Je bekijkt nu Kwijtschelding Ondernemers Aanvragen

Kwijtschelding Ondernemers Aanvragen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een belastingschuld die u niet kunt betalen. Misschien hebt u te weinig omzet gemaakt, te veel kosten gehad of te laat aangifte gedaan. Wat de reden ook is, een belastingschuld kan u veel stress en problemen opleveren. Gelukkig is er soms een oplossing: Kwijtschelding ondernemers van belastingschuld.

Kwijtschelding van belastingschuld betekent dat u (een deel van) u belastingschuld niet meer hoeft te betalen. De Belastingdienst scheldt u schuld kwijt of saneert u schuld. Dit kan u veel financiële ruimte en rust geven. Maar hoe vraag u kwijtschelding ondernemers aan en wat zijn de voorwaarden? In dit artikel leg ik het uit in 5 stappen.

Stap 1: Bereik een crediteurenakkoord

De eerste en belangrijkste stap om kwijtschelding ondernemers aan te vragen is het bereiken van een crediteurenakkoord. Dit betekent dat u met al u schuldeisers (niet alleen de Belastingdienst) een regeling treft. U spreekt af dat u een gedeelte van u schulden betaalt en dat de rest wordt kwijtgescholden.

Een crediteurenakkoord is nodig omdat de Belastingdienst niet zomaar akkoord gaat met het kwijtschelden of saneren van u belastingschuld. De Belastingdienst wil namelijk niet benadeeld worden ten opzichte van andere schuldeisers. Als de Belastingdienst uw schuld kwijtscheldt, maar andere schuldeisers niet, dan krijgt de Belastingdienst minder geld dan waar ze recht op heeft.

Een crediteurenakkoord is dus een voorwaarde voor kwijtschelding ondernemers, maar ook een kans om al u schulden in één keer op te lossen. U kunt zelf proberen om een crediteurenakkoord te bereiken, maar het is vaak verstandiger om hulp in te schakelen van een professional. Bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, een advocaat of een accountant. Zij kunnen u helpen om een realistisch en haalbaar voorstel te doen aan u schuldeisers.

Een crediteurenakkoord moet aan een aantal eisen voldoen om geldig te zijn:

 • Het moet schriftelijk zijn en ondertekend door alle partijen.
 • Het moet duidelijk vermelden welke schulden worden kwijtgescholden en welke niet.
 • Het moet aangeven hoeveel en wanneer u gaat betalen aan de schuldeisers die niet volledig kwijtschelden.
 • Het moet aantonen dat het akkoord in het belang is van alle schuldeisers, omdat ze anders niets of minder zouden krijgen.

Voorbeeld van een crediteurenakkoord voor de kwijtschelding ondernemers

U hebt in totaal €50.000 aan schulden bij 5 schuldeisers: de Belastingdienst (€20.000), de bank (€15.000), de leverancier (€10.000), de huurbaas (€3.000) en de energieleverancier (€2.000). U hebt nog €10.000 aan spaargeld en geen andere bezittingen of inkomsten.

U doet het volgende voorstel aan u schuldeisers:

U betaalt €10.000 aan de bank, die daarmee akkoord gaat met volledige kwijtschelding van de resterende €5.000.

U betaalt €5.000 aan de Belastingdienst, die daarmee akkoord gaat met gedeeltelijke kwijtschelding

U betaalt €3.000 aan de leverancier, die daarmee akkoord gaat met gedeeltelijke kwijtschelding van de resterende €7.000.

U betaalt €1.000 aan de huurbaas, die daarmee akkoord gaat met gedeeltelijke kwijtschelding van de resterende €2.000.

U betaalt €1.000 aan de energieleverancier, die daarmee akkoord gaat met volledige kwijtschelding van de resterende €1.000.

U hebt nu al u schuldeisers betaald en u hebt geen schulden meer. U hebt in totaal €20.000 betaald en €30.000 aan schulden laten kwijtschelden. Dit is een voorbeeld van een succesvol crediteurenakkoord.

Stap 2: Onderbouw u verzoek om kwijtschelding met financiële stukken

De tweede stap om kwijtschelding ondernemers aan te vragen is het onderbouwen van u verzoek met financiële stukken. U moet namelijk kunnen aantonen dat u niet genoeg geld hebt om u belastingschuld te betalen.

