Je bekijkt nu AOW bedragen 2023

AOW bedragen 2023

Het onderwerp van dit artikel is de AOW, de algemene ouderdomswet. Dit is een basispensioen van de Rijksoverheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de AOW bedragen 2023. Ik ga in op de volgende onderwerpen:

 • Hoe hoog is de AOW in 2023?
 • Wanneer krijgt u AOW in 2023?
 • Hoe bouwt u AOW op?
 • Hoe zit het met de AOW voor inwoners van Surinaamse afkomst?
 • Welke AOW krijgt u bij uw woonsituatie?
 • Hoe vraagt u AOW aan?

AOW bedragen 2023

De hoogte van uw AOW hangt af van een aantal factoren, zoals:

 • Of u alleen woont of met iemand samen
 • Of u een volledige of een gedeeltelijke AOW heeft opgebouwd
 • Of u loonheffingskorting toepast of niet
 • Of u inkomensondersteuning of toeslag krijgt

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW bedragen 2023 uit. De SVB publiceert elk half jaar de actuele bedragen van de AOW op haar website. AOW bedragen 2023 bruto en netto:

WoonsituatieBedrag per maand met loonheffingskortingBedrag per maand zonder loonheffingskorting
U woont alleen€ 1.430,80 bruto / € 1.353,11 netto€ 1.430,80 bruto / € 1.081,69 netto
U bent getrouwd of woont samen€ 973,86 bruto / € 920,98 netto€ 973,86 bruto / € 736,06 netto

Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt € 88,32 per maand voor alleenstaanden en € 59,57 per maand voor gehuwden of samenwonenden. Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald.

Heeft u geen volledige AOW opgebouwd? Dan krijgt u een lager bedrag. U kunt uw persoonlijke bedrag bekijken in Mijn SVB.

Heeft u recht op inkomensondersteuning? Dan krijgt u een extra bedrag naast uw AOW. Per 1 januari 2023 is dit maximaal € 5,- per maand.

Heeft u recht op toeslag? Dan krijgt u een aanvulling op uw AOW als uw partner nog geen AOW heeft en weinig of geen inkomen heeft. De toeslag is maximaal € 973,86 bruto per maand.

Wanneer krijgt u AOW in 2023?

U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd wordt elk jaar aangepast aan de levensverwachting.

Voor mensen die geboren zijn tussen 1 januari 1958 en 31 december 1960 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Voor mensen die geboren zijn na 31 december 1960 is de AOW-leeftijd nog niet bekend. Deze wordt vijf jaar van tevoren vastgesteld.

De SVB betaalt de AOW bedragen 2023 uit op de laatste werkdag van elke maand.

AOW opbouwen

U bouwt 2% AOW op voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW. De opbouw begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd en eindigt op uw AOW-leeftijd. U bent verzekerd voor de AOW als u in Nederland woont of werkt.

Als u in het buitenland woont of werkt, kunt u soms ook verzekerd zijn voor de AOW. Dit hangt af van het land waar u woont of werkt en of er een belastingverdrag is met Nederland. Een voorbeeld van zo’n verdrag is het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje.

Als u niet verzekerd bent voor de AOW, bouwt u geen AOW op. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw AOW. U kunt ervoor kiezen om vrijwillig verzekerd te blijven of te worden voor de AOW. Dit moet u binnen een jaar na het einde van uw verplichte verzekering aanvragen bij de SVB.

AOW Bedragen 2023 Surinamers

Als u van Surinaamse afkomst bent en in Nederland woont of heeft gewoond, kunt u ook AOW krijgen. Maar uw AOW kan lager zijn dan die van andere Nederlanders. Dat komt omdat u mogelijk minder jaren verzekerd bent geweest voor de AOW.

Dit geldt vooral voor mensen die geboren zijn tussen 1957 en 1975 en in Suriname hebben gewoond toen Suriname nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze mensen hebben geen AOW opgebouwd over de jaren dat zij in Suriname woonden. Zij hebben dus een AOW-gat.

Het kabinet heeft besloten om deze groep ouderen van Surinaamse afkomst een eenmalige tegemoetkoming te geven. Deze tegemoetkoming is bedoeld als een gebaar van erkenning en herkenning voor hun situatie. De tegemoetkoming is geen onderdeel van de AOW en heeft geen invloed op andere uitkeringen of toeslagen.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het aantal jaren dat u in Suriname heeft gewoond tussen 1957 en 1975. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 5000,- per persoon. U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. De SVB zal u hierover informeren als u hiervoor in aanmerking komt.

De tegemoetkoming wordt naar verwachting in 2024 uitbetaald. 

