Je bekijkt nu WOZ Waarde: Het belang

WOZ Waarde: Het belang

Als fiscalist krijg ik regelmatig vragen over de WOZ-waarde. De WOZ-waarde staat voor de Waardering Onroerende Zaken en wordt door gemeenten vastgesteld als de waarde van een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfspand. De waarde heeft een grote invloed op verschillende belastingen en heffingen. In dit artikel zal ik uitleggen wat de WOZ-waarde inhoudt, hoe deze wordt vastgesteld en welke gevolgen de waarde heeft op andere belastingen en heffingen.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak op een bepaalde peildatum. Dit is een waardebepaling die door gemeenten wordt vastgesteld en jaarlijks wordt geüpdatet. De peildatum is altijd 1 januari van het voorgaande jaar. Dit betekent dat de waarde voor het jaar 2023 is vastgesteld op basis van de marktwaarde van 1 januari 2022.

De waarde is van belang voor verschillende belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de erfbelasting. Een correcte waardebepaling is dan ook essentieel om te voorkomen dat er te veel belasting wordt betaald.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast aan de hand van verschillende factoren, zoals de locatie, de grootte van de woning en de staat van onderhoud. Er wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving en de waardering wordt op basis daarvan vastgesteld.

Een belangrijk aspect bij het vaststellen van de waarde is de staat van onderhoud van de woning. Als de woning bijvoorbeeld in slechte staat verkeert, zal de waarde lager worden ingeschat dan wanneer de woning goed onderhouden is. Het is dan ook van belang om als eigenaar van een woning de staat van onderhoud goed bij te houden.

Invloed op andere belastingen

De WOZ-waarde heeft niet alleen invloed op de OZB, maar ook op andere belastingen en heffingen. Zo is de waarde van belang voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, omdat deze belastingen worden geheven over het eigenwoningforfait en de fiscale winst. Het eigenwoningforfait is een percentage van de waarde dat bij het inkomen wordt opgeteld. Dit percentage wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Daarnaast heeft de waarde ook invloed op de afschrijving van bedrijfsmiddelen. De afschrijving is het bedrag dat jaarlijks mag worden afgetrokken van de winst voor de belastingen. De hoogte van de afschrijving is afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

De afschrijving op bedrijfsgebouwen verschilt van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen. Bij bedrijfsgebouwen is er sprake van een bodemwaarde waar tot een bepaald niveau op afgeschreven mag worden. Het afschrijvingsbedrag wordt berekend op basis van het deel van het pand dat gebruikt wordt voor de onderneming. Als het gehele pand gebruikt wordt voor de onderneming, kan er over het hele pand worden afgeschreven.

Voor ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen, geldt dat de WOZ-waarde de bodemwaarde is voor gebouwen die verhuurd worden (ook wel gebouw ter belegging genoemd). Voor gebouwen die in eigen gebruik zijn, geldt een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als eigenaar van een woning of bedrijfspand is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde. Dit kan bijvoorbeeld als de waarde te hoog is ingeschat. Het is wel belangrijk om dit binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking te doen. Bezwaar maken kan via de gemeente waarin de woning of het bedrijfspand is gelegen. Vaak kan het maken van bezwaar digitaal, bijvoorbeeld hier in het geval van Den Haag.

Conclusie

De WOZ-waarde is een belangrijke waardebepaling die invloed heeft op verschillende belastingen en heffingen. Een correcte waardebepaling is dan ook van groot belang om te voorkomen dat er te veel belasting wordt betaald. Als eigenaar van een woning of bedrijfspand is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Het is dan ook aan te raden om de beschikking goed te controleren en tijdig bezwaar te maken als dat nodig is.

Geef een reactie