Je bekijkt nu Invorderingsrente

Invorderingsrente

Invorderingsrente is een rente die door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht als u een belastingschuld heeft en deze niet op tijd betaalt. Het is belangrijk om te weten wanneer de rente van toepassing is en hoe deze wordt berekend. In dit artikel zal ik uitleggen wat de invorderingsrente is, wanneer deze van toepassing is en hoe deze wordt berekend.

Wat is invorderingsrente?

Invorderingsrente is een rente die in rekening wordt gebracht door de ontvanger als u een belastingschuld heeft en deze niet op tijd betaalt. Niet te verwarren met de belastingrente, die de inspecteur oplegt.

Het is een vergoeding voor het feit dat de Belastingdienst niet op tijd over het geld kan beschikken waar zij recht op hebben. De invorderingsrente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot het moment dat de schuld is betaald.

Wanneer is rente van toepassing?

Invorderingsrente is van toepassing als u te laat bent met het betalen van uw belastingschuld. De rente wordt berekend vanaf de dag nadat de betalingstermijn is verstreken. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op 1 januari 2023 een aanslag ontvangt met een betalingstermijn van 6 weken, de betaaltermijn verstrijkt op 12 februari 2023. In u pas betaalt pas op 1 april 2023, u rente moet betalen over de periode 12 februari 2023 – 1 april 2023.

Welk percentage is de invorderingsrente?

Het rentepercentage is wettelijk vastgelegd en wordt elk half jaar vastgesteld. Momenteel geldt het rentepercentage van 2%, deze zal echter verhoogd worden naar 3% per 1 juli 2023. Vanaf 1 januari 2024 zal het verder verhoogd worden naar 4% op 1 januari 2024.

Hoe wordt de invorderingsrente berekend?

Om een voorbeeld te geven: Stel dat u een belastingschuld heeft van €10.000 en dat u te laat bent met betalen. De betalingstermijn is verstreken op 1 maart en u betaalt op 1 mei. In dit geval moet u invorderingsrente betalen over de periode van 1 maart tot 1 mei, dus over 2 maanden. Als het rentepercentage op dat moment 2% per jaar is, is de invorderingsrente voor deze periode (€10.000 x 2% x 2/12) = €33.

Invorderingsrente voorkomen

Hieronder vindt u enkele tips om te voorkomen dat u invorderingsrente moet betalen:

  1. Betaal uw belastingaanslag op tijd. Dit voorkomt dat u invorderingsrente moet betalen. Als u niet in staat bent om de belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.
  2. Stel uw voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk vast. Als u de voorlopige aanslag te hoog vaststelt, betaalt u te veel belasting vooruit en loopt u het risico op invorderingsrente als u de aanslag niet op tijd betaalt.
  3. Maak bezwaar als u het niet eens bent met de aanslag. Als u het niet eens bent met de aanslag die u heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. Hierdoor wordt de betaling van de aanslag uitgesteld totdat uw bezwaar is behandeld.

Vergoeding invorderingsrente

In sommige situaties kan de Belastingdienst invorderingsrente vergoeden. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst een fout heeft gemaakt die heeft geleid tot de verschuldigde belasting of als u door overmacht niet in staat was om de belasting op tijd te betalen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden met berekeningen:

Voorbeeld 1: Fout Belastingdienst

Stel dat u in januari 2022 een aanslag inkomstenbelasting 2021 ontvangt met een te betalen bedrag van €5.000. U maakt direct het bedrag over, maar u krijgt in mei 2022 bericht van de Belastingdienst dat er een fout is gemaakt en dat u eigenlijk maar €3.500 moet betalen. In dit geval heeft de Belastingdienst een fout gemaakt die heeft geleid tot een te hoge betaling. De Belastingdienst vergoedt in dit geval de invorderingsrente die u heeft betaald over het te veel betaalde bedrag.

Stel dat u €5.000 heeft betaald en dat de Belastingdienst u in mei 2022 €1.500 terugbetaalt. U heeft in de tussentijd 4 maanden invorderingsrente betaald. Het tarief voor invorderingsrente in 2022 is 4%. Het bedrag aan invorderingsrente dat u vergoed krijgt, is als volgt berekend:

(€1.500/12 maanden) x 4 maanden x 4% = €20

Bent u het niet eens met de berekende invorderingsrente?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de beslissing schriftelijk bezwaar maken tegen de berekende invorderingsrente.

Zet in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • voor welk aanslagnummer of beschikkingsnummer u invorderingsrente moet betalen
  • de reden van uw bezwaar
  • uw naam en handtekening onderaan de brief

Voeg ook een kopie van de beslissing bij de brief.

Het adres waar u de brief naar stuurt:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Conclusie

Invorderingsrente is een rente die door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht als er te laat betaald wordt. De hoogte van de rente is vastgesteld door de overheid en wordt periodiek aangepast. In dit artikel hebben we uitgelegd wat invorderingsrente is, hoe het berekend wordt en welke gevolgen het kan hebben als er niet op tijd betaald wordt.

Het is belangrijk om op tijd te betalen om te voorkomen dat er invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Het is ook belangrijk om te weten hoe de rente berekend wordt, zodat er geen verrassingen ontstaan. Het kan namelijk flink oplopen als er niet tijdig betaald wordt, zeker bij grote bedragen of langdurige openstaande schulden.

Als belastingplichtige is het daarom verstandig om de betalingstermijnen goed in de gaten te houden en tijdig te betalen.

Geef een reactie