Je bekijkt nu Naheffing door de Belastingdienst

Naheffing door de Belastingdienst

Als u belasting betaalt, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat u precies het juiste bedrag betaalt. Helaas kan het voorkomen dat de Belastingdienst achteraf constateert dat u te weinig belasting hebt betaald. In dat geval kan de Belastingdienst een naheffing opleggen. Maar wat is een naheffing precies en wat zijn de gevolgen? In dit artikel leg ik het uit.

Wat is een naheffing?

Een naheffing is een extra belastingaanslag die de Belastingdienst oplegt als u te weinig belasting hebt opgeven of betaald op aangifte. Naheffen gebeurt dus alleen bij de zogenaamde aangiftebelastingen. Bij aangiftebelastingen zoals omzetbelasting en loonbelasting is het de belastingplichtige zelf die het te betalen bedrag berekent en afdraagt. Voor aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting spreken we dan van navorderen.

De Belastingdienst kan tot vijf jaar na het verstrijken van het belastingjaar een naheffingsaanslag opleggen. Het kan dus voorkomen dat u jaren na dato nog een naheffing krijgt opgelegd.

Naheffing omzetbelasting

Omzetbelasting, ook wel BTW genoemd, moet worden betaald over de omzet die een ondernemer behaalt. Het tarief voor de omzetbelasting varieert afhankelijk van de producten of diensten die worden verkocht. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een ondernemer te weinig omzetbelasting heeft betaald. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een fout is gemaakt in de administratie of als er te weinig BTW is afgedragen. Als de Belastingdienst constateert dat er te weinig omzetbelasting is betaald, zal er een naheffingsaanslag worden opgelegd.

Een voorbeeld van een situatie waarin een naheffingsaanslag kan worden opgelegd, is wanneer een ondernemer vergeet om de omzetbelasting te betalen over een bepaalde periode. Stel dat een ondernemer verzuimt om de omzetbelasting over het eerste kwartaal van het jaar te betalen en dit pas later ontdekt. De Belastingdienst kan in dit geval een naheffingsaanslag opleggen voor het bedrag dat nog niet is betaald.

Naheffing loonbelasting

Loonbelasting wordt ingehouden op het salaris van werknemers en afgedragen aan de Belastingdienst door de werkgever. Als er te weinig loonbelasting is afgedragen, kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een fout is gemaakt in de salarisadministratie of als er te weinig loonbelasting is ingehouden.

Een voorbeeld van een situatie waarin een naheffingsaanslag kan worden opgelegd, is wanneer een werkgever vergeet om loonbelasting in te houden op het salaris van een werknemer. Stel dat een werkgever vergeet om de loonbelasting in te houden op het salaris van een nieuwe werknemer gedurende de eerste drie maanden van dienstverband. De Belastingdienst kan in dit geval een naheffingsaanslag opleggen voor het bedrag dat nog niet is ingehouden.

Hoe wordt de naheffing berekend?

De hoogte van de naheffing hangt af van het bedrag dat u te weinig hebt betaald. De Belastingdienst berekent de naheffing op dezelfde manier als de reguliere belastingaanslag, dus aan de hand van uw belastbare inkomen en eventuele aftrekposten zoals de voorbelasting.

Naheffingstermijn

De naheffingstermijn is de periode waarin de Belastingdienst een naheffingsaanslag kan opleggen voor belasting die niet of niet op tijd is betaald of afgedragen. Deze termijn verschilt per soort belasting en is afhankelijk van de situatie.

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting geldt een naheffingstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat de Belastingdienst binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag kan opleggen. Bijvoorbeeld: als er te weinig omzetbelasting is betaald over het jaar 2018, kan de Belastingdienst hiervoor nog een naheffingsaanslag opleggen tot en met 31 december 2023.

Loonbelasting

Voor de loonbelasting geldt ook een naheffingstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat de Belastingdienst binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag kan opleggen. Bijvoorbeeld: als er te weinig loonbelasting is afgedragen over het jaar 2018, kan de Belastingdienst hiervoor nog een naheffingsaanslag opleggen tot en met 31 december 2023.

Voorkomen van een naheffing

Als u een naheffing krijgt opgelegd, is het verstandig om hier tijdig op te reageren. Controleer of de naheffing terecht is en of de berekening klopt. Als u het niet eens bent met de naheffing, kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. Hierbij is het belangrijk om aan te geven waarom u het niet eens bent met de naheffing en eventuele bewijsstukken mee te sturen.

Conclusie

Een naheffing kan vervelende gevolgen hebben, zowel financieel als voor uw toeslagen. Het is daarom belangrijk om uw aangifte zorgvuldig in te vullen en wijzigingen tijdig door te geven. Mocht u toch een naheffing krijgen, controleer dan of deze terecht is en maak bezwaar indien nodig. Zo voorkomt u dat u te veel belasting betaalt en kunt u onaangename verrassingen achteraf voorkomen.

Geef een reactie