Je bekijkt nu Waarom belasting betalen?

Waarom belasting betalen?

Belasting betalen is misschien niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar het is wel een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Belastingen zijn de inkomsten die de overheid ontvangt van burgers en bedrijven om publieke voorzieningen en diensten te financieren. Denk bijvoorbeeld aan wegen, scholen, gezondheidszorg, veiligheid, cultuur en sociale zekerheid. Zonder belastingen zou de overheid deze taken niet kunnen uitvoeren en zouden we veel minder collectieve welvaart en welzijn hebben.

Hoe werkt het belastingstelsel?

Het Nederlandse belastingstelsel bestaat uit verschillende soorten belastingen die worden geheven over verschillende bronnen van inkomen of vermogen. De belangrijkste soorten belastingen zijn:

 • Inkomstenbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang in een vennootschap (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De inkomstenbelasting is een progressieve belasting: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief. Het tarief voor box 1 bestaat uit twee schijven: 36,93% en 49,50%. Het tarief voor box 2 is 26,90%. Het tarief voor box 3 is 32%.
 • Vennootschapsbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over de winst van rechtspersonen, zoals bv’s en nv’s. De vennootschapsbelasting is een proportionele belasting: het tarief is voor iedereen gelijk. Het tarief bestaat uit twee schijven: 15% over de eerste € 395.000 winst en 25% over de rest van de winst.
 • Omzetbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over de toegevoegde waarde van goederen en diensten. De omzetbelasting wordt ook wel btw (belasting toegevoegde waarde) genoemd. De omzetbelasting is een indirecte belasting: de ondernemer berekent de belasting door aan de consument. Het tarief bestaat uit drie schijven: 0%, 9% en 21%. Het algemene tarief is 21%. Het verlaagde tarief van 9% geldt voor bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, boeken en geneesmiddelen. Het nultarief geldt voor bepaalde exporten en internationale diensten.
 • Loonbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over het loon van werknemers. De loonbelasting is een voorheffing: de werkgever houdt de belasting in op het loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. De loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Het tarief voor de loonbelasting is gelijk aan het tarief voor de inkomstenbelasting in box 1.

Naast deze vier hoofdsoorten belastingen zijn er nog andere belastingen, zoals:

 • Erfbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over de waarde van een erfenis.
 • Schenkbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over de waarde van een schenking.
 • Overdrachtsbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over de waarde van een onroerende zaak bij overdracht, zoals een huis of een stuk grond.
 • Motorrijtuigenbelasting: dit is de belasting die wordt geheven over het bezit van een motorvoertuig, zoals een auto of een motor.
 • Zorgverzekeringswet: dit is de bijdrage die wordt geheven over het inkomen uit werk en woning (box 1) en het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) om de kosten van de zorgverzekering te dekken.

Naast de inkomstenbelasting betaalt u ook premies voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) en de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW). Deze premies worden ingehouden op uw loon of uitkering en zijn bedoeld om u te verzekeren tegen risico’s zoals ouderdom, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook worden hiervan de algemene pensioenen betaald.

Waarom belasting betalen: Voordelen

Belasting betalen heeft verschillende voordelen voor u en voor de samenleving als geheel. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • U draagt bij aan de publieke voorzieningen en diensten waar u zelf ook gebruik van maakt of kunt maken. Denk aan de wegen waar u op rijdt, de scholen waar uw kinderen naar toe gaan, de gezondheidszorg waar u terecht kunt als u ziek bent, de politie die u beschermt tegen criminaliteit, de cultuur die u verrijkt en de sociale zekerheid die u ondersteunt als u het nodig heeft.
 • U draagt bij aan de solidariteit en de rechtvaardigheid in de samenleving. Door een progressief belastingstelsel betaalt iedereen naar draagkracht mee aan de collectieve lasten. Zo wordt de welvaart eerlijker verdeeld en worden de verschillen tussen arm en rijk kleiner. Bovendien helpt u mee om mensen die het minder hebben te helpen, bijvoorbeeld door ontwikkelingshulp, armoedebestrijding of vluchtelingenopvang.
 • U draagt bij aan de democratie en de rechtsstaat. Door belasting te betalen geeft u de overheid de middelen om haar taken uit te voeren in het belang van de burgers. U heeft ook inspraak in hoe de overheid deze middelen besteedt, bijvoorbeeld door te stemmen, mee te doen aan referenda of lid te worden van een politieke partij. Daarnaast heeft u recht op rechtsbescherming als u het niet eens bent met een belastingaanslag of een boete. Ook de rechtspraak wordt uit belastingmiddelen betaald.

Hoe kunt u belasting besparen?

Hoewel belasting betalen voordelen heeft, wilt u natuurlijk niet meer betalen dan nodig is. Gelukkig zijn er verschillende manieren om belasting te besparen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aftrekposten, heffingskortingen of toeslagen. Hier zijn enkele tips:

 • Aftrekposten zijn kosten die u mag aftrekken van uw inkomen voordat u belasting betaalt. Zo verlaagt u uw belastbaar inkomen en dus ook uw belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn hypotheekrente, zorgkosten, giften en alimentatie.
 • Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die u moet betalen. Zo betaalt u minder belasting of krijgt u zelfs geld terug. Voorbeelden van heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en soms ook een aanvraag doen. U kunt meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst of een belastingadviseur raadplegen.

Waarom belasting betalen: Conclusie

Belasting betalen is een verplichting, maar ook een verantwoordelijkheid en een voorrecht. Door belasting te betalen draagt u bij aan de publieke voorzieningen en diensten, de solidariteit en de rechtvaardigheid, en de democratie en de rechtsstaat in onze samenleving. U kunt ook profiteren van verschillende regelingen om belasting te besparen. Zo kunt u uw financiële situatie optimaliseren en tegelijkertijd uw maatschappelijke bijdrage leveren.

Geef een reactie