Je bekijkt nu Stamrecht BV: Hoe gunstig is het?

Stamrecht BV: Hoe gunstig is het?

Als u een ontslagvergoeding ontvangt, kunt u kiezen wat u met dat geld wilt doen. U kunt het laten uitbetalen als loon, maar dan betaalt u direct een flink bedrag aan belasting. U kunt het ook omzetten in een stamrecht, een recht op periodieke uitkeringen in de toekomst. Een stamrecht kan ondergebracht worden bij een verzekeraar of bij een eigen besloten vennootschap (bv). In dit artikel leggen we uit wat een stamrecht bv is, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is een stamrecht?

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld als gevolg van een ontslagvergoeding of een gouden handdruk. Een stamrecht is vergelijkbaar met een lijfrente, maar een belangrijk verschil is dat een stamrecht-uitkering niet over de hele uitkeringsperiode vast en gelijkmatig hoeft te zijn. Een stamrecht kan worden bedongen bij een eigen bv, een verzekeraar of een bank. Het voordeel van een stamrecht is dat de belastingheffing over de ontslagvergoeding wordt uitgesteld tot het moment van uitkering van het stamrecht. Het nadeel is dat er strenge fiscale voorwaarden gelden voor de hoogte, duur en ingangsdatum van de uitkeringen. Sinds 2014 is het niet meer mogelijk om een nieuwe stamrecht-bv op te richten of een ontslagvergoeding om te zetten in een stamrecht.

Wat is een stamrecht bv?

Een stamrecht bv is een speciale bv die u opricht om uw ontslagvergoeding in te brengen. U bent zelf de directeur-grootaandeelhouder (dga) van deze bv. Het geld dat u in de bv stort, is vrijgesteld van belasting, zolang het gebruikt wordt om periodieke uitkeringen aan uzelf te doen. Deze uitkeringen zijn vergelijkbaar met een pensioen of een lijfrente. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u laat uitkeren, binnen de fiscale regels. Over de uitkeringen betaalt u wel inkomstenbelasting.

Het voordeel van een stamrecht bv is dat u zelf de controle heeft over uw geld. U kunt het beleggen of investeren om het te laten groeien, of u kunt uzelf een lening verstrekken om bijvoorbeeld een huis te kopen of een eigen bedrijf te starten. U moet wel rekening houden met de zakelijke voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan deze transacties. Ook moet u zorgen dat er voldoende geld in de bv blijft om de uitkeringen te kunnen doen.

Hoe richt u een stamrecht bv op?

Om een stamrecht bv op te richten, heeft u een notaris nodig. Deze stelt de oprichtingsakte en de statuten op. Ook moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening openen voor de bv. Vervolgens sluit u een stamrechtovereenkomst af tussen uzelf en de bv, waarin u vastlegt hoeveel geld u inbrengt en hoe de uitkeringen geregeld worden. Deze overeenkomst moet goedgekeurd worden door de Belastingdienst.

Let op: sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een nieuwe stamrecht bv op te richten. Alleen als u voor die datum al een stamrecht bv had of als u voor die datum al schriftelijk met uw werkgever had afgesproken dat u uw ontslagvergoeding in een stamrecht bv zou onderbrengen, kunt u nog gebruikmaken van deze optie.

Wat zijn de gevolgen voor uw belasting?

Een stamrecht bv heeft gevolgen voor verschillende soorten belasting:

 • Vennootschapsbelasting: de bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst die zij maakt met het beleggen of investeren van het geld. Het tarief is 15% over de eerste € 245.000 en 25% over het meerdere (2023).
 • Btw: de bv is ondernemer voor de btw als zij activiteiten verricht die onder het btw-regime vallen, zoals het verhuren van onroerend goed of het leveren van goederen of diensten. De bv moet dan btw-aangifte doen en btw afdragen over haar omzet. Ook kan zij btw terugvragen over haar kosten.
 • Loonheffingen: als dga bent u in dienstbetrekking bij de bv en ontvangt u salaris. De bv moet loonheffingen inhouden en afdragen over uw salaris. Ook moet u zich houden aan het gebruikelijk loon, dat wil zeggen dat u uzelf minimaal € 47.000 per jaar moet betalen (2023), tenzij u kunt aantonen dat dit in uw situatie niet redelijk is.
 • Dividendbelasting: als de bv dividend uitkeert aan uzelf of aan andere aandeelhouders, moet zij dividendbelasting inhouden en afdragen. Het tarief is 15%. U kunt deze belasting verreken met de inkomstenbelasting.
 • Inkomstenbelasting: de uitkeringen die u ontvangt van de bv zijn belast in box 1 als loon uit vroegere dienstbetrekking. U betaalt inkomstenbelasting volgens het progressieve tarief, dat kan oplopen tot 49,5% (2023). Ook betaalt u premies volksverzekeringen over de eerste € 35.129 (2023). U kunt eventueel heffingskortingen toepassen om uw belasting te verlagen.
 • Vermogensrendementsheffing: de waarde van uw aandelen in de bv is belast in box 2 als aanmerkelijk belang. U betaalt 26,9% belasting (2023) over het rendement dat u behaalt met uw aandelen, zoals dividend of verkoopwinst. U hoeft dus geen vermogensrendementsheffing te betalen in box 3 over uw stamrecht bv.

Voordelen en nadelen van een stamrecht bv

Een stamrecht bv heeft een aantal voor- en nadelen die u moet afwegen voordat u ervoor kiest. Hieronder zetten we ze op een rijtje.

Voordelen:

 • U stelt de belastingheffing over uw ontslagvergoeding uit en spreidt deze over meerdere jaren.
 • U heeft zelf de regie over uw geld en kunt het laten renderen door te beleggen of te investeren.
 • U kunt uzelf een lening verstrekken om bijvoorbeeld een huis te kopen of een eigen bedrijf te starten.
 • U kunt uw uitkeringen afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als overbrugging tot uw AOW-leeftijd.
 • U kunt uw nabestaanden verzorgen door een partner- of wezenpensioen op te nemen in de stamrechtovereenkomst.

Nadelen:

 • U moet een bv oprichten en administreren, wat kosten en tijd met zich meebrengt.
 • U moet zich houden aan de fiscale regels en voorwaarden die gelden voor een stamrecht bv, zoals het gebruikelijk loon, de zakelijkheid en de solvabiliteit.
 • U loopt risico met uw geld, bijvoorbeeld als uw beleggingen of investeringen tegenvallen of als u failliet gaat.
 • U kunt niet zomaar beschikken over uw geld, want u bent gebonden aan de stamrechtovereenkomst en de uitkeringsperiode.
 • U kunt niet profiteren van eventuele gunstige wijzigingen in de belastingwetgeving, zoals lagere tarieven of hogere kortingen.

Conclusie

Een stamrecht bv is een fiscaal aantrekkelijke optie voor uw ontslagvergoeding, maar ook een complexe en risicovolle. Het is daarom verstandig om u goed te laten adviseren door een deskundige voordat u hiervoor kiest. Ook moet u zich realiseren dat een stamrecht bv niet meer mogelijk is voor nieuwe gevallen sinds 2014. Als u nog wel gebruik kunt maken van deze optie, moet u zich goed verdiepen in de regels en voorwaarden die gelden voor een stamrecht bv. Zo kunt u optimaal profiteren van deze bijzondere vorm van vermogensopbouw.

Geef een reactie