Je bekijkt nu Belastingrente 2024

Belastingrente 2024

Belastingrente is een rente die de Belastingdienst in rekening brengt of vergoedt als er een verschil is tussen het bedrag dat u heeft aangegeven en betaald en het bedrag dat uiteindelijk verschuldigd of terug te ontvangen is. Belastingrente kan dus zowel in uw voordeel als in uw nadeel werken. In dit artikel leggen we uit wat belastingrente is, hoe het wordt berekend en hoe u het kunt voorkomen of beperken. Ook gaan we in op de wijzigingen die per 1 januari 2024 worden voorgesteld voor het vaststellen van de percentages van de belastingrente 2024.

Wat is de belastingrente in 2024?

Belastingrente wordt berekend over de periode die loopt vanaf zes maanden na afloop van het belastingjaar tot aan de datum van de definitieve aanslag.

Als u bijvoorbeeld over het jaar 2023 inkomstenbelasting moet betalen, dan loopt de periode waarover belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2024 tot aan de datum waarop de definitieve aanslag wordt opgelegd.

Als u over het jaar 2023 inkomstenbelasting terugkrijgt, dan loopt de periode waarover belastingrente wordt vergoed vanaf 1 juli 2024 tot aan de datum waarop de definitieve aanslag wordt verrekend.

Belastingrente wordt berekend over het bedrag dat u moet bijbetalen of terugkrijgt. Het percentage van de belastingrente verschilt per belastingsoort en wordt jaarlijks vastgesteld. Het percentage is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, met een minimum van 4% voor alle belastingen behalve de vennootschapsbelasting. Voor de vennootschapsbelasting geldt een minimum van 10%. De percentages voor 2023 zijn als volgt:

 • Inkomstenbelasting: 7,5%
 • Vennootschapsbelasting: 10%
 • Loonbelasting: 7,5%
 • Omzetbelasting: 7,5%
 • Dividendbelasting: 7,5%
 • Erfbelasting: 7,5%
 • Schenkbelasting: 7,5%

Belastingrente 2024: Wat verandert er?

Per 1 januari 2024 treedt een nieuw systeem in werking voor het vaststellen van de percentages van de belastingrente invorderingsrente. Het doel van het nieuwe systeem is om de verschillen tussen de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronheffing enerzijds en de belastingrente voor de inkomstenbelasting en andere belastingen anderzijds te verkleinen.

De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar en treden in werking per 1 januari van het daaropvolgende jaar (voor het eerst dus per 1 januari 2024).

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting, de bronheffing en de solidariteitsbijdrage wordt vastgesteld op de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 5,5 procentpunt, afgerond op halve procentpunten en met een minimum van 5,5 procent. Het verwachte percentage per 1 januari 2024 is 10 procent.

De belastingrente voor overige belastingmiddelen (waaronder de inkomstenbelasting, loonbelasting, btw, dividendbelasting) wordt vastgesteld op de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 3 procentpunt, afgerond op halve procentpunten en met een minimum van 4,5 procent. Het verwachte percentage per 1 januari 2024 is 7,5 procent.

Het voornemen is om de koppeling van de wettelijke rente voor de overige belastingmiddelen met de rente bij toeslagen los te laten. Per 1 januari 2024 wordt het percentage voor toeslagen vervolgens bevroren op 4 procent.

Hoe kunt u belastingrente voorkomen of beperken?

Er zijn verschillende manieren om belastingrente te voorkomen of te beperken. De belangrijkste zijn:

 • Doe tijdig aangifte. Als u uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting indient vóór 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar, dan krijgt u meestal vóór 1 juli een definitieve aanslag. In dat geval wordt er geen belastingrente berekend of vergoed.
 • Vraag een voorlopige aanslag aan of wijzig deze. Als u verwacht dat u belasting moet bijbetalen, dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen. U betaalt dan alvast een deel of het hele bedrag dat u verwacht te moeten betalen. Zo voorkomt u dat u later belastingrente moet betalen over het bedrag dat u nog verschuldigd bent. Als u verwacht dat u belasting terugkrijgt, dan kunt u ook een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen. U krijgt dan alvast een deel of het hele bedrag dat u verwacht terug te krijgen. Zo profiteert u eerder van de belastingrente die u vergoed krijgt over het bedrag dat u nog tegoed heeft.
 • Maak bezwaar tegen een te hoge aanslag. Als u het niet eens bent met een definitieve aanslag waarbij u moet bijbetalen, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt toegekend, dan wordt de aanslag verminderd en hoeft u minder of geen belastingrente te betalen.
 • Verzoek om uitstel van betaling. Als u niet in staat bent om een definitieve aanslag op tijd te betalen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. U moet dan wel een goede reden hebben en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Uitstel van betaling betekent niet dat u geen belastingrente hoeft te betalen, maar wel dat u geen invorderingsrente hoeft te betalen. Invorderingsrente is een rente die de Belastingdienst in rekening brengt als u een aanslag te laat betaalt. Invorderingsrente wordt berekend over de periode die loopt vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot aan de dag van betaling. Het percentage van de invorderingsrente is gelijk aan het percentage van de belastingrente voor de overige belastingmiddelen.

Conclusie

Belastingrente is een rente die u moet betalen of ontvangt als er een verschil is tussen het bedrag dat u heeft aangegeven en betaald en het bedrag dat uiteindelijk verschuldigd of terug te ontvangen is. Belastingrente kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel werken. U kunt belastingrente voorkomen of beperken door tijdig aangifte te doen, een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen, bezwaar te maken tegen een te hoge aanslag of uitstel van betaling te vragen. Per 1 januari 2024 wordt een nieuw systeem ingevoerd voor het vaststellen van de percentages van de belasting- en invorderingsrente. Dit systeem moet leiden tot kleinere verschillen tussen de verschillende belastingsoorten.

Geef een reactie