Je bekijkt nu Belastingschijven 2024: Wat Verandert Er Voor U?

Belastingschijven 2024: Wat Verandert Er Voor U?

De belasting die u moet betalen over uw inkomen hangt af van de hoogte van uw inkomen en de belastingschijven die daarbij horen. Elke belastingschijf heeft een eigen tarief, dat bepaalt hoeveel procent belasting u betaalt over dat deel van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt. De belastingschijven 2024 veranderen en de tarieven die daarbij horen. In dit artikel leggen we uit wat deze veranderingen inhouden en wat ze voor u betekenen. We gaan in op de volgende onderwerpen:

 • De belastingschijven en tarieven voor box 1 (inkomen uit werk en woning)
 • De aftrekposten in box 1 en het maximale aftrektarief
 • De eigenwoningregeling in box 1

Box 1: Belastingschijven 2024

In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Dit inkomen bestaat uit uw loon, pensioen, uitkering, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en inkomsten uit de eigen woning.

In 2024 stijgt het tarief van de laagste belastingschijf licht naar 36,97%. Dit betekent dat u over de eerste €75.624 van uw inkomen 36,97% belasting betaalt. Over het meerdere betaalt u 49,50% belasting. Dit is hetzelfde tarief als in 2023.

Het aantal belastingschijven verschilt per leeftijdsgroep. Als u jonger bent dan de AOW-leeftijd, heeft u twee schijven. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft u drie schijven. Dit komt omdat u dan geen premies volksverzekeringen meer hoeft te betalen. Als u geboren bent voor 1946, heeft u een langere tweede schijf. Dit komt omdat u dan geen houdbaarheidsbijdrage hoeft te betalen.

De tabel hieronder laat de belastingschijven en tarieven zien voor de verschillende leeftijdsgroepen in 2024.Openen in browser

Niet AOW-gerechtigdAOW-gerechtigd en geboren na 31-12-1945AOW-gerechtigd en geboren voor 1-1-1946
SchijfBelastbaar inkomenTarief
1t/m €75.62436,97%
2vanaf €75.62549,50%

Box 1: aftrekposten en maximale aftrektarief

In box 1 kunt u bepaalde kosten aftrekken van uw inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Voorbeelden van aftrekposten zijn:

 • De hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen woning
 • De premies die u betaalt voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • De alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
 • De zorgkosten die u maakt voor uzelf of uw gezinsleden
 • De giften die u doet aan goede doelen

Deze aftrekposten kunt u echter niet tegen het volledige belastingtarief aftrekken. Er geldt een maximale aftrektarief, dat bepaalt hoeveel procent u van de aftrekpost mag aftrekken. Dit tarief wordt elk jaar verlaagd, om het verschil tussen de hoge en de lage inkomens te verkleinen.

In 2024 is het maximale aftrektarief 49,50%. Dit betekent dat u de aftrekposten mag aftrekken tegen het hoogste belastingtarief in box 1. Dit geldt echter niet voor alle aftrekposten.

Voor sommige aftrekposten geldt een lager tarief, namelijk 36,97%. Dit wordt ook wel de tariefcorrectie genoemd. De tariefcorrectie geldt voor de volgende aftrekposten:

 • De hypotheekrente en andere kosten van de eigen woning
 • De ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers
 • De terbeschikkingstellingsvrijstelling voor mensen die vermogen ter beschikking stellen aan hun eigen bv
 • De scholingsuitgaven voor uzelf of uw partner
 • De giften aan goede doelen
 • Het restant van de persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren
 • De verliezen op beleggingen in durfkapitaal

De tariefcorrectie betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekposten. U betaalt namelijk meer belasting over uw inkomen dan u mag aftrekken van uw kosten.

Belastingschijven 2024: Eigenwoningregeling

Als u een eigen woning heeft, moet u rekening houden met de eigenwoningregeling in box 1. Deze regeling bestaat uit twee onderdelen: het eigenwoningforfait en de aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, dat u bij uw inkomen moet optellen. Dit wordt gezien als een fictief inkomen uit uw woning. Het percentage hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. In 2024 zijn de percentages als volgt:Openen in browser

WOZ-waardeEigenwoningforfait
t/m €12.5000,00%
t/m €25.0000,10%
t/m €50.0000,20%
t/m €75.0000,25%
t/m €1.200.0000,35%
vanaf €1.200.001€4.200 + 2,35% van de WOZ-waarde boven €1.200.000

De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is een bedrag dat u mag aftrekken van uw inkomen als uw hypotheekschuld lager is dan of gelijk is aan het eigenwoningforfait. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Deze aftrek wordt echter geleidelijk afgebouwd tot nul in 2048. In 2024 bedraagt de aftrek nog 80% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de hypotheekrente.

Conclusie

In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast volgens twee of drie schijven, afhankelijk van uw leeftijd. In 2024 stijgt het tarief van de laagste schijf licht naar 36,97%. Over het meerdere betaalt u 49,50% belasting. Dit is hetzelfde tarief als in 2023.

In box 1 kunt u ook bepaalde kosten aftrekken van uw inkomen, zoals de hypotheekrente, de lijfrentepremies en de zorgkosten. Deze aftrekposten verlagen uw belastbaar inkomen en dus uw belasting. Echter, u kunt deze aftrekposten niet tegen het volledige belastingtarief aftrekken. Er geldt een maximale aftrektarief, dat bepaalt hoeveel procent u van de aftrekpost mag aftrekken. In 2024 is het maximale aftrektarief 49,50%. Voor sommige aftrekposten geldt echter een lager tarief van 36,97%. Dit wordt de tariefcorrectie genoemd.

Geef een reactie