Je bekijkt nu Beleggen In Vastgoed: Een Interessant Rendement?

Beleggen In Vastgoed: Een Interessant Rendement?

Beleggen in vastgoed is een populaire manier om vermogen op te bouwen en een passief inkomen te genereren. Maar hoe werkt het precies, wat zijn de voor- en nadelen, en waar moet u op letten als u wilt beleggen in vastgoed? In dit artikel geven we u een uitgebreide gids over alles wat u moet weten over beleggen in vastgoed. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de gevolgen voor de belasting.

Wat is beleggen in vastgoed?

Beleggen in vastgoed is het kopen, bezitten, verhuren, verkopen of ontwikkelen van onroerend goed met als doel winst te maken. Onroerend goed kan bestaan uit woningen, appartementen, kantoren, winkels, magazijnen, fabrieken, hotels, landbouwgrond, enz. Er zijn verschillende manieren om te beleggen in vastgoed, afhankelijk van uw doelstellingen, budget, risicoprofiel en voorkeuren. Enkele van de meest voorkomende vormen van beleggen in vastgoed zijn:

 • Direct beleggen in vastgoed: Dit betekent dat u zelf eigenaar wordt van een of meer onroerende goederen, die u vervolgens kunt verhuren of verkopen. Dit vereist meestal een grote investering, een hypotheek, en het beheer van het onroerend goed (onderhoud, belastingen, verzekeringen, huurders, etc.).
 • Indirect beleggen in vastgoed: Dit betekent dat u aandelen koopt van een bedrijf dat actief is in de vastgoedsector, zoals een projectontwikkelaar, een makelaar, of een vastgoedfonds. Dit vereist meestal een kleinere investering, geen hypotheek, en geen beheer van het onroerend goed. U profiteert van de winstgevendheid en de groei van het bedrijf, maar u bent ook afhankelijk van de marktomstandigheden en de prestaties van het management.
 • Crowdfunding in vastgoed: Dit betekent dat u samen met andere investeerders geld inlegt om een onroerend goed te kopen, te renoveren, of te ontwikkelen, via een online platform. Dit vereist meestal een relatief kleine investering, geen hypotheek, en geen beheer van het onroerend goed. U deelt in de opbrengsten en de risico’s van het project, maar u heeft ook minder zeggenschap en controle over het onroerend goed.

Waarom beleggen in vastgoed?

Beleggen in vastgoed heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere beleggingsvormen, zoals:

 • Waardevermeerdering: Onroerend goed heeft de neiging om in waarde te stijgen na verloop van tijd, vooral op locaties met een hoge vraag, een beperkt aanbod, of een gunstige economische ontwikkeling. Dit betekent dat u uw vermogen kunt vergroten door uw onroerend goed te verkopen voor een hogere prijs dan u ervoor betaald heeft.
 • Inkomen: Onroerend goed kan u een regelmatig inkomen opleveren door middel van huur, dividend, of rente. Dit kan u helpen om uw levensstijl te financieren, uw schulden af te lossen, of uw pensioen aan te vullen.
 • Diversificatie: Onroerend goed heeft een lage correlatie met andere beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, of grondstoffen. Dit betekent dat het de volatiliteit en het risico van uw totale portefeuille kan verminderen, en uw rendement kan verbeteren.
 • Hefboomwerking: Onroerend goed stelt u in staat om gebruik te maken van hefboomwerking, wat betekent dat u een deel van de aankoopprijs kunt lenen van een bank of een andere kredietverstrekker. Dit kan uw rendement verhogen, omdat u meer onroerend goed kunt kopen met minder eigen geld. Maar het kan ook uw risico verhogen, omdat u rente moet betalen en uw onroerend goed kunt verliezen als u uw lening niet kunt terugbetalen.
 • Belastingvoordelen: Onroerend goed kan u ook belastingvoordelen opleveren, afhankelijk van de fiscale regels in uw land. Zo kunt u bijvoorbeeld de rente op uw hypotheek, de afschrijving van uw onroerend goed, of de kosten van het onderhoud aftrekken van uw belastbaar inkomen. Of u kunt profiteren van een lagere of geen belasting op uw vermogenswinst bij de verkoop van uw onroerend goed.

Waar moet u op letten?

