Je bekijkt nu Arbeidskorting 2024: Over De Belastingkorting Voor Werkenden

Arbeidskorting 2024: Over De Belastingkorting Voor Werkenden

De arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. Het is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen. Hoe hoger uw arbeidsinkomen, hoe meer arbeidskorting u krijgt, tot een bepaald maximum. De arbeidskorting is bedoeld om werken aantrekkelijker te maken en de koopkracht van werkenden te verbeteren. In dit artikel leggen we uit wat er verandert aan de arbeidskorting in 2024 en wat dat betekent voor uw netto-inkomen.

We gaan ook in op de indexatie van de arbeidskorting, de afbouw van de arbeidskorting en de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner.

Verhoging van de arbeidskorting in 2024

Het kabinet heeft besloten om de arbeidskorting in 2024 te verhogen met € 115 voor werkenden met een inkomen tussen € 23.000 en € 37.000. Dit betekent dat deze groep per saldo minder inkomstenbelasting betaalt. De verhoging van de arbeidskorting is onderdeel van het Belastingplan 2024.

De maximale arbeidskorting komt in 2024 uit op € 5.538 (2023: € 5.052). Deze korting wordt vanaf een arbeidsinkomen van € 39.939 (2023: € 37.691) met 6,51% afgebouwd. Dit betekent dat voor elke euro boven € 39.939 uw arbeidskorting met 6,51 eurocent wordt verlaagd. Vanaf een inkomen van € 125.198 (2023: € 115.295) heeft u dan geen arbeidskorting meer.

Bedragen arbeidskorting 2024

ArbeidsinkomenPercentageMaximumBedrag na indexatie
€ 0 – € 11.8098,231%€ 971€ 1.063
€ 11.809 – € 39.89829,861%€ 5.553€ 6.083
€ 39.898 – € 125.198-6,51%€ 0€ 0

Indexatie van de arbeidskorting in 2024

De arbeidskorting wordt elk jaar geïndexeerd om de inflatie te compenseren. De indexatie gebeurt met een tabelcorrectiefactor, die wordt berekend op basis van de verwachte stijging van de consumentenprijzen. De wettelijke inflatiecorrectie per 1 januari 2024 bedraagt 9,9%, hetgeen overeenkomt met een tabelcorrectiefactor van 1,099.

Echter, het kabinet heeft besloten om de indexatie van de arbeidskorting in 2024 te beperken om de kinderbijslag met € 250 miljoen structureel te verhogen. Dit betekent dat de wettelijke inflatiecorrectie voor 97,1% wordt toegepast. Dit leidt tot een lagere tabelcorrectiefactor van 1,0961. Deze factor wordt verder verlaagd met 0,001159 tot 1,094941. Deze verlaging werkt door naar de indexatiefactor van de arbeidskorting.

De indexatiefactor van de arbeidskorting is de factor waarmee de bedragen en grenzen van de arbeidskorting worden vermenigvuldigd om de arbeidskorting voor het volgende jaar te bepalen. De indexatiefactor van de arbeidskorting is gelijk aan de tabelcorrectiefactor, tenzij er sprake is van een extra verhoging of verlaging van de arbeidskorting. In 2024 is dat het geval, omdat de arbeidskorting met € 115 wordt verhoogd voor een bepaalde groep werkenden. Daarom wordt de indexatiefactor van de arbeidskorting verlaagd met 0,001159 tot 1,094941.

Afbouw van de arbeidskorting 2024

De arbeidskorting wordt afgebouwd voor werkenden met een hoger inkomen. Dit betekent dat de arbeidskorting lager wordt naarmate het inkomen stijgt, tot deze op nul uitkomt. De afbouw van de arbeidskorting is bedoeld om de progressiviteit van het belastingstelsel te bevorderen en de inkomensverschillen te verkleinen.

De afbouw van de arbeidskorting begint in 2024 bij een arbeidsinkomen van € 39.939 (2023: € 37.691) en eindigt bij een arbeidsinkomen van € 125.198 (2023: € 115.295). Het afbouwpercentage is in 2024 nog steeds 6,51%, net als in 2023. Dit betekent dat de arbeidskorting met 6,51 eurocent daalt voor elke euro die het arbeidsinkomen boven € 39.939 uitkomt.

De afbouw van de arbeidskorting heeft gevolgen voor uw netto-inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder arbeidskorting u krijgt en hoe meer belasting u betaalt. U kunt de afbouw van de arbeidskorting berekenen met de volgende formule:

Afbouw arbeidskorting = (arbeidsinkomen – € 39.939) x 6,51%

Bijvoorbeeld, als uw arbeidsinkomen in 2024 € 50.000 is, dan wordt uw arbeidskorting afgebouwd met:

(€ 50.000 – € 39.939) x 6,51% = € 654,97

Dit betekent dat uw arbeidskorting in 2024 € 654,97 lager is dan de maximale arbeidskorting van € 5.538. Uw arbeidskorting in 2024 is dan:

€ 5.538 – € 654,97 = € 4.883,03

Uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner

Tot en met 2023 kunt u de arbeidskorting laten uitbetalen als u weinig of geen belasting betaalt over uw inkomen en u een fiscale partner heeft die voldoende belasting betaalt. Dit geldt alleen als u meer dan zes maanden een fiscale partner heeft en u of uw partner op 31 december 1962 of later geboren is.

De uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner wordt echter afgebouwd. Dit betekent dat u elk jaar minder arbeidskorting uitbetaald krijgt, tot deze in 2024 helemaal vervalt. De afbouw van de uitbetaling van de arbeidskorting is bedoeld om de arbeidsparticipatie te stimuleren en de overheidsfinanciën te verbeteren.

De afbouw van de uitbetaling van de arbeidskorting gebeurt in stappen van 6,67%. Dit betekent dat u in 2023 nog 26,67% van de arbeidskorting uitbetaald kunt krijgen, maar in 2024 niets meer. De afbouw van de uitbetaling van de arbeidskorting heeft gevolgen voor uw netto-inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe minder arbeidskorting u uitbetaald krijgt en hoe minder u overhoudt.

U kunt de afbouw van de uitbetaling van de arbeidskorting berekenen met de volgende formule:

Afbouw uitbetaling arbeidskorting = arbeidskorting x (100% – afbouwpercentage)

Bijvoorbeeld, als uw arbeidskorting in 2023 € 2.000 is, dan wordt de uitbetaling van de arbeidskorting afgebouwd met:

€ 2.000 x (100% – 26,67%) = € 1.466,60

Dit betekent dat u in 2023 nog € 533,40 aan arbeidskorting uitbetaald kunt krijgen. In 2024 krijgt u echter niets meer uitbetaald.

Conclusie

De arbeidskorting is een belangrijke heffingskorting die u krijgt als u werkt. De arbeidskorting verandert in 2024 op een aantal punten. Zo wordt de arbeidskorting verhoogd voor werkenden met een inkomen tussen €

€ 23.000 en € 37.000, maar wordt de indexatie van de arbeidskorting beperkt om de kinderbijslag te verhogen. Ook wordt de afbouw van de arbeidskorting voortgezet voor werkenden met een hoger inkomen en wordt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner afgeschaft. Deze veranderingen hebben invloed op uw netto-inkomen, afhankelijk van uw arbeidsinkomen en uw fiscale situatie.

Geef een reactie