De Belastingdienst toetst de voorwaarden voor kwijtschelding streng en kijkt of er geen andere mogelijkheden zijn om u schuld te betalen. Bijvoorbeeld door:

 • U inkomsten te verhogen
 • U uitgaven te verlagen
 • U bezittingen te verkopen
 • Een lening af te sluiten
 • Een betalingsregeling te treffen

U moet dus bewijzen dat u alles hebt gedaan wat in u vermogen ligt om u schuld te betalen, maar dat het niet is gelukt. Daarom moet u allerlei financiële stukken meesturen met u verzoek om kwijtschelding. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een overzicht van al u schuldeisers en de hoogte van hun vorderingen
 • Een verklaring waarom u niet meer kunt betalen
 • Een overzicht van u inkomsten en uitgaven
 • Een overzicht van u bezittingen en schulden
 • Een kopie van u aangiften en aanslagen

Deze stukken moeten actueel, compleet en correct zijn. De Belastingdienst kan namelijk om extra informatie of bewijs vragen als er iets onduidelijk of onvolledig is.

Stap 3: Vul het formulier Verzoek kwijtschelding belasting en/of premie (ondernemingen) in

De derde stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het invullen van het formulier Verzoek kwijtschelding belasting en/of premie (ondernemers). Dit is het officiële formulier waarmee u u verzoek indient bij de Belastingdienst.

U kunt het formulier downloaden van de website van de Belastingdienst. Het formulier bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een bijlage.

In het algemene deel moet u onder andere:

 • U persoonlijke gegevens invullen
 • Aangeven voor welke belastingen of premies u kwijtschelding vraagt
 • Aangeven of u een crediteurenakkoord hebt bereikt
 • Aangeven of u nog andere verzoeken hebt gedaan bij de Belastingdienst

In de bijlage moet u onder andere:

 • Uw financiële situatie toelichten
 • Uw vermogenspositie toelichten
 • Uw inkomsten en uitgaven specificeren
 • Uw schuldenoverzicht specificeren

U moet het formulier zo volledig en nauwkeurig mogelijk invullen. Als u iets niet weet of niet zeker bent, kun u het beste contact opnemen met de Belastingdienst of een adviseur. Als u iets verkeerd invult of verzwijgt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor u verzoek.

Stap 4: Stuur het formulier met de bijlagen naar de Belastingdienst

De vierde stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het versturen van het formulier met de bijlagen naar de Belastingdienst. U moet het formulier ondertekenen en samen met alle financiële stukken opsturen naar het adres dat op het formulier staat.

Verstuur het formulier zo snel mogelijk nadat u een crediteurenakkoord hebt bereikt. De Belastingdienst kan namelijk alleen kwijtschelding verlenen als u verzoek binnen 6 maanden na het akkoord wordt ingediend.

Stap 5: Wacht op de beslissing van de Belastingdienst

De vijfde en laatste stap om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen is het wachten op de beslissing van de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt u verzoek en neemt binnen 8 weken een beslissing.

De Belastingdienst kan op 3 manieren beslissen:

 • U verzoek wordt toegekend: dit betekent dat u (een deel van) u belastingschuld niet meer hoeft te betalen. De Belastingdienst stuurt u een brief waarin staat hoeveel u schuld is kwijtgescholden of gesaneerd en wat u eventueel nog moet betalen.
 • U verzoek wordt afgewezen: dit betekent dat u geen kwijtschelding krijgt en dat u u belastingschuld volledig moet betalen. De Belastingdienst stuurt u een brief waarin staat waarom u verzoek is afgewezen en hoe u bezwaar kunt maken.
 • U verzoek wordt aangehouden: dit betekent dat de Belastingdienst meer tijd nodig heeft om u verzoek te beoordelen of dat er nog aanvullende informatie nodig is. De Belastingdienst stuurt u een brief waarin staat wat de reden is voor het aanhouden van u verzoek en wat u eventueel nog moet doen of aanleveren.

Als u verzoek wordt toegekend, ben u van u belastingschuld af. Als u verzoek wordt afgewezen, kun u nog bezwaar maken of in beroep gaan. Als u verzoek wordt aangehouden, moet u geduld hebben of meewerken aan het vervolgtrauct.

Conclusie

Kwijtschelding van belastingschuld is een mogelijkheid om van (een deel van) u belastingschuld af te komen als ondernemer. Het is echter geen gemakkelijke of snelle oplossing. U moet aan strenge voorwaarden voldoen en een uitgebreid verzoek indienen bij de Belastingdienst.

De belangrijkste stappen om kwijtschelding van belastingschuld aan te vragen zijn:

 • Bereik een crediteurenakkoord met al u schuldeisers
 • Onderbouw u verzoek met financiële stukken
 • Vul het formulier Verzoek kwijtschelding belasting en/of premie (ondernemingen) in
 • Stuur het formulier met de bijlagen naar de Belastingdienst

Geef een reactie