Je bekijkt nu Belastingteruggave: Waar Heeft U Recht Op?

Belastingteruggave: Waar Heeft U Recht Op?

Belastingteruggave is het geld dat u terugkrijgt van de Belastingdienst als u te veel belasting hebt betaald over uw inkomen. U kunt belasting terugvragen als u bijvoorbeeld recht hebt op bepaalde aftrekposten, heffingskortingen of toeslagen. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over belastingteruggave: wat het is, hoe het werkt, wanneer u het kunt aanvragen en hoeveel u kunt terugkrijgen.

Wat is belastingteruggave?

Belastingteruggave is het verschil tussen de belasting die u hebt betaald en de belasting die u had moeten betalen. Als u meer belasting hebt betaald dan nodig was, krijgt u geld terug van de Belastingdienst. Als u minder belasting hebt betaald dan nodig was, moet u geld bijbetalen aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst berekent hoeveel belasting u moet betalen over uw inkomen op basis van uw persoonlijke situatie en uw fiscale gegevens. Uw persoonlijke situatie omvat onder andere uw leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit, verblijfsstatus en gezinssamenstelling. Uw fiscale gegevens omvatten onder andere uw inkomsten, vermogen, schulden, aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen.

U kunt belasting terugvragen als er een verschil is tussen de belasting die u hebt betaald en de belasting die u had moeten betalen volgens uw persoonlijke situatie en uw fiscale gegevens. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat:

 • U recht hebt op bepaalde aftrekposten, zoals hypotheekrente, zorgkosten, of giften.
 • U recht hebt op bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de jonggehandicaptenkorting of de ouderenkorting.
 • U recht hebt op bepaalde toeslagen, zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget.
 • U meerdere inkomstenbronnen hebt gehad in een jaar, zoals loon, uitkering, pensioen of bijverdiensten.
 • U niet het hele jaar in Nederland hebt gewoond of gewerkt.
 • U een partner hebt met een lager of geen inkomen.

Hoe werkt belastingteruggave?

Om belasting terug te vragen, moet u aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit doet u online via Mijn Belastingdienst of met de app Aangifte 2023. U kunt ook een papieren aangifteformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon.

U kunt aangifte doen vanaf 1 maart tot 1 mei van het jaar na het jaar waarover u aangifte doet. Bijvoorbeeld: als u aangifte doet over 2023, kunt u dat doen vanaf 1 maart 2024 tot 1 mei 2024. Als u eerder aangifte wilt doen of meer tijd nodig hebt, kunt u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.

Als u aangifte doet, moet u uw persoonlijke situatie en uw fiscale gegevens invullen. De Belastingdienst heeft al een aantal gegevens vooraf ingevuld voor u, zoals uw loon, uw bankrekeningnummer en uw WOZ-waarde. U moet deze gegevens controleren en eventueel aanvullen of wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van uw aangifte.

Als u klaar bent met uw aangifte, kunt u deze versturen naar de Belastingdienst. U krijgt dan een ontvangstbevestiging per e-mail of in de app. De Belastingdienst gaat vervolgens uw aangifte beoordelen en berekenen hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt.

U krijgt binnen drie maanden na het versturen van uw aangifte een bericht van de Belastingdienst met de uitkomst van uw aangifte. Dit bericht heet een (voorlopige) aanslag. Op de aanslag staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt, en wanneer u dat moet doen of kunt verwachten.

Als u geld terugkrijgt, krijgt u dat binnen een week na de datum op de aanslag op uw rekening. Als u geld moet betalen, moet u dat binnen zes weken na de datum op de aanslag doen. U kunt uw aanslag betalen via een automatische incasso, een iDEAL-betaling of een overboeking.

Wanneer kunt u belastingteruggave aanvragen?

U kunt belastingteruggave aanvragen als u denkt dat u te veel belasting hebt betaald over uw inkomen. U kunt dit doen door aangifte te doen bij de Belastingdienst. U kunt tot vijf jaar na afloop van een jaar aangifte doen en zo belasting terugvragen. Bijvoorbeeld: als u aangifte wilt doen over 2023, kunt u dat doen tot 31 december 2028.

U kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen als u verwacht dat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Een voorlopige aanslag is een voorschot op uw definitieve aanslag. U krijgt dan alvast een deel van uw belastingteruggave uitbetaald gedurende het jaar waarover u aangifte doet.

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst of met het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2023. U kunt dit doen tot 1 november van het jaar waarover u aangifte doet. Bijvoorbeeld: als u aangifte doet over 2023, kunt u een voorlopige aanslag aanvragen tot 1 november 2023.

Als u een voorlopige aanslag hebt gekregen, moet u nog steeds aangifte doen na afloop van het jaar. De Belastingdienst verrekent dan uw voorlopige aanslag met uw definitieve aanslag. Het kan zijn dat u dan nog geld terugkrijgt of moet bijbetalen, afhankelijk van uw werkelijke situatie en gegevens.

Hoeveel kunt u terugkrijgen?

Hoeveel belastingteruggave u kunt krijgen, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw fiscale gegevens. Het is niet mogelijk om een exact bedrag te noemen, omdat dit per persoon en per jaar kan verschillen. 

Om u een idee te geven van hoe belastingteruggave werkt, geven we hieronder twee voorbeelden van mensen die geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

Voorbeeld 1: Anna

Anna is 25 jaar en werkt als verpleegkundige in een ziekenhuis. Ze verdient € 30.000 bruto per jaar. Ze woont samen met haar vriend Tom, die geen inkomen heeft. Ze huren samen een appartement voor € 800 per maand. Ze hebben geen kinderen, geen vermogen en geen schulden.

