Je bekijkt nu Subsidie elektrische auto

Subsidie elektrische auto

Als u een ondernemer of een non-profitorganisatie bent en u wilt een nieuwe, volledig uitstootvrije bedrijfsauto kopen of leasen, dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze regeling is bedoeld om de CO2-uitstoot van het wegverkeer te verminderen en de transitie naar emissieloos vervoer te versnellen. In dit artikel leest u wat de subsidie elektrische auto / SEBA inhoudt, hoeveel subsidie u kunt krijgen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Wat is de Subsidie elektrische auto (SEBA)?

De subsidie elektrische auto is een subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. De regeling geldt alleen voor nieuwe bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg) die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. De bedrijfsauto moet volledig uitstootvrij zijn, dat wil zeggen dat hij rijdt door een elektromotor en geen schadelijke stoffen uitstoot. De bedrijfsauto mag niet eerder op naam zijn gesteld in het RDW-kentekenregister.

Hoogte subsidie elektrische auto

Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. Als middelgrote of grote ondernemer ontvangt u met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken is afgegeven. Bij een voertuigcategorie N2 met een maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het subsidiepercentage 12%.

Het totale jaarbudget voor de subsidie elektrische auto in 2023 is € 33 miljoen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Voorwaarden

Om de subsidie elektrische auto aan te vragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ondernemer of u heeft een non-profitinstelling.
 • U heeft nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. U kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen: ‘Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA’ of ‘Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA’.
 • De bedrijfsauto staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.
 • De bedrijfsauto is nieuw. Dat betekent dat de volgende 3 punten dezelfde datum hebben: de datum van de eerste toelating, de datum van de tenaamstelling en de datum van de subsidieaanvraag.
 • De bedrijfsauto is volledig uitstootvrij. Dat betekent dat hij rijdt door een elektromotor en geen schadelijke stoffen uitstoot.
 • De bedrijfsauto heeft een actieradius van minimaal 100 kilometer.
 • De bedrijfsauto wordt voor minimaal 3 jaar op uw naam gesteld in het RDW-kentekenregister.
 • U gebruikt de bedrijfsauto voor minimaal 3 jaar in Nederland.

Hoe kunt u de subsidie elektrische auto aanvragen?

U kunt de subsidie elektrische auto aanvragen via het eLoket van RVO. U heeft daarvoor een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger nodig. U kunt de subsidie aanvragen vanaf 10 januari 2023 tot en met 29 december 2023. U moet de subsidie aanvragen voordat u een definitieve koop- of leaseovereenkomst sluit. U kunt per aanvraag maximaal 400 bedrijfsauto’s opgeven.

Bij uw aanvraag moet u de volgende gegevens en documenten meesturen:

 • Een kopie van de niet-bindende koop- of leaseovereenkomst, waarin duidelijk staat dat de overeenkomst pas definitief wordt na indiening of toekenning van de subsidieaanvraag.
 • Een kopie van het kentekenbewijs of het kentekenregistratiebewijs, als deze al beschikbaar zijn.
 • Een verklaring dat u voldoet aan de voorwaarden van de SEBA.
 • Een verklaring dat u geen andere overheidssteun ontvangt voor dezelfde investering, of een overzicht van de andere overheidssteun die u ontvangt.

U krijgt binnen 13 weken een beslissing op uw subsidieaanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een beschikking waarin staat hoeveel subsidie u krijgt en aan welke verplichtingen u moet voldoen. U krijgt de subsidie in één keer uitbetaald op uw rekening.

Wat als u ook gebruik wilt maken van de MIA?

Als u een emissieloze bedrijfsauto koopt of leaset, kunt u mogelijk ook gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een fiscaal voordeel waarmee u een deel van de investeringskosten kunt aftrekken van uw fiscale winst. U kunt de SEBA en de MIA combineren, maar u moet wel rekening houden met de volgende punten:

 • U moet eerst de SEBA aanvragen met een niet-bindende overeenkomst, voordat u de bedrijfsauto koopt of leaset.
 • Als de overeenkomst definitief is geworden, moet u binnen 3 maanden na uw investering de bedrijfsauto melden bij de MIA onder code G 3101.
 • Bij uw MIA-melding moet u het subsidiebedrag uit de SEBA opgeven. Dit bedrag gaat af van het investeringsbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding.

Conclusie

De SEBA is een aantrekkelijke subsidieregeling voor ondernemers en non-profitorganisaties die willen investeren in een nieuwe, volledig uitstootvrije bedrijfsauto. De regeling biedt een financiële tegemoetkoming van maximaal € 5.000 per bedrijfsauto, afhankelijk van de grootte van de onderneming en de prijs van de bedrijfsauto. De regeling loopt tot en met 2025 en heeft een jaarlijks budget van € 33 miljoen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een niet-bindende overeenkomst, het rijden met een elektromotor en het gebruiken van de bedrijfsauto in Nederland voor minimaal 3 jaar. U kunt de subsidie elektrische auto aanvragen via het eLoket van RVO met uw eHerkenningsmiddel. U kunt de SEBA ook combineren met de MIA, een fiscaal voordeel voor milieu-investeringen. Als u ook een oplaadpunt wilt installeren, kunt u gebruik maken van de ISDE, een subsidie voor duurzame energie.

Geef een reactie