Je bekijkt nu Energiebelasting 2023

Energiebelasting 2023

De energiebelasting staat deze belasting meer onder de aandacht gezien de hoge energieprijzen. Het is een belasting die wordt geheven op het verbruik van energie, zoals gas, elektriciteit en brandstoffen. Het doel van de belasting is om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en te stimuleren dat mensen en bedrijven overstappen op duurzame energiebronnen. In dit artikel zal ik de energiebelasting nader bekijken, inclusief de wijze van heffing en tarieven, en enkele praktische voorbeelden geven.

Wijze van heffing

De energiebelasting wordt geheven op basis van het verbruik van energie. Dit betekent dat de heffing wordt berekend op basis van het aantal verbruikte eenheden energie, bijvoorbeeld kubieke meters gas of kilowattuur elektriciteit. De belasting wordt geheven bij de leverancier van de energie, die deze vervolgens doorberekent aan de verbruiker. Dit betekent dat de belasting inbegrepen is in de energierekening die mensen en bedrijven ontvangen.

Tarieven energiebelasting 2023

De tarieven van de energiebelasting zijn afhankelijk van het type energie en het verbruik. Voor elektriciteit zijn er verschillende tariefschijven, waarbij het tarief hoger wordt naarmate er meer elektriciteit wordt verbruikt. Voor gas is er één tariefschijf. De tarieven van de belasting worden jaarlijks aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant.

Tarieven energiebelasting 2023:

 • Elektriciteit:
  • Eerste schijf (t/m 10.000 kWh): € 0,12599 per kWh
  • Tweede schijf (10.001 t/m 50.000 kWh): € 0,10046 per kWh
  • Derde schijf (vanaf 50.001 kWh): € 0,03942 per kWh
 • Gas: € 0,48980 per m3

Het tarief van de energiebelasting is exclusief btw.

Doelstellingen van de energiebelasting

Zoals eerder vermeld, heeft de energiebelasting als doel het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. Dit heeft verschillende voordelen, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien kan het gebruik van duurzame energiebronnen ook kostenbesparend zijn op de lange termijn, omdat deze bronnen hernieuwbaar zijn en de prijs minder fluctueert dan bijvoorbeeld de prijs van olie.

Teruggaaf energiebelasting 2023

Sommige organisaties kunnen mogelijk een deel van hun belasting terugkrijgen. Deze belasting wordt betaald aan de energieleverancier en wordt vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggave bedraagt 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, verminderd met de EB-heffingskorting. Organisaties die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer:

 • Organisaties van levensbeschouwelijke of religieuze aard
 • Charitatieve, culturele of wetenschappelijke organisaties
 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
 • Sociale organisaties
 • Multifunctionele centra, zoals dorpshuizen.

Hiervoor dient wel een formulier verzoek teruggaaf energiebelasting worden ingevuld en opgestuurd.

Er zijn daarnaast verschillende vrijstellingen van de belasting, zoals de vrijstelling voor zonne-energie. Wanneer mensen zonnepanelen hebben en zelf energie opwekken, zijn zij vrijgesteld van energiebelasting over de zelf opgewekte energie. Daarnaast zijn er ook vrijstellingen voor energie die wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden

Voorbeelden

Om de energiebelasting in de praktijk toe te lichten, geven we hieronder enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1: Een gezin met een gemiddeld energieverbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas per jaar, betaalt in 2023 € 1.174 aan energiebelasting. Dit is exclusief btw en rekening houdend met de verschillende tariefschijven voor elektriciteit.

Voorbeeld 2: Een bedrijf heeft een groot dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Het bedrijf installeert zonnepanelen en wekt hiermee jaarlijks 50.000 kWh aan elektriciteit op. Omdat de opgewekte energie als zelfopgewekte energie wordt gezien, is het bedrijf vrijgesteld van belasting over deze 50.000 kWh.

Conclusie

De energiebelasting is een heffing die wordt geheven op het verbruik van energie, zoals gas, elektriciteit en brandstoffen. Het doel van de belasting is om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. De tarieven van de energiebelasting worden jaarlijks aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn verschillende vrijstellingen van de belasting, zoals voor zonnepanelen.

Geef een reactie