoor de prijs aan de pomp hoger wordt.

Deze heffing op benzine is bedoeld om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast levert de accijns geld op voor de overheid, dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld infrastructuur, onderwijs of zorg.

Hoe wordt de accijns op benzine berekend?

De accijns wordt berekend per liter brandstof en is een vast bedrag dat jaarlijks wordt aangepast. De accijns is verrekend in de aankoopprijs die u betaalt aan de pomp. Over de prijs, inclusief de accijns, wordt dan ook nog btw (belasting op de toegevoegde waarde) berekend. De btw is een percentage van 21% voor brandstof.

Accijns op benzine 2024: Voorbeeld

U koopt een liter benzine op 1 juli 2024. De productprijs is € 0,80. Het accijnstarief is € 0,867. De btw is 21%.

De berekening is als volgt:

Prijs inclusief accijns = € 0,80 + € 0,867 = € 1,667 Btw = € 1,667 x 21% = € 0,350 Totaal = € 1,667 + € 0,350 = € 2,017

U betaalt dus € 2,017 voor een liter benzine, waarvan € 1,217 aan accijns en btw.

De hoogte van de accijnstarieven hangt af van het soort product en wordt regelmatig aangepast door de overheid. Hieronder ziet u een overzicht van de accijnstarieven per 1 januari 2024 voor enkele veelgebruikte producten:

ProductAccijnstarief
Benzine (per liter)€ 0,789
Diesel (per liter)€ 0,516
Lpg (per kilogram)€ 0,345

De accijns op benzine wordt elk jaar aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de accijns meestijgt met de algemene prijsstijging in het land. De inflatiecorrectie wordt berekend op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het voorgaande jaar. Het CPI geeft aan hoeveel duurder of goedkoper producten en diensten gemiddeld zijn geworden in een bepaalde periode.

De accijns op benzine wordt ook beïnvloed door internationale afspraken. Zo heeft Nederland zich in 2017 aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs, waarin landen hebben afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Om dit doel te bereiken, moeten landen hun uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een manier om dat te doen, is door de accijnzen op fossiele brandstoffen te verhogen.

Waarom verandert de accijns op benzine in 2024?

In 2024 verandert de accijns op benzine mogelijk door twee redenen: een overbruggingsregeling en een nieuwe belastingwet.

Overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling is een tijdelijke maatregel die in 2022 is ingevoerd als reactie op de oorlog in Oost-Europa. Door deze oorlog stegen de olieprijzen wereldwijd, waardoor ook de brandstofprijzen in Nederland hoger werden. Om de consument tegemoet te komen, besloot de overheid om de accijnzen op benzine en diesel tijdelijk te verlagen. Benzine werd 17,3 cent goedkoper en diesel 11,3 cent. In de zomer van 2023 werd deze korting gehalveerd.

De overbruggingsregeling zou oorspronkelijk aflopen op 31 december 2023, waarna de accijnzen weer zouden stijgen naar het niveau van vóór de oorlog. Dit zou betekenen dat de literprijs van benzine na de jaarwisseling met 21 cent zou stijgen.

Echter, een meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten om deze verhoging niet door te laten gaan. De huidige accijnzen op benzine en diesel worden dus bevroren voor 2024.

Wat betekent dit voor u?

De accijns op benzine is een belangrijke factor die de brandstofprijs bepaalt. Als de accijns stijgt, wordt benzine duurder. Dit kan gevolgen hebben voor uw portemonnee, maar ook voor uw rijgedrag. U kunt bijvoorbeeld besluiten om minder te rijden, zuiniger te rijden of over te stappen op een alternatieve brandstof, zoals elektriciteit of waterstof.

De accijns op benzine is echter niet de enige factor die de brandstofprijs beïnvloedt. Andere factoren zijn onder meer de olieprijs, de dollarkoers, de vraag en het aanbod, de concurrentie tussen tankstations en de btw. Al deze factoren kunnen fluctueren en zijn moeilijk te voorspellen. Daarom is het lastig om te zeggen hoe hoog de brandstofprijs in 2024 precies zal zijn.

Wat wel zeker is, is dat de overheid de accijns op benzine in 2024 niet zal verhogen als gevolg van de overbruggingsregeling of de nieuwe belastingwet.

Dit betekent dat u in 2024 dezelfde accijns betaalt als in 2023. Dit is goed nieuws voor u als automobilist, maar minder goed nieuws voor het klimaat. De overheid loopt namelijk inkomsten mis die gebruikt kunnen worden voor duurzame investeringen. Bovendien wordt het gebruik van fossiele brandstoffen niet afgeremd, waardoor de uitstoot van broeikasgassen niet daalt.

Conclusie

De accijns op benzine 2024 is een belasting die de overheid heft op de verkoop van benzine. De accijns heeft invloed op de prijs die u aan de pomp betaalt en op het milieu. In 2024 verandert de accijns op benzine mogelijk door twee redenen: een overbruggingsregeling en een nieuwe belastingwet. Echter, een meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten om deze veranderingen niet door te laten gaan. Dit betekent dat u in 2024 dezelfde accijns betaalt als in 2023. Dit is gunstig voor uw portemonnee, maar minder gunstig voor het klimaat.

Geef een reactie