Je bekijkt nu Assurantiebelasting 2024: Wat U Moet Weten

Assurantiebelasting 2024: Wat U Moet Weten

Assurantiebelasting is een belasting die u betaalt over de premie van sommige verzekeringen. Deze belasting wordt meestal geheven en afgedragen door de verzekeraar, maar soms ook door de bemiddelaar of de verzekeringnemer zelf. In dit artikel leest u wat assurantiebelasting is, welke verzekeringen eronder vallen, hoe hoog het tarief is en hoe u aangifte en betaling moet doen.

Wat is assurantiebelasting?

Assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen die in Nederland worden afgesloten of die betrekking hebben op in Nederland gelegen zaken of personen. De belasting wordt geheven over de verzekeringspremie en de vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering, zoals administratiekosten, poliskosten of advieskosten. De belasting wordt meestal geïnd en afgedragen door de verzekeraar, die deze doorberekent aan de verzekeringnemer. Soms moet de bemiddelaar of de verzekeringnemer zelf assurantiebelasting betalen, bijvoorbeeld als de verzekeraar buiten Nederland is gevestigd of als er sprake is van een eigen risico.

Welke verzekeringen vallen onder de assurantiebelasting?

Niet alle verzekeringen zijn belast met assurantiebelasting. Er zijn een aantal vrijstellingen, zoals:

 • Levensverzekeringen
 • Zorgverzekeringen
 • Ongevallenverzekeringen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Werkloosheidsverzekeringen
 • Transportverzekeringen
 • Herverzekeringen
 • Exportkredietverzekeringen

Voorbeelden van verzekeringen die wel onder de assurantiebelasting vallen zijn:

 • Autoverzekeringen
 • Inboedelverzekeringen
 • Opstalverzekeringen
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Rechtsbijstandverzekeringen
 • Reisverzekeringen
 • Annuleringsverzekeringen

Hoe hoog is het tarief van de assurantiebelasting?

Het tarief van de assurantiebelasting is 21% van de verzekeringspremie en de vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering. Dit tarief geldt sinds 1 januari 2013 en is niet gewijzigd in 2024. Het tarief geldt voor alle belaste verzekeringen, ongeacht het soort of de duur van de verzekering.

Hoe berekent u de assurantiebelasting?

De assurantiebelasting wordt berekend over de verzekeringspremie en de vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering. De verzekeringspremie is het bedrag dat u betaalt om verzekerd te zijn. De vergoeding voor diensten zijn kosten die de verzekeraar of de bemiddelaar in rekening brengt voor het afsluiten, wijzigen of beëindigen van de verzekering. Denk bijvoorbeeld aan administratiekosten, poliskosten of advieskosten.

Om de assurantiebelasting te berekenen, moet u eerst het totale bedrag van de premie en de vergoeding voor diensten optellen. Daarna moet u dit bedrag vermenigvuldigen met het tarief van 21%. Het resultaat is het bedrag aan belasting dat u moet betalen.

Hoe doet u aangifte en betaling van de assurantiebelasting?

Als u assurantiebelasting moet betalen, moet u ook aangifte doen bij de Belastingdienst. U doet aangifte per kwartaal met het formulier “Aangifte assurantiebelasting”. U kunt dit formulier downloaden van de website van de Belastingdienst. Het formulier moet u binnen een maand na afloop van het kwartaal indienen.

De betaling van de belasting moet u ook binnen een maand na afloop van het kwartaal doen. U kunt dit doen via een overschrijving naar de rekening van de Belastingdienst. U moet daarbij het aangiftenummer vermelden dat u op het formulier Aangifte assurantiebelasting vindt.

Wat zijn de gevolgen als u te laat of te weinig assurantiebelasting betaalt?

Als u te laat of te weinig assurantiebelasting betaalt, kunt u een boete of een naheffingsaanslag krijgen van de Belastingdienst. Een boete kan oplopen tot 100% van het bedrag aan assurantiebelasting dat u niet of te laat heeft betaald. Een naheffingsaanslag is een extra belastingaanslag die u moet betalen als u te weinig belasting heeft aangegeven of afgedragen. U moet dan ook rente betalen over het bedrag dat u te weinig heeft betaald.

Wat zijn de gevolgen als u te veel assurantiebelasting betaalt?

Als u te veel assurantiebelasting betaalt, kunt u dit soms verrekenen met de belasting die u nog moet betalen. U kunt dit doen door het te veel betaalde bedrag in mindering te brengen op het bedrag dat u moet aangeven op het formulier Aangifte assurantiebelasting. U moet dan wel een specificatie meesturen waaruit blijkt hoe u het te veel betaalde bedrag heeft berekend.

Als u niet kunt verrekenen, kunt u een verzoek om teruggaaf indienen bij de Belastingdienst. U moet dan een brief sturen naar de Belastingdienst waarin u uitlegt waarom u te veel belasting heeft betaald en hoeveel u terug wilt krijgen. U moet ook bewijsstukken meesturen, zoals facturen, polissen of bankafschriften.

Voorbeelden van de berekening van de assurantiebelasting

Om u een idee te geven van hoe de assurantiebelasting wordt berekend, geven we hier twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: autoverzekering

U sluit in 2024 een autoverzekering af bij een Nederlandse verzekeraar. De premie voor de verzekering bedraagt € 80 per maand. Dat is € 960 per jaar (80 x 12). De verzekeraar brengt ook € 10 poliskosten in rekening. Het totale bedrag van de premie en de vergoeding voor diensten is dus € 970 per jaar (960 + 10). De assurantiebelasting wordt berekend over dit bedrag. Het tarief is 21%. De belasting bedraagt dus (21 x 970)/100 = € 203,70 per jaar. De verzekeraar rekent dit bedrag door aan u en draagt het af aan de Belastingdienst.

Voorbeeld 2: reisverzekering

U sluit in 2024 een reisverzekering af bij een buitenlandse verzekeraar. De premie voor de verzekering bedraagt € 50 voor een reis van twee weken. De verzekeraar brengt geen vergoeding voor diensten in rekening. Het totale bedrag van de premie en de vergoeding voor diensten is dus € 50. De assurantiebelasting wordt berekend over dit bedrag. Het tarief is 21%. De belasting bedraagt dus (21 x 50)/100 = € 10,50. De buitenlandse verzekeraar draagt dit bedrag niet af aan de Belastingdienst, maar u moet dit zelf doen. U moet hiervoor aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier Aangifte assurantiebelasting en het bedrag binnen een maand na afloop van het kwartaal betalen.

Conclusie

Assurantiebelasting is een belasting die u betaalt over de premie van sommige verzekeringen. Het tarief is 21% en is niet gewijzigd in 2024. U moet aangifte doen en betaling doen bij de Belastingdienst, tenzij de verzekeraar of de bemiddelaar dit voor u doet. Als u te laat, te weinig of te veel belasting betaalt, kunt u een boete of een naheffingsaanslag krijgen van de Belastingdienst.

Assurantiebelasting is een belangrijke belasting die u moet betalen als u een verzekering afsluit in Nederland of als u een verzekering heeft die betrekking heeft op in Nederland gelegen zaken of personen. Het is daarom verstandig om goed op de hoogte te zijn van de regels en de tarieven van deze belasting. Zo kunt u voorkomen dat u te veel, te weinig of te laat belasting betaalt en dat u problemen krijgt met de Belastingdienst.

Geef een reactie