Je bekijkt nu Belastingvrij schenken 2024: Wat U Moet Weten

Belastingvrij schenken 2024: Wat U Moet Weten

Schenken is een manier om iemand financieel te helpen of om uw vermogen over te dragen aan uw erfgenamen. Als u schenkt, moet u soms schenkbelasting betalen. Maar er zijn ook situaties waarin u belastingvrij kunt schenken. In dit artikel leggen we uit wat de regels zijn voor belastingvrij schenken in 2024.

Wat is belastingvrij schenken?

belastingvrij schenken in 2024 betekent dat u iemand een bedrag geeft zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden in het belastingjaar 2024. De ontvanger van de schenking hoeft dan geen aangifte schenkbelasting te doen en u hoeft ook geen schenkingsakte op te laten stellen bij de notaris.

Hoe belastingvrij schenken in 2024

Er zijn twee manieren om belastingvrij te schenken in 2024:

 • U maakt gebruik van de jaarlijkse vrijstelling. Dit is een bedrag dat u elk jaar aan iemand mag schenken zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden. De hoogte van de jaarlijkse vrijstelling hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. In 2024 is de jaarlijkse vrijstelling € 6.633 voor een kind en € 2.658 voor een ander persoon.
 • U maakt gebruik van de eenmalige verhoogde vrijstelling. Dit is een bedrag dat u eenmalig aan iemand mag schenken zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden. De hoogte van de eenmalige verhoogde vrijstelling hangt af van het doel van de schenking en de leeftijd van de ontvanger. In 2023 zijn er drie soorten eenmalige verhoogde vrijstellingen:
  • Voor een kind tussen de 18 en 40 jaar: € 31.813 voor een algemeen doel of € 66.268 voor een dure studie
  • Voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is: € 66.264 voor een algemeen doel.
Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

Wat verandert er in 2024?

In 2024 verandert er een belangrijke regel voor belastingvrij schenken: de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning wordt afgeschaft. Dit betekent dat u vanaf 2024 niet meer belastingvrij kunt schenken voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een hypotheek van een eigen woning. Dit geldt zowel voor kinderen als voor andere personen.

De afschaffing van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is onderdeel van het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Het doel hiervan is om de vermogensongelijkheid te verminderen en de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters.

De andere regels voor belastingvrij schenken blijven in 2024 hetzelfde als in 2023. U kunt dus nog steeds gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling en de andere soorten eenmalige verhoogde vrijstellingen.

Jubelton afgeschaft

De jubelton is de populaire naam voor de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. De vrijstelling voor de eigen woning is nu €27.231. Deze vrijstelling was voorheen € 106.671, vandaar de naam jubelton.

Deze vrijstelling wordt dus helemaal afgeschaft in 2024, maar u kunt er nog tot en met 31 december 2023 gebruik van maken.

Als u nog wilt profiteren van de verlaagde jubelton in 2023, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking.
 • De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een hypotheek van een eigen woning.
 • De ontvanger moet een schriftelijke verklaring afgeven waarin staat dat hij of zij aan deze voorwaarden voldoet.
 • De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen en daarbij de schriftelijke verklaring meesturen.

U kunt de schenking in één keer doen, maar u kunt ook gespreid schenken. U mag het bedrag van de schenking tijdelijk apart zetten, als u de schenking maar uiterlijk binnen twee kalenderjaren na de eerste schenking gebruikt voor de eigen woning.

Wat zijn de voordelen van belastingvrij schenken?

belastingvrij schenken in 2024 heeft een aantal voordelen, zowel voor de schenker als voor de ontvanger:

 • U helpt iemand financieel, bijvoorbeeld bij het kopen of verbouwen van een huis, het betalen van een studie of het oplossen van schulden.
 • U verlaagt uw eigen vermogen, waardoor u mogelijk minder vermogensbelasting (box 3) betaalt.
 • U verlaagt de toekomstige erfbelasting voor uw erfgenamen, omdat uw nalatenschap kleiner wordt.

Wat zijn de nadelen van belastingvrij schenken?

belastingvrij schenken in 2024 heeft ook een aantal nadelen, waar u rekening mee moet houden:

 • U verliest de beschikking over uw geld, waardoor u mogelijk minder financiële ruimte heeft voor uzelf of voor andere doelen.
 • U moet zich houden aan de regels en voorwaarden voor belastingvrij schenken, anders loopt u het risico dat u alsnog schenkbelasting moet betalen.
 • U moet goed nadenken over de gevolgen van uw schenking voor uw relatie met de ontvanger en met eventuele andere familieleden.

