Je bekijkt nu Voorlopige Aanslag Zorgverzekeringswet

Voorlopige Aanslag Zorgverzekeringswet

In dit artikel leg ik uit wat een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet is, waarom u er een zou aanvragen of wijzigen, hoe u dat doet en wat er gebeurt na het jaar. Ik geef ook twee voorbeelden van situaties waarin een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet van toepassing kan zijn. Ik hoop dat u hiermee meer inzicht krijgt in dit onderwerp en dat u er uw voordeel mee kunt doen.

Wat is een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet?

De zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die regelt dat iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht is om een basisverzekering af te sluiten voor de zorgkosten. Naast de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt, betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan de Belastingdienst. Deze bijdrage is bedoeld om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

De hoogte van uw bijdrage Zvw hangt af van uw inkomen en van de soort inkomsten die u heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U heeft inkomsten waarover uw werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage Zvw voor u betaalt. Dit heet de werkgeversheffing Zvw. U ziet deze bijdrage terug op uw loonstrook of uitkeringsspecificatie. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • U heeft inkomsten waarover u zelf de bijdrage Zvw moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als u ondernemer, freelancer, zzp’er, dga of gepensioneerde bent. U betaalt deze bijdrage via inhouding of via een aanslag. Dit heet de bijdrage Zvw.

Een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet is een schatting van de bijdrage Zvw die u moet betalen of terugkrijgt over een bepaald jaar. U kunt een voorlopige aanslag krijgen als u zelf de bijdrage Zvw moet betalen en als u dat niet via inhouding doet. De Belastingdienst stuurt u dan alvast een voorlopige aanslag op basis van uw geschatte inkomen voor dat jaar. U kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen via Mijn Belastingdienst.

Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet wijzigen en aanvragen

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen via Mijn Belastingdienst. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U kunt ook iemand anders machtigen om dit voor u te doen, bijvoorbeeld uw boekhouder of belastingadviseur.

Om een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen, moet u een aantal gegevens invullen, zoals:

  • uw persoonlijke gegevens
  • uw inkomsten en aftrekposten
  • uw heffingskortingen en toeslagen
  • uw bijdrage Zvw

U kunt de gegevens zo nauwkeurig mogelijk schatten op basis van uw situatie. U kunt ook gebruikmaken van de rekenhulp voorlopige aanslag om een indicatie te krijgen van het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.

Als u een voorlopige aanslag aanvraagt of wijzigt, krijgt u binnen enkele weken een beschikking van de Belastingdienst. Hierop staat het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt en de uiterste betaaldatum. U kunt het bedrag in één keer of in termijnen betalen. Als u in termijnen betaalt, moet u wel rente betalen over het openstaande bedrag.

Waarom zou u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen?

Een voorlopige aanslag kan verschillende voordelen hebben, afhankelijk van uw situatie:

  • Als u verwacht dat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst, kunt u alvast een voorschot krijgen door een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo hoeft u niet te wachten tot na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting.
  • Als u verwacht dat u geld moet betalen aan de Belastingdienst, kunt u het bedrag gespreid betalen door een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo voorkomt u dat u in één keer een groot bedrag moet afrekenen na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting.
  • Als uw inkomen verandert gedurende het jaar, kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen om te voorkomen dat u te veel of te weinig betaalt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw voorlopige aanslag verlagen als uw inkomen daalt door de coronacrisis.

Wat gebeurt er na het jaar?

Een voorlopige aanslag is een schatting die kan afwijken van de werkelijkheid. Daarom moet u na afloop van het jaar altijd aangifte inkomstenbelasting doen. In uw aangifte vult u uw definitieve inkomen en bijdrage Zvw in. De Belastingdienst berekent dan of u te veel of te weinig heeft betaald via uw voorlopige aanslag. Als u te veel heeft betaald, krijgt u geld terug. Als u te weinig heeft betaald, moet u bijbetalen.

Het is belangrijk dat u uw aangifte inkomstenbelasting op tijd en correct doet. Zo voorkomt u dat u een boete of een naheffingsaanslag krijgt. U kunt ook gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte, waarin een aantal gegevens al voor u zijn ingevuld door de Belastingdienst. U moet deze gegevens wel altijd controleren en eventueel aanvullen of wijzigen.

Voorbeelden van voorlopige aanslag zorgverzekeringswet

Om het wat duidelijker te maken, geef ik hieronder twee voorbeelden van situaties waarin een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet van toepassing kan zijn.

Voorbeeld 1: U bent zzp’er

Stel, u bent zzp’er en u verwacht in 2023 een winst uit onderneming te behalen van € 40.000. U heeft geen andere inkomsten of aftrekposten. U heeft ook geen recht op heffingskortingen of toeslagen. U moet dan zelf de bijdrage Zvw betalen over uw winst uit onderneming.

De bijdrage Zvw bedraagt in 2023 5,75% over het bijdrage-inkomen. Het bijdrage-inkomen is het inkomen waarover u de bijdrage Zvw moet betalen, met een maximum van € 58.311. In uw geval is uw bijdrage-inkomen gelijk aan uw winst uit onderneming, dus € 40.000.

Uw bijdrage Zvw is dan: 5,75% x € 40.000 = € 2.300.

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om dit bedrag gespreid te betalen over het jaar. Als u dit doet vóór 1 februari 2023, kunt u kiezen om in 11 termijnen te betalen. U betaalt dan elke maand € 209 (€ 2.300 / 11). Als u dit doet na 1 februari 2023, wordt het aantal termijnen verminderd met het aantal maanden dat al verstreken is.

Voorbeeld 2: U bent gepensioneerd

Stel, u bent gepensioneerd en u ontvangt in 2023 een AOW-uitkering van € 12.000 en een pensioen van € 18.000. U heeft geen andere inkomsten of aftrekposten. U heeft wel recht op de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. U moet zelf de bijdrage Zvw betalen over uw AOW-uitkering en uw pensioen.

De bijdrage Zvw bedraagt in 2023 5,75% over het bijdrage-inkomen. Het bijdrage-inkomen is het inkomen waarover u de bijdrage Zvw moet betalen, met een maximum van € 58

In uw geval is uw bijdrage-inkomen gelijk aan uw AOW-uitkering plus uw pensioen, dus € 30.000.

Uw bijdrage Zvw is dan: 5,75% x € 30.000 = € 1.725.

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om dit bedrag gespreid te betalen over het jaar. Als u dit doet vóór 1 februari 2023, kunt u kiezen om in 11 termijnen te betalen. U betaalt dan elke maand € 157 (€ 1.725 / 11). Als u dit doet na 1 februari 2023, wordt het aantal termijnen verminderd met het aantal maanden dat al verstreken is.

Conclusie

Een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet is een schatting van de bijdrage Zvw die u moet betalen of terugkrijgt over een bepaald jaar. U kunt een voorlopige aanslag krijgen als u zelf de bijdrage Zvw moet betalen en als u dat niet via inhouding doet. U kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen via Mijn Belastingdienst.

Een voorlopige aanslag kan verschillende voordelen hebben, afhankelijk van uw situatie. U kunt alvast een voorschot krijgen als u geld terugkrijgt, of het bedrag gespreid betalen als u geld moet betalen. U kunt ook uw voorlopige aanslag aanpassen als uw inkomen verandert gedurende het jaar.

Geef een reactie