Je bekijkt nu Kansspelbelasting 2023

Kansspelbelasting 2023

Kansspelen zijn in Nederland zeer populair en variëren van loterijen en gokkasten tot casino’s en online sportweddenschappen. In dit artikel zal ik u uitleggen hoe de kansspelbelasting in 2023 werkt, welke tarieven er gelden en welke vrijstellingen er zijn.

Wat is de kansspelbelasting?

Bij kansspelen gaat het om het willekeurige element, waarbij de uitkomst wordt bepaald door geluk en niet door vaardigheid. De overheid heeft besloten om kansspelen te belasten met de kansspelbelasting om zo een deel van de opbrengsten hiervan te kunnen gebruiken voor maatschappelijke doeleinden.

De kansspelbelasting is een belasting die wordt geheven over de opbrengst van kansspelen die in Nederland worden georganiseerd.

Wie is belastingplichtig?

De belastingplichtige voor de kansspelbelasting is afhankelijk van het soort kansspel dat wordt georganiseerd. Bij loterijen en prijsvragen is degene die het kansspel organiseert de belastingplichtige. Bij casinospelen is de exploitant van het casino de belastingplichtige en bij speelautomaten in bijvoorbeeld cafés is de exploitant (of de vergunninghouder als dat een ander is) van de speelautomaat de belastingplichtige.

Particulieren

Als u als particulier meedoet aan een kansspel, doet u alleen aangifte in het volgende geval:

Indien u heeft deelgenomen aan een online kansspel waarvan de aanbieder geen vergunning heeft van de Nederlandse kansspelautoriteit. Daarnaast heeft u in een kalendermaand meer gewonnen dan u heeft ingezet. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan dient u als particulier aangifte te doen.

Als u bijvoorbeeld €100 hebt ingezet en meer hebt gewonnen dan dat bedrag, moet u aangifte doen.

Als u de prijs hebt gewonnen door deelname aan een online kansspel waarvan de aanbieder wel een vergunning heeft van de Nederlandse kansspelautoriteit, hoeft u geen aangifte te doen en geen kansspelbelasting te betalen. In dat geval doet de aanbieder aangifte.

Hoe wordt de kansspelbelasting geheven?

De manier waarop de kansspelbelasting wordt geheven is afhankelijk van het soort kansspel. In het algemeen doet u aangifte per maand, tenzij de belasting per kwartaal niet meer is dan € 15.000.

Voor de onderstaande categorieën moet op de volgende wijze de belasting worden berekend:

Het verschil tussen de ontvangen inzetten en de uitgekeerde prijzen gedurende een bepaalde periode. Daarbij moet worden opgeteld eventuele andere opbrengsten die tijdens die periode zijn gegenereerd door het aanbieden van kansspelen, bijvoorbeeld inschrijfgeld.

Casino’s

Onder casino wordt verstaan een publieke of commerciële ruimte waar gemeenschappelijke kansspelen worden gespeeld, De deelnemers hebben er de mogelijkheid om prijzen of premies te winnen door middel van willekeurige kansbepalingen waarover ze doorgaans geen significante invloed hebben.

Exploitant speelautomaten

Degene die in Nederland verantwoordelijk is voor de fysieke speelautomaten waarop kansspelen worden gespeeld. Dat is degene met exploitatievergunninghouder.

Onder een speelautomaat wordt verstaan een apparaat dat is ontworpen voor het spelen van een spel en bestaat uit een mechanisch, elektrisch of elektronisch proces dat wordt geactiveerd door de speler. Het resultaat van het spel kan leiden tot directe of indirecte uitbetaling van prijzen of premies, inclusief het recht om gratis verder te spelen.

Aanbieder sportweddenschappen

Een aanbieder van sportweddenschappen is een persoon, bedrijf of organisatie die de mogelijkheid biedt om te wedden op de uitkomst van sportevenementen of -wedstrijden, vaak via een online platform of via fysieke verkooppunten. Dit kan zowel voorafgaand aan het evenement als tijdens het evenement gebeuren. De aanbieder kan winst maken door middel van de marge op de aangeboden odds of door commissies op de inzetten die geplaatst worden.

Overige kansspelen

Voor overige kansspelen geldt dat de belasting wordt berekend over de uitgekeerde prijzen.

Tarieven en vrijstellingen kansspelbelasting 2023

Het tarief is 29,5%. Het tarief van de kansspelbelasting is voor alle soorten kansspelen in 2023 hetzelfde.

Vrijstellingen kansspelbelasting 2023

Er zijn enkele vrijstellingen van kansspelbelasting. Zo zijn prijzen die worden gewonnen bij kansspelen waarvoor geen vergunning is vereist, vrijgesteld van kansspelbelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleine prijzen bij spelletjes op de kermis of binnen bijvoorbeeld een (sport)vereniging. Prijzen die worden gewonnen bij kansspelen waarbij de prijs niet hoger is dan €449,- vrijgesteld van kansspelbelasting. Let op: Hiervan zijn casinospelen, kansspelautomatenspelen, sportweddenschappen en prijzen van Nederlandse organisaties zonder vergunning uitgezonderd. Daarvoor geldt dus geen vrijstelling.

Daarnaast geldt er een vrijstelling voor goede doelen die een kansspel organiseren. Deze organisaties zijn vrijgesteld van kansspelbelasting als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de netto-opbrengst van het kansspel ten goede komen aan een algemeen maatschappelijk belang en mag de organisatie geen winstoogmerk hebben. Ook moet de organisatie beschikken over een (eenmalige) vergunning van de kansspelautoriteit.

Aangifte en betaling kansspelbelasting

De belastingplichtige is verplicht om aangifte te doen van de opbrengst van het kansspel. Hiervoor moet de belastingplichtige gebruik maken van het aangifteformulier kansspelbelasting. De aangifte moet uiterlijk binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal worden ingediend. Als de belastingplichtige te laat aangifte doet, kan dit leiden tot boetes en/of invorderingsmaatregelen.

De kansspelbelasting moet vervolgens worden betaald binnen één maand na het einde van het kalenderkwartaal. De belastingplichtige moet zelf berekenen hoeveel kansspelbelasting er moet worden betaald en dit bedrag overmaken naar de Belastingdienst.

Controle

De Belastingdienst controleert of belastingplichtigen de kansspelbelasting correct aangeven en betalen. Bijvoorbeeld door het controleren van aangiften en het uitvoeren van controles ter plaatse. Als een belastingplichtige niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de Belastingdienst een boete opleggen of overgaan tot invordering van de openstaande belastingschuld.

Conclusie

De kansspelbelasting is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. Het tarief van de kansspelbelasting is afhankelijk van het soort kansspel dat wordt aangeboden en er gelden enkele vrijstellingen. Het is belangrijk voor belastingplichtigen om de kansspelbelasting correct te berekenen en tijdig te betalen om boetes en invorderingsmaatregelen te voorkomen.

Geef een reactie