Aangifte schenkbelasting

Als u een schenking ontvangt, moet u soms aangifte schenkbelasting doen. Dit is een belasting die u betaalt over de waarde van de schenking. U moet aangifte schenkbelasting doen als de schenking hoger is dan de vrijstelling die voor u geldt. De hoogte van de vrijstelling hangt af van uw relatie met de schenker en het doel van de schenking.

U kunt online aangifte schenkbelasting doen op Mijn Belastingdienst. U hebt hiervoor een DigiD nodig. U kunt de aangifte pas ondertekenen en indienen nadat u de schenking daadwerkelijk hebt gekregen. U moet de aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar na het jaar waarin u de schenking hebt gekregen.

In uw aangifte schenkbelasting moet u onder andere vermelden:

 • uw naam, adres en burgerservicenummer
 • de naam, adres en burgerservicenummer van de schenker
 • de datum en de waarde van de schenking
 • het doel van de schenking (bijvoorbeeld een eigen woning of een dure studie)
 • of u gebruikmaakt van een vrijstelling of een vermindering
 • of u een schriftelijke verklaring hebt waarin staat dat u aan de voorwaarden voor de vrijstelling of de vermindering voldoet

Als u aangifte schenkbelasting hebt gedaan, krijgt u een aanslag schenkbelasting van de Belastingdienst. Hierop staat hoeveel schenkbelasting u moet betalen of terugkrijgt. U moet de schenkbelasting betalen binnen zes weken na de datum op de aanslag. Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst.

Conclusie

Belastingvrij schenken is een manier om iemand financieel te helpen of om uw vermogen over te dragen aan uw erfgenamen. Er zijn verschillende regels en vrijstellingen voor belastingvrij schenken, die afhankelijk zijn van de relatie tussen de schenker en de ontvanger, het doel van de schenking en de leeftijd van de ontvanger.

In 2024 verandert er een belangrijke regel voor belastingvrij schenken: de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning wordt afgeschaft.

Dit bericht heeft 9 reacties

 1. Julia

  Er wordt gesproken over de afschaffing jubelton in 2024. Maar voorzover ik het nu begrijp kun je, je kind, in 2024 nog steeds een eenmalige verhoogde schenking doen ter vrije besteding. De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking. Dit bedrag kun je in 2023 eenmalig verhogen tot € 28.947,- . Hoe zit dit nu in 2024 kunnen wij dan nog wel gebruik maken van die verhoogde schenking ter vrije besteding of verdwijnt deze compleet?

  1. Beste Julia,

   Bedankt voor uw vraag. U heeft gelijk dat er veel verwarring is over de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel de jubelton genoemd. Ik zal proberen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

   De jubelton is een eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenking van een eigen woning. Dit betekent dat u iemand tussen de 18 en 40 jaar een bedrag van maximaal € 27.231 (in 2023) belastingvrij mag schenken, mits dit bedrag wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een hypotheek van een eigen woning. Dit geldt zowel voor ouders die aan hun kinderen schenken, als voor anderen die aan bijvoorbeeld hun kleinkinderen, neven, nichten of vrienden schenken.

   Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Dit betekent dat u vanaf 2024 niet meer belastingvrij kunt schenken voor de eigen woning. U kunt dan alleen nog gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035 (in 2024) voor een kind en € 2.418 (in 2024) voor een ander persoon.

   U vraagt zich af of u in 2024 nog wel gebruik kunt maken van een andere eenmalige verhoogde vrijstelling, namelijk die voor een algemeen doel of een dure studie. Het antwoord is ja, dat kan nog steeds. Deze vrijstelling staat los van de jubelton en blijft gewoon bestaan in 2024. U kunt dus in 2024 eenmalig een bedrag van € 28.947 belastingvrij schenken aan uw kind, mits uw kind tussen de 18 en 40 jaar is op het moment van de schenking. Uw kind mag dit bedrag vrij besteden, bijvoorbeeld aan een auto, een reis of een spaarrekening. U kunt dit bedrag ook verhogen tot € 59.602 als uw kind het gebruikt voor een dure studie.

   Let wel op dat u deze eenmalige verhoogde vrijstelling niet kunt combineren met de jubelton. U kunt dus niet in 2023 de jubelton gebruiken en in 2024 de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een algemeen doel of een dure studie. U moet kiezen tussen deze twee vrijstellingen. Als u al eerder gebruik heeft gemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling, dan kunt u deze niet meer gebruiken.

   Nogmaals, dank voor uw interessante vraag en ik hoop de regeling nu duidelijker te hebben uitgelegd.