Anna heeft recht op de volgende aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen:

 • Aftrekposten: ze kan € 500 aftrekken voor haar zorgkosten, zoals eigen risico, medicijnen en tandarts.
 • Heffingskort
 • Heffingskortingen: ze heeft recht op de algemene heffingskorting van € 2.837, de arbeidskorting van € 3.819 en de inkomensafhankelijke combinatiekorting van € 2.815, omdat ze een partner heeft met een laag of geen inkomen.
 • Toeslagen: ze krijgt € 1.200 per jaar aan zorgtoeslag en € 3.600 per jaar aan huurtoeslag.

Anna doet aangifte over 2023 en vult haar persoonlijke situatie en haar fiscale gegevens in. De Belastingdienst berekent dat ze € 6.300 aan belasting moet betalen over haar inkomen van € 30.000. Maar omdat ze recht heeft op aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen, krijgt ze € 8.371 terug van de Belastingdienst. Dit is haar belastingteruggave.

Anna’s belastingteruggave bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aftrekposten: door haar zorgkosten af te trekken, verlaagt ze haar belastbaar inkomen met € 500. Hierdoor betaalt ze € 100 minder belasting.
 • Heffingskortingen: door haar heffingskortingen te claimen, verlaagt ze haar te betalen belasting met € 9.471. Dit is het totaalbedrag van haar algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Toeslagen: door haar toeslagen te ontvangen, krijgt ze € 4.800 extra van de Belastingdienst. Dit is het totaalbedrag van haar zorgtoeslag en huurtoeslag.

Anna’s belastingteruggave wordt als volgt berekend:

 • Belastingteruggave = (belasting die ze had moeten betalen) – (belasting die ze heeft betaald) + (toeslagen die ze heeft ontvangen)
 • Belastingteruggave = (€ 6.300) – (€ 0) + (€ 4.800)
 • Belastingteruggave = € 11.100

Anna krijgt dus € 11.100 terug van de Belastingdienst.

Voorbeeld 2: Bas

Bas is 40 jaar en werkt als zzp’er in de bouw. Hij verdient € 50.000 bruto per jaar. Hij is getrouwd met Lisa, die ook zzp’er is in de horeca. Ze verdient € 20.000 bruto per jaar. Ze hebben samen twee kinderen, die naar de kinderopvang gaan. Ze hebben een eigen huis met een hypotheek van € 200.000 en een spaarrekening met € 10.000.

Bas heeft recht op de volgende aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen:

 • Aftrekposten: hij kan € 7.280 aftrekken voor zijn zelfstandigenaftrek, omdat hij meer dan 1.225 uur per jaar als zzp’er werkt. Hij kan ook € 2.000 aftrekken voor zijn hypotheekrente en € 1.000 voor zijn studiekosten, omdat hij een cursus heeft gevolgd om zijn vakbekwaamheid te verbeteren.
 • Heffingskortingen: hij heeft recht op de algemene heffingskorting van € 2.837, de arbeidskorting van € 3.819 en de ouderenkorting van € 1.703, omdat hij twee kinderen heeft.
 • Toeslagen: hij krijgt € 600 per jaar aan zorgtoeslag, € 4.800 per jaar aan kinderopvangtoeslag en € 2.400 per jaar aan kindgebonden budget.

Bas doet aangifte over 2023 en vult zijn persoonlijke situatie en zijn fiscale gegevens in. De Belastingdienst berekent dat hij € 15.900 aan belasting moet betalen over zijn inkomen van € 50.000. Maar omdat hij recht heeft op aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen, krijgt hij € 7.739 terug van de Belastingdienst. Dit is zijn belastingteruggave.

Bas’ belastingteruggave bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aftrekposten: door zijn zelfstandigenaftrek, hypotheekrente en studiekosten af te trekken, verlaagt hij zijn belastbaar inkomen met € 10.280. Hierdoor betaalt hij € 2.056 minder belasting.
 • Heffingskortingen: door zijn heffingskortingen te claimen, verlaagt hij zijn te betalen belasting met € 8.359. Dit is het totaalbedrag van zijn algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting.
 • Toeslagen: door zijn toeslagen te ontvangen, krijgt hij € 7.800 extra van de Belastingdienst. Dit is het totaalbedrag van zijn zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Bas’ belastingteruggave wordt als volgt berekend:

 • Belastingteruggave = (belasting die hij had moeten betalen) – (belasting die hij heeft betaald) + (toeslagen die hij heeft ontvangen)
 • Belastingteruggave = (€ 15.900) – (€ 5.485) + (€ 7.800)
 • Belastingteruggave = € 18.215

Bas krijgt dus € 18.215 terug van de Belastingdienst.

Conclusie

Belastingteruggave is het geld dat u terugkrijgt van de Belastingdienst als u te veel belasting hebt betaald over uw inkomen. U kunt belasting terugvragen als u recht hebt op bepaalde aftrekposten, heffingskortingen of toeslagen. U moet hiervoor aangifte doen bij de Belastingdienst of een voorlopige aanslag aanvragen. Hoeveel belastingteruggave u kunt krijgen, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw fiscale gegevens. U kunt een schatting maken van uw belastingteruggave met behulp van de online rekenhulp Aangiftecheck of de app Aangifte 2023.

Geef een reactie