AOW Bedragen 2023: Uw woonsituatie

Uw woonsituatie bepaalt of u een AOW krijgt voor een alleenstaande of voor een gehuwde of samenwonende. De SVB kijkt naar uw situatie op de dag dat u AOW krijgt.

U bent alleenstaand als u alleen woont en geen partner heeft. Een partner is iemand met wie u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont.

U bent gehuwd of samenwonend als u een partner heeft en met hem of haar op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Het maakt niet uit of u een huurcontract, een koopcontract of geen contract heeft.

Er zijn ook situaties waarin u met iemand samenwoont, maar toch als alleenstaand wordt gezien voor de AOW. Dit geldt bijvoorbeeld als u:

 • Met uw kind, kleinkind, broer, zus, ouder of grootouder woont
 • Met iemand woont die zorg nodig heeft of die zorg aan u verleent
 • Met iemand woont die jonger is dan 18 jaar
 • Met iemand woont die ook AOW krijgt

Voor deze situaties gelden wel bepaalde voorwaarden. U kunt deze nalezen op de website van de SVB.

Hoe vraagt u AOW aan?

U hoeft meestal niets te doen om AOW aan te vragen. De SVB stuurt u ongeveer vijf maanden voor uw AOW-leeftijd een brief met een formulier. U hoeft dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als er iets verandert in uw situatie.

Als u in het buitenland woont, moet u wel zelf AOW aanvragen. Dit kan vanaf zes maanden voor uw AOW-leeftijd. U kunt dit online doen via Mijn SVB of schriftelijk via een formulier dat u kunt downloaden van de website van de SVB.

Voorbeelden AOW Bedragen 2023

Om de AOW beter te begrijpen, geven we hier twee voorbeelden van mensen die in 2023 AOW krijgen.

Voorbeeld 1: Jan

Jan is geboren op 15 juni 1956 en wordt dus 67 jaar en drie maanden in 2023. Hij heeft altijd in Nederland gewoond en gewerkt en heeft dus een volledige AOW opgebouwd. Hij woont alleen en past loonheffingskorting toe. Hij heeft geen recht op inkomensondersteuning of toeslag.

Jan krijgt per 1 september 2023 zijn eerste AOW-uitkering. Hij krijgt € 1.430,80 bruto per maand, waarvan € 77,69 aan loonheffing wordt ingehouden. Hij krijgt dus € 1.353,11 netto per maand. Daarnaast krijgt hij in mei 2024 € 88,32 x 9 = € 794,88 bruto aan vakantiegeld, waarvan € 44,40 aan loonheffing wordt ingehouden. Hij krijgt dus € 750,48 netto aan vakantiegeld.

Voorbeeld 2: Fatima

Fatima is geboren op 1 januari 1959 en wordt dus ook 67 jaar en drie maanden in 2023. Zij heeft echter tien jaar in Marokko gewoond en gewerkt en heeft dus geen volledige AOW opgebouwd. Zij heeft recht op 80% van de volledige AOW. Zij is getrouwd met Ali, die nog geen AOW heeft en geen inkomen heeft. Zij heeft dus recht op toeslag. Zij woont samen met Ali in Nederland en past geen loonheffingskorting toe.

Fatima krijgt per 1 april 2023 haar eerste AOW-uitkering. Zij krijgt 80% van € 973,86 bruto per maand, dus € 779,09 bruto per maand, waarvan € 237,80 aan loonheffing wordt ingehouden. Zij krijgt dus € 541,29 netto per maand. Daarnaast krijgt zij de maximale toeslag van € 973,86 bruto per maand, waarvan € 294,16 aan loonheffing wordt ingehouden. Zij krijgt dus € 679,70 netto per maand aan toeslag. Verder krijgt zij € 5,- per maand aan inkomensondersteuning. In totaal krijgt zij dus € 1.225,99 netto per maand. Bovendien krijgt zij in mei 2024 € 59,57 x 9 = € 536,13 bruto aan vakantiegeld, waarvan € 161,84 aan loonheffing wordt ingehouden. Zij krijgt dus € 374,29 netto aan vakantiegeld.

Conclusie

De AOW is een belangrijk onderdeel van uw inkomen als u met pensioen gaat. Het is daarom goed om te weten hoe de AOW werkt en wat het voor u betekent. In dit artikel hebben we de volgende onderwerpen besproken:

 • Hoe hoog is de AOW in 2023?
 • Wanneer krijgt u AOW in 2023?
 • Hoe bouwt u AOW op?
 • Welke AOW krijgt u bij uw woonsituatie?
 • Hoe vraagt u AOW aan?

We hebben ook twee voorbeelden gegeven van AOW bedragen in 2023. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de situatie van ouderen van Surinaamse afkomst, die een eenmalige tegemoetkoming krijgen voor hun AOW-gat.

Geef een reactie