Beleggen in vastgoed is niet zonder risico’s of uitdagingen. Er zijn een aantal factoren waar u rekening mee moet houden als u wilt beleggen in vastgoed, zoals:

 • Doelstellingen: U moet duidelijk weten wat uw doelstellingen zijn met betrekking tot beleggen in vastgoed. Wilt u vermogen opbouwen, een passief inkomen genereren, of een combinatie van beide? Hoeveel rendement verwacht u te behalen, en hoeveel risico bent u bereid te nemen? Hoe lang wilt u uw onroerend goed aanhouden, en wanneer wilt u het verkopen?
 • Budget: U moet ook weten hoeveel geld u beschikbaar heeft om te beleggen in vastgoed. Hoeveel eigen vermogen heeft u, en hoeveel kunt u lenen? Hoeveel kunt u maandelijks betalen voor uw hypotheek, rente, belastingen, verzekeringen, en onderhoud? Hoeveel kunt u sparen voor onvoorziene kosten of noodgevallen?
 • Strategie: U moet ook een strategie hebben voor het kiezen, kopen, en beheren van uw onroerend goed. Welk type onroerend goed wilt u kopen, en waarom? Welke locatie, grootte, staat, en prijs zoekt u? Hoe gaat u uw onroerend goed financieren, verhuren, of verkopen? Hoe gaat u om met juridische, administratieve, of operationele kwesties?
 • Markt: U moet ook de markt begrijpen waarin u wilt beleggen in vastgoed. Wat zijn de trends, kansen, en bedreigingen in de vastgoedsector? Wat zijn de vraag en het aanbod, de concurrentie, en de prijsontwikkeling in uw doelgebied? Wat zijn de economische, sociale, politieke, en milieufactoren die van invloed kunnen zijn op uw onroerend goed?
 • Onderzoek: U moet ook grondig onderzoek doen voordat u besluit om te beleggen in vastgoed. U moet zoveel mogelijk informatie verzamelen over het onroerend goed dat u wilt kopen, de verkoper, de financiering, de huurders, de wetgeving, de belastingen, en de risico’s. U moet ook deskundig advies inwinnen van een makelaar, een advocaat, een accountant, een taxateur, of een andere professional die u kan helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

Beleggen in vastgoed: Gevolgen voor de belasting

De gevolgen voor de belasting van beleggen in vastgoed hangen af van de manier waarop u belegt. Als u direct belegt in vastgoed, dat wil zeggen dat u zelf eigenaar wordt van een of meer onroerende goederen, dan moet u rekening houden met de volgende belastingen:

 • Overdrachtsbelasting: Dit is een eenmalige belasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed. Het tarief is 2% voor woningen en 6% voor andere onroerende goederen. Er zijn enkele uitzonderingen en vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld als u een ‘nieuwe’ woning koopt waarover al btw is betaald.
 • Inkomstenbelasting: Dit is de belasting die u betaalt over uw inkomen uit het verhuren of verkopen van uw onroerend goed. Het tarief en de grondslag hangen af van de box waarin uw onroerend goed valt. Er zijn drie boxen:
  • Box 1: Dit is de box voor inkomsten uit werk en woning. Hierin valt uw eigen woning, dat wil zeggen de woning waar u zelf woont of die u tijdelijk verhuurt. U betaalt belasting over het eigenwoningforfait, dat is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U mag de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het tarief is progressief en kan oplopen tot 49,5%.
  • Box 2: Dit is de box voor inkomsten uit aanmerkelijk belang. Hierin valt uw onroerend goed als u meer dan 5% van de aandelen bezit van een bv die onroerend goed exploiteert. U betaalt belasting over het dividend dat u ontvangt van de bv en over de verkoopwinst van uw aandelen. 
  • Box 3: Dit is de box voor inkomsten uit sparen en beleggen. Hierin valt uw onroerend goed als u het niet zelf bewoont of gebruikt, en als u geen aanmerkelijk belang heeft in een bv die onroerend goed exploiteert. U betaalt belasting over een forfaitair rendement op uw vermogen, dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Het tarief is 32% in 2023, maar gaat omhoog naar 36% in 2024.  Er is een heffingsvrij vermogen van € 57.000  per persoon in 2023 en 2024.

Als u deelneemt aan een project, dat onroerend goed koopt, renoveert, of ontwikkelt, dan moet u rekening houden met de volgende belastingen:

 • Rente: Dit is het inkomen dat u ontvangt over uw inleg in het project. Dit inkomen valt in box 3 en wordt belast tegen het forfaitaire rendement op uw vermogen, zoals hierboven beschreven.
 • Winst: Dit is het inkomen dat u ontvangt als uw aandeel in de verkoopopbrengst van het onroerend goed hoger is dan uw inleg. Dit inkomen valt ook in box 3 en wordt belast tegen het forfaitaire rendement op uw vermogen, zoals hierboven beschreven.

