Je bekijkt nu Conserverende Aanslag: Wat U Moet Weten

Conserverende Aanslag: Wat U Moet Weten

U heeft besloten om uw vleugels uit te slaan en Nederland achter u te laten om een nieuw leven op te bouwen in het buitenland. Maar voordat u vertrekt, is het belangrijk om de fiscale aspecten van uw emigratie te begrijpen. Een van de zaken waarmee u te maken kunt krijgen, is de conserverende aanslag. In dit artikel ga ik in op de conserverende aanslag en toelichten hoe dit uw belastingaangifte beïnvloedt bij emigratie.

Wat is een conserverende aanslag?

Een conserverende aanslag is een aanslag inkomstenbelasting die wordt opgelegd aan emigranten ter veiligstelling van bepaalde inkomensbestanddelen waaraan latente of verborgen belastingschulden kleven. Deze bestanddelen zijn over het algemeen fiscaal gefaciliteerd opgebouwd, waartegenover toekomstige heffing dient te staan.

De conserverende aanslag is een tijdelijke maatregel om te voorkomen dat de Nederlandse fiscus inkomsten misloopt. De conserverende aanslag is bijvoorbeeld van toepassing op pensioen- en lijfrenteaanspraken die zijn opgebouwd in Nederland en die nog niet tot uitkering zijn gekomen. Ook kan de conserverende aanslag worden opgelegd bij emigratie van een aanmerkelijk belanghouder.

De situatie van emigratie voor de conserverende aanslag

Wanneer iemand ervoor kiest om Nederland te verlaten en zich permanent in een ander land te vestigen, is degene geen fiscaal inwoner meer van Nederland. In dat geval kan de conserverende aanslag van toepassing zijn.

Let op! De de conserverende aanslag is niet van toepassing op al het vermogen dat wordt achtergelaten, maar alleen op bepaalde specifieke componenten. Hieronder zal ik deze componenten benoemen en uitleggen.

Andere situaties waarin de conserverende aanslag van toepassing kan zijn

Er zijn verschillende situaties waarin de conserverende aanslag relevant kan zijn bij emigratie:

  1. Ondernemingsvermogen: Als u een bedrijf heeft waarin stille reserves voorkomen, bijvoorbeeld omdat door afschrijving de fiscale boekwaardes lager liggen dan de waarde bij verkoop.
  2. Lijfrenten: Als u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten en besluit te emigreren, kan de conserverende aanslag van toepassing zijn op de opgebouwde waarde van de lijfrente. Dit betekent dat u belasting moet betalen over de waarde van de lijfrente op het moment van emigratie, zelfs als u nog geen uitkeringen ontvangt.
  3. Pensioenen: Voor pensioenen geldt een vergelijkbaar principe als bij lijfrenten. Als u een pensioenregeling heeft opgebouwd en ervoor kiest om te emigreren, kan de conserverende aanslag van toepassing zijn op het opgebouwde pensioenkapitaal. U moet belasting betalen over de waarde van het pensioen op het moment van emigratie.
  4. Periodieke uitkeringen: Als u recht heeft op periodieke uitkeringen, zoals alimentatie of een vaste lijfrente-uitkering, kan de conserverende aanslag ook van toepassing zijn. U moet belasting betalen over de waarde van de toekomstige uitkeringen op het moment van emigratie.
  5. Aanmerkelijk belang: Bij emigratie is er sprake van een fictieve vervreemding van uw aanmerkelijk belang. Dit betekent dat het alsof is alsof u uw aanmerkelijk belang verkoopt op het moment van emigratie. De winst die voortvloeit uit deze fictieve vervreemding wordt dan meegerekend als inkomen in box 2.
  6. Kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW);

Uitstel van betaling bij emigratie

Bij emigratie krijgt u dan een conserverende aanslag die gelijk is aan het bedrag van het fiscale voordeel dat u eerder heeft genoten. Bij emigratie naar een EU- of een EER-land krijgt u automatisch uitstel van betaling van de ontvanger. U hoeft uw conserverende aanslag maximaal 10 jaar niet te betalen als u zich houdt aan de Nederlandse belastingregels. Daarna kunt u om kwijtschelding van de aanslag vragen.

Let op! Bij emigratie naar een niet-EU land krijgt u geen automatische uitstel van betaling maar moet u hier zelf om verzoeken.

Zekerheid stellen als u emigreert naar een niet-EU-land

Als u een kapitaalverzekering voor uw eigen woning of een aanmerkelijk belang heeft, moet u bij emigratie naar een niet-EU-land altijd zekerheid stellen. Dit is belangrijk, zodat de belastingdienst er zeker van kan zijn dat u uiteindelijk de belasting over het bedrag van die kapitaalverzekering of het aanmerkelijk belang betaalt.

Er zijn verschillende manieren waarop u zekerheid kunt stellen:

  • Een bankgarantie
  • Een hypotheekrecht
  • Een verpanding

Met behulp van een van deze opties kunt u aan de vereisten voldoen en ervoor zorgen dat de belastingdienst de nodige zekerheid heeft met betrekking tot uw belastingverplichtingen.

M-aangifte en M-biljet

Het M-biljet is een belastingaangifte die u moet doen bij emigratie of immigratie. De M in M-biljet staat voor migratie. Het M-biljet kan digitaal worden ingediend. Het is ook mogelijk handmatig de M-aangifte in te vullen en per post te verzenden. Belastingadviseurs beschikken vaak ook over aangiftesoftware waarmee het mogelijk is het M-biljet elektronisch in te dienen.

De M-aangifte is een speciale aangifte die u moet doen als u naar Nederland immigreert of uit Nederland emigreert. De M-aangifte is een uitgebreide aangifte, omdat de Belastingdienst meer informatie van u nodig heeft.

Conclusie

Emigratie is een opwindende en levensveranderende stap, maar het is essentieel om de fiscale implicaties ervan niet over het hoofd te zien. De conserverende aanslag is een belangrijk onderdeel van de belastingaangifteprocedure bij emigratie, en het begrijpen ervan kan u helpen om uw financiële zaken op orde te brengen en onaangename verrassingen te voorkomen. Of het nu gaat om het omgaan met stille reserves in uw bedrijf, het beheren van lijfrenten en pensioenen, of het indienen van de M-aangifte, een goed begrip van de conserverende aanslag is van groot belang.

Geef een reactie