Je bekijkt nu Melding Betalingsonmacht

Melding Betalingsonmacht

Als ondernemer of bestuurder van een BV bent u verantwoordelijk voor het tijdig betalen van belastingen en premies. Het kan echter gebeuren dat u tijdelijk niet in staat bent om deze verplichtingen na te komen. In dat geval kunt u een melding betalingsonmacht doen bij de Belastingdienst. Maar wat houdt de melding betalingsonmacht precies in en wanneer moet u hem doen? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen.

Wat is een melding betalingsonmacht?

Een melding betalingsonmacht is een formele melding aan de Belastingdienst waarin u aangeeft dat u als ondernemer of bestuurder van een BV niet in staat bent om de verschuldigde belastingen en premies op tijd te betalen. De melding betalingsonmacht heeft tot doel om de aansprakelijkheid van de ondernemer of bestuurder te beperken.

Wanneer moet u een melding betalingsonmacht doen?

U moet een melding betalingsonmacht doen zodra u weet dat u niet in staat bent om de verschuldigde belastingen en premies te betalen. Het is belangrijk om hier snel actie op te ondernemen, omdat u als ondernemer of bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden voor de belastingschuld van de onderneming. Als u de melding te laat doet, kan dit betekenen dat u alsnog persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt.

Het is ook belangrijk om te weten dat u alleen een melding kunt doen voor belastingen en premies die op dat moment nog niet vervallen zijn. Als een belastingaanslag al vervallen is, kunt u geen melding betalingsonmacht meer doen. In dat geval moet u de aanslag betalen of een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst.

Hoe doet u een melding betalingsonmacht?

U doet een melding betalingsonmacht door een formulier in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. In dit formulier geeft u aan dat u niet in staat bent om de belastingen en premies te betalen en waarom dit het geval is. Het is van belang dat u de brief op tijd verstuurt en dat u alle relevante informatie vermeldt.

U moet ook aangeven wat de oorzaak is van de betalingsonmacht. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke liquiditeitsprobleem zijn of een langdurige ziekte van een belangrijke werknemer. Het is belangrijk om hierbij zo concreet mogelijk te zijn en indien mogelijk onderliggende documentatie te overleggen, zoals een liquiditeitsprognose of een verklaring van een bedrijfsarts.

Wat gebeurt er na een melding betalingsonmacht?

Na een melding betalingsonmacht zal de Belastingdienst onderzoeken of de melding terecht is. Als de Belastingdienst van mening is dat de betalingsonmacht niet terecht is, zal ze de ondernemer of bestuurder aansprakelijk stellen voor de belastingschuld. Als de betalingsonmacht wel terecht is, zal de Belastingdienst geen aansprakelijkheid stellen. Wel kan de Belastingdienst besluiten om de betalingstermijn te verlengen of een betalingsregeling te treffen.

Een melding betalingsonmacht is geen vrijbrief om de betaling van belastingen en premies uit te stellen. Het is slechts een middel om de aansprakelijkheid te beperken in geval van betalingsonmacht. Als de onderneming weer in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, moet ze dat ook zo snel mogelijk doen.

Voorbeelden van situaties waarin u een melding betalingsonmacht kunt doen

Er zijn verschillende situaties waarin u als ondernemer of bestuurder een melding betalingsonmacht kunt doen. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden.

  1. Tijdelijke liquiditeitsproblemen

Als u als ondernemer te maken krijgt met tijdelijke liquiditeitsproblemen, kan het zijn dat u niet in staat bent om de belastingen en premies op tijd te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u te maken hebt met een klant die niet op tijd betaalt of als u te maken krijgt met onvoorziene kosten.

  1. Ziekte van een belangrijke werknemer

Als een belangrijke werknemer langdurig ziek wordt, kan dit leiden tot hogere kosten en een verminderde omzet. Dit kan er toe leiden dat u tijdelijk niet in staat bent om de belastingen en premies op tijd te betalen.

  1. Problemen met debiteuren

Als u als ondernemer te maken krijgt met veel debiteuren die niet op tijd betalen, kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen. Hierdoor kan het zijn dat u niet in staat bent om de belastingen en premies op tijd te betalen.

Conclusie

Een melding betalingsonmacht is een formele melding aan de Belastingdienst waarin u aangeeft dat u als ondernemer of bestuurder niet in staat bent om de verschuldigde belastingen en premies op tijd te betalen. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen als u tijdelijk niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Door tijdig een melding te doen, kunt u de aansprakelijkheid beperken. Het is belangrijk om hierbij alle relevante informatie te vermelden en zo concreet mogelijk te zijn over de oorzaak van de betalingsonmacht. Als de melding terecht is, zal de Belastingdienst geen aansprakelijkheid stellen.

Geef een reactie