Je bekijkt nu Kwijtschelding Belastingschuld Aanvragen

Kwijtschelding Belastingschuld Aanvragen

Als u als particulier niet in staat bent om u belastingaanslag te betalen, kun u om kwijtschelding belastingschuld vragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van u persoonlijke situatie. Zoals u inkomen, of u schulden heeft aan anderen, wat u bezit (zoals een auto) en hoe u woont. Wat ook meespeelt is het soort belastingschuld die u hebt.

Kwijtschelding van belastingschuld is helaas geen recht, maar een gunst. De Belastingdienst beoordeelt elk verzoek individueel en kijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Het is dus geen garantie dat u kwijtschelding krijgt. In dit artikel zal ik bespreken hoe u een verzoek om kwijtschelding belastingschuld indient en welke stappen u moet volgen.

Hoe kwijtschelding aanvragen

Om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen, moet u de volgende stappen volgen:

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt voor kwijtschelding

De eerste stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het controleren of u in aanmerking komt. Niet elke soort belastingschuld komt namelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

U kunt alleen kwijtschelding vragen voor de volgende soorten belastingschuld:

 • Inkomstenbelasting
 • Premie volksverzekeringen
 • Premie Zorgverzekeringswet
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing

U kunt geen kwijtschelding vragen voor de volgende soorten belastingschuld:

 • Motorrijtuigenbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
 • Belasting zware motorrijtuigen (bzm)

Voor deze soorten belastingschuld kun u wel uitstel van betaling aanvragen.

Naast de soort belastingschuld, moet u ook voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding:

 • U hebt geen vermogen waaruit u de belastingschuld kunt betalen. Bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, een tweede woning of een dure auto.
 • U hebt geen betalingsregeling met de Belastingdienst of met andere schuldeisers.
 • U hebt geen verzoek tot schuldsanering of faillissement ingediend of lopende.
 • U hebt geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld tegen de hoogte van de belastingschuld.
 • U hebt geen boete gekregen omdat u te laat of onjuist aangifte hebt gedaan.

Stap 2: Gebruik het formulier Kwijtschelding voor particulieren aan

De tweede stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het downloaden van het formulier Kwijtschelding voor particulieren. Dit formulier heb u nodig om u verzoek officieel in te dienen bij de Belastingdienst.

Stap 3: Vul het formulier Kwijtschelding voor particulieren in en stuur het op

De derde stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het invullen en opsturen van het formulier Kwijtschelding voor particulieren. Dit formulier bestaat uit twee delen: een verzoekformulier en een inkomsten- en vermogensformulier.

Op het verzoekformulier moet u u persoonlijke gegevens invullen, zoals u naam, adres, burgerservicenummer en telefoonnummer. Ook moet u aangeven voor welke soort belastingschuld u kwijtschelding vraagt en wat het aanslagnummer is. U kunt meerdere aanslagen op één formulier vermelden.

Op het inkomsten- en vermogensformulier moet u informatie geven over u inkomen, uitgaven en vermogen. U moet bijvoorbeeld aangeven of u een partner hebt, of u kinderen hebt, wat u maandelijkse inkomsten zijn, wat u vaste lasten zijn, of u schulden hebt, of u spaargeld hebt, of u een auto hebt en wat de waarde daarvan is.

Het is van belang dat u het formulier volledig en naar waarheid invult. Als u gegevens niet of onjuist invult, kan dat gevolgen hebben voor u verzoek. U kunt dan bijvoorbeeld geen kwijtschelding krijgen.

U moet ook bewijsstukken meesturen die u gegevens onderbouwen. Bijvoorbeeld kopieën van uw loonstrook, bankafschriften, huurcontract, zorgpolis, schuldbewijzen en kentekenbewijs. Zonder bewijsstukken kan de Belastingdienst u verzoek niet beoordelen.

U kunt het formulier met de bewijsstukken opsturen naar het adres dat op het formulier staat. 

Stap 4: Wacht op de beslissing van de Belastingdienst

De vierde en laatste stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het afwachten van de beslissing van de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt u verzoek aan de hand van de gegevens die u hebt ingevuld en opgestuurd.

U krijgt meestal binnen acht weken bericht van de Belastingdienst over de uitslag van u verzoek. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

 • U krijgt volledige kwijtschelding. Dit betekent dat u de hele belastingschuld niet hoeft te betalen.
 • U krijgt gedeeltelijke kwijtschelding. Dit betekent dat u een deel van de belastingschuld niet hoeft te betalen, maar een ander deel wel.
 • U krijgt geen kwijtschelding. Dit betekent dat u de hele belastingschuld moet betalen.

Als u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt, ontvang u een beschikking waarin staat hoeveel belastingschuld er wordt kwijtgescholden en hoeveel er eventueel nog overblijft. Als u geen kwijtschelding krijgt, ontvang u een brief waarin staat waarom niet en wat u eventueel kunt doen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst, kun u binnen zes weken bezwaar maken1. U moet dan een brief schrijven waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent en deze opsturen naar het adres dat in de brief staat. De Ontvanger zal dan opnieuw naar u verzoek kijken en binnen twaalf weken een beslissing nemen.

Tips en adviezen voor het aanvragen van kwijtschelding belastingschuld

Het aanvragen van kwijtschelding van belastingschuld is niet altijd eenvoudig. Er zijn een aantal tips en adviezen die u kunnen helpen om u verzoek zo goed mogelijk voor te bereiden en in te dienen.

 • Vraag op tijd kwijtschelding aan. U kunt kwijtschelding aanvragen tot uiterlijk twee maanden na de uiterste betaaldatum van de aanslag. Als u te laat bent, kun u geen kwijtschelding meer krijgen.
 • Vraag hulp als u het formulier niet begrijpt of niet kunt invullen. U kunt bijvoorbeeld hulp vragen aan een familielid, vriend, buurman of vrijwilliger. U kunt ook contact opnemen met de BelastingTelefoon of een belastingkantoor bij jou in de buurt.
 • Controleer u gegevens goed voordat u het formulier opstuurt. Zorg ervoor dat u alle vragen hebt beantwoord en dat u alle bewijsstukken hebt meegestuurd. Als er iets ontbreekt of onduidelijk is, kan dat u verzoek vertragen of afwijzen.
 • Bewaar een kopie van het formulier en de bewijsstukken voor uzelf. Zo kun u later nog nakijken wat u hebt ingevuld en opgestuurd. Ook kun u zo bewijzen dat u een verzoek hebt gedaan als er iets misgaat.
 • Neem contact op met de Belastingdienst als u vragen hebt of als u situatie verandert. Als u bijvoorbeeld meer of minder gaat verdienen, als u gaat verhuizen of als u een erfenis krijgt, moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst. Dat kan invloed hebben op u verzoek om kwijtschelding.

Conclusie

Het aanvragen van kwijtschelding van belastingschulden bij de belastingdienst is een belangrijke stap voor mensen die moeite hebben om hun belastingen te betalen. In dit artikel heb ik besproken hoe u dit kunt doen en welke stappen u moet volgen.

Het is duidelijk geworden dat u goed voorbereid moet zijn voordat u de aanvraag indient. Het is belangrijk om te voldoen aan de eisen, zoals een laag inkomen en weinig bezittingen waarmee u de schuld kunt aflossen. U moet ook gedetailleerde informatie verstrekken over uw financiële situatie, zoals inkomsten, uitgaven en eventuele bijzondere omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw aanvraag.

Geef een reactie