Voorbeelden

Om u een beter idee te geven van hoe beleggen in vastgoed in de praktijk werkt, geven we u hier enkele voorbeelden van verschillende scenario’s:

 • Direct beleggen in vastgoed: Stel dat u een appartement wilt kopen in Amsterdam, met een oppervlakte van 60 m2, een prijs van €300.000, en een huurprijs van €1.500 per maand. U heeft €60.000 aan eigen vermogen, en u leent €240.000 van een bank tegen een rente van 2% per jaar. U betaalt ook €3.000 aan overdrachtsbelasting, €3.000 aan notariskosten, en €1.200 per jaar aan gemeentelijke belastingen en verzekeringen. Uw jaarlijkse kosten zijn dus €9.600 (rente + belastingen + verzekeringen), en uw jaarlijkse inkomsten zijn €18.000 (huur). Uw netto jaarlijkse cashflow is dus €8.400 (inkomsten – kosten), en uw rendement op uw eigen vermogen is dus 14% (cashflow / eigen vermogen). Na 10 jaar besluit u uw appartement te verkopen voor €400.000, wat een waardestijging van 33% betekent. U betaalt dan €8.000 aan makelaarskosten, en u lost uw hypotheek af. Uw netto verkoopopbrengst is dus €152.000 (verkoopprijs – kosten – hypotheek), en uw rendement op uw eigen vermogen is dus 253% (verkoopopbrengst / eigen vermogen). Uw totale rendement over 10 jaar is dus 367% (cashflow + verkoopopbrengst / eigen vermogen).
 • Indirect beleggen in vastgoed: Stel dat u aandelen wilt kopen van een vastgoedfonds, dat belegt in een portefeuille van diverse onroerende goederen in Nederland. U heeft €10.000 om te beleggen, en u koopt 100 aandelen van het fonds tegen een prijs van €100 per aandeel. U ontvangt ook een jaarlijks dividend van 4% per aandeel, wat neerkomt op €400 per jaar. Uw jaarlijkse inkomsten zijn dus €400 (dividend), en uw rendement op uw investering is dus 4% (inkomsten / investering). Na 10 jaar besluit u uw aandelen te verkopen voor €150 per aandeel, wat een koersstijging van 50% betekent. U betaalt dan €300 aan transactiekosten, en u ontvangt €14.700 als verkoopopbrengst. Uw rendement op uw investering is dus 47% (verkoopopbrengst / investering). Uw totale rendement over 10 jaar is dus 87% (inkomsten + verkoopopbrengst / investering).
 • Crowdfunding in vastgoed: Stel dat u wilt deelnemen aan een crowdfunding project, dat een oud kantoorpand wil omtoveren tot een modern appartementencomplex in Rotterdam. U heeft €5.000 om te investeren, en u draagt bij aan het project via een online platform. U ontvangt een jaarlijkse rente van 6% over uw inleg, wat neerkomt op €300 per jaar. Uw jaarlijkse inkomsten zijn dus €300 (rente), en uw rendement op uw investering is dus 6% (inkomsten / investering). Na 3 jaar is het project voltooid, en worden de appartementen verkocht met een winst van 20%. U ontvangt dan uw inleg terug, plus een aandeel in de winst. Uw netto verkoopopbrengst is dus €6.000 (inleg + winst), en uw rendement op uw investering is dus 20% (verkoopopbrengst / investering). Uw totale rendement over 3 jaar is dus 38% (inkomsten + verkoopopbrengst / investering).

Conclusie

Beleggen in vastgoed is een aantrekkelijke optie voor veel mensen die hun vermogen willen vergroten en een passief inkomen willen genereren. Er zijn verschillende manieren om te beleggen in vastgoed, elk met hun eigen voor- en nadelen. Het is belangrijk om uw doelstellingen, budget, strategie, markt, en onderzoek goed te bepalen voordat u besluit om te beleggen in vastgoed. Zo kunt u de beste keuze maken voor uw situatie, en de beste resultaten behalen. Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om meer inzicht te krijgen in beleggen in vastgoed, en om u te inspireren om uw eigen vastgoedavontuur te beginnen.

Geef een reactie