Je bekijkt nu Dwangbevel Van De Belastingdienst

Dwangbevel Van De Belastingdienst

Niemand vindt het leuk om post van de Belastingdienst te ontvangen, maar het kan nog vervelender worden wanneer er een dwangbevel bij zit. Een dwangbevel is namelijk een serieuze maatregel die kan leiden tot het innen van een openstaande schuld door middel van beslaglegging of zelfs een openbare verkoop. Het is daarom belangrijk om te weten wat een dwangbevel precies inhoudt en wat de mogelijke gevolgen zijn. In dit artikel ga ik in op het onderwerp dwangbevel Belastingdienst en geef ik tips over wat te doen bij ontvangst van een dwangbevel. Of u nu ondernemer bent of particulier, deze informatie kan waardevol zijn om goed voorbereid te zijn op eventuele situaties met de Belastingdienst.

Wat is een dwangbevel?

Een dwangbevel is een document dat wordt uitgegeven door de Belastingdienst wanneer belastingplichtigen niet hebben voldaan aan hun fiscale verplichtingen. Het is een officiële schriftelijke kennisgeving waarin de belastingdienst aangeeft welk bedrag er nog openstaat en welke maatregelen zij zullen nemen om het verschuldigde bedrag te innen. Dit kan variëren van beslaglegging op salaris of goederen tot het verhalen van de schuld op derden, zoals bijvoorbeeld werkgevers of huurders.

Hoe werkt een dwangbevel Belastingdienst?

Wanneer iemand belasting verschuldigd is en niet op tijd betaalt, zal de Belastingdienst in eerste instantie een aanmaning sturen. Hierin staat dat er een bedrag openstaat en dat er binnen een bepaalde termijn betaald moet worden. Indien er dan nog niet wordt betaald, wordt er een dwangbevel opgesteld. In het dwangbevel staat een nieuwe termijn waarbinnen de belastingschuld betaald moet worden. Indien de schuld dan nog niet is voldaan, zal de belastingdienst overgaan tot invordering van het bedrag.

Het dwangbevel wordt meestal per post verstuurd, maar kan ook persoonlijk worden overhandigd. Wanneer er een dwangbevel is ontvangen, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om verdere maatregelen van de Belastingdienst te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van een dwangbevel Belastingdienst?

Een dwangbevel is een serieuze aangelegenheid. Wanneer er geen actie wordt ondernomen en er niet wordt betaald, kan dit leiden tot diverse maatregelen. Dit kan variëren van het beslag leggen op salaris of goederen tot het verhalen van de schuld op derden. Ook kan de Belastingdienst besluiten om de invordering uit handen te geven aan een deurwaarder, wat gepaard kan gaan met extra kosten.

Wat te doen bij ontvangst van een dwangbevel Belastingdienst?

Wanneer er een dwangbevel is ontvangen, is het belangrijk om direct actie te ondernemen om verdere maatregelen van de Belastingdienst te voorkomen. Er zijn verschillende opties:

  1. Betalen: de meest voor de hand liggende optie is om het openstaande bedrag zo snel mogelijk te betalen. Hierdoor kan verdere invordering worden voorkomen.
  2. Bezwaar tegen de kosten: U kunt bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel. Binnen 6 weken na de datum van het dwangbevel kunt u dan schriftelijk bezwaar maken.
  3. Betalingsregeling: indien het openstaande bedrag niet in één keer kan worden betaald, kan er een betalingsregeling worden aangevraagd. Hierbij wordt er in termijnen betaald en kunnen er afspraken worden gemaakt over de hoogte van de termijnen en de duur van de regeling.
  4. Hulp inschakelen: indien het lastig is om het openstaande bedrag te betalen of er onduidelijkheden zijn rondom het dwangbevel, kan het verstandig zijn om hulp in te schakelen. Er zijn verschillende instanties die kunnen helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift of het aanvragen van een betalingsregeling.

Let op! Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het dwangbevel zelf, alleen tegen de kosten. Wel kunt u in een latere fase in verzet komen tegen bijvoorbeeld een beslaglegging door de Belastingdienst.

Belangrijk is om in alle gevallen tijdig actie te ondernemen. Door tijdig te betalen of bezwaar te maken kan verdere invordering worden voorkomen en kunnen extra kosten worden voorkomen.

Voorbeelden van situaties waarin een dwangbevel kan worden opgelegd

Er zijn verschillende situaties waarin de Belastingdienst overgaat tot het opleggen van een dwangbevel. Enkele voorbeelden zijn:

  • Wanneer een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald. Na de eerste aanmaning krijgt de belastingplichtige nogmaals de kans om te betalen, voordat het dwangbevel wordt opgelegd.
  • Wanneer een toegekend uitstel van betaling niet wordt nagekomen. Hierbij geldt dat het uitstel van betaling komt te vervallen wanneer er niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
  • Wanneer een belastingplichtige geen aangifte doet. De Belastingdienst kan in dit geval een ambtshalve aanslag opleggen. Indien deze niet wordt betaald, kan er een dwangbevel worden opgelegd.

Conclusie

Een dwangbevel is een serieuze aangelegenheid en kan leiden tot diverse maatregelen van de Belastingdienst. Het is daarom belangrijk om tijdig actie te ondernemen bij ontvangst van een dwangbevel. Betalen, bezwaar maken, een betalingsregeling treffen of hulp inschakelen zijn hierbij opties. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende situaties waarin een dwangbevel kan worden opgelegd en hoe dit voorkomen kan worden.

Geef een reactie