   Met vriendelijke groet,

   Milan Patel

 2. Marcel

  Beste Milan,

  Dus als ik het goed begrijp mag je in 2024 niet meer schenken aan je kind t.b.v. aankoop/aflossen woning maar wel voor zijn spaarrekening waarmee hij alsnog een deel van zijn hypotheek mee kan aflossen. Dan veranderd er toch eigenlijk niets. Je kunt nog steeds eenmalig schenken als ouder naar kind zodat hij een groter deel van de woning aankoop cash kan betalen.

  Groetjes,

  Marcel

  1. Beste Marcel,

   Bedankt voor uw vraag. Het klopt dat u in 2024 nog steeds eenmalig een bedrag van € 31.813 belastingvrij kunt schenken aan uw kind voor een algemeen doel, zoals een spaarrekening. Echter, er zijn wel een paar verschillen met de huidige situatie in 2023:

   In 2023 kunt u nog gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 28.947, die bovenop de reguliere vrijstelling komt. Dit betekent dat u in totaal € 57.894 belastingvrij kunt schenken aan uw kind voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een hypotheek van een eigen woning. In 2024 vervalt deze mogelijkheid en kunt u alleen nog de reguliere vrijstelling benutten.
   Als u in 2024 een bedrag schenkt aan uw kind voor een spaarrekening, dan moet uw kind zelf bepalen hoe hij of zij dit geld besteedt. U kunt niet meer voorwaarden stellen aan de schenking, zoals dat het geld alleen gebruikt mag worden voor de eigen woning. Uw kind kan dus ook besluiten om het geld aan iets anders uit te geven, zoals een auto, een vakantie of een belegging.
   Als uw kind het geld op een spaarrekening zet, dan moet hij of zij hier mogelijk vermogensrendementsheffing over betalen. Dit is een belasting die u betaalt over uw vermogen in box 3. Als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning, dan valt dit onder box 1 en hoeft hij of zij hier geen vermogensrendementsheffing over te betalen.
   Kortom, er verandert wel degelijk iets in 2024 als u wilt schenken aan uw kind voor de eigen woning. U kunt minder belastingvrij schenken, u heeft minder zeggenschap over de besteding van het geld en uw kind moet mogelijk meer belasting betalen over het vermogen.

   Ik hoop dat ik uw vraag hiermee heb beantwoord. Als u nog meer vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen.

   Met vriendelijke groet,

   Milan

 3. will de penning

  goede dag toch nog een vraag dus ook voor een eigen woning voor mijn zoon ??

 4. will de penning

  Of moet mijn zoon als hij het gebruikt voor aankoop huis dan als nog belasting betalen over het bedrag?

  1. Geachte heer/mevrouw,

   Bedankt voor uw vraag.

   Als uw zoon in 2024 een schenking van u ontvangt voor de aankoop van een huis, dan moet hij daar inderdaad schenkbelasting over betalen. Dit komt omdat de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft.

   Dit geldt voor alle schenkingen voor de eigen woning. Het maakt dus niet uit wat de relatie tussen de schenker en de ontvanger is. Uw zoon kan in 2024 alleen gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 6.6332. Over het resterende bedrag moet hij 10% schenkbelasting betalen over de eerste € 152.368 boven de vrijstelling, en 20% over alle bedragen daarboven.

   Ik hoop dat ik uw vraag duidelijk en vriendelijk heb beantwoord. Als u nog meer vragen heeft, stelt ze gerust!

   Met vriendelijke groet,

   Milan

 5. Paul groen

  Een vraag aan Milan Patel,

  Dus er mag in 2024 € 28.947 geschonken worden en vrij besteed worden, maar het mag niet gebruikt worden voor een woning? Maar wel aan een auto?

  Vriendelijke groeten Paul

  1. Geachte heer Groen,

   Bedankt voor uw vraag.

   Uw tekst over belastingvrij schenken in 2024 is grotendeels correct. De eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Dit betekent dat u vanaf 2024 niet meer belastingvrij kunt schenken voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een hypotheek van een eigen woning.

   Uw vraag over het schenken van € 28.947 voor een auto in 2024 is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Als u dit bedrag wilt schenken aan uw kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan kunt u gebruikmaken van de eenmalige verhoogde reguliere vrijstelling. Deze vrijstelling is in 2024 verhoogd tot € 31.813 (de bedragen zijn aangepast in het artikel) en kan voor een algemeen doel gebruikt worden, dus ook voor een auto. Uw kind hoeft dan geen schenkbelasting te betalen over dit bedrag.

   Als u nog meer vragen heeft, kunt u ze gerust stellen.

   Met vriendelijke groet,

   Milan

Geef een reactie