Je bekijkt nu Berekening Transitievergoeding: Hoe Werkt Het?

Berekening Transitievergoeding: Hoe Werkt Het?

Als u wordt ontslagen, heeft u meestal recht op een financiële vergoeding van uw werkgever. Deze vergoeding heet de transitievergoeding en is bedoeld als compensatie voor het verlies van uw baan en inkomen. De transitievergoeding helpt u ook om de periode tussen uw oude en uw nieuwe baan te overbruggen. Maar hoe werkt de berekening transitievergoeding? En waar moet u op letten als u een transitievergoeding krijgt? In dit artikel leggen we het uit.

De hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van twee factoren: uw maandsalaris en de duur van uw dienstverband. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft, of hoe oud u bent. U heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat u in dienst bent bij uw werkgever.

Berekening transitievergoeding

De berekening transitievergoeding gaat als volgt:

  • U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag.
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Voorbeelden van de berekening transitievergoeding

Om de berekening van de transitievergoeding te verduidelijken, geven we hier twee voorbeelden.

Berekening transitievergoeding: Voorbeeld 1

U werkt 9 jaar en 5 dagen bij uw werkgever. Uw bruto maandsalaris is € 3.000. Uw bruto uurloon is € 20. U werkt 8 uur per dag.

Eerst wordt de vergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren:

9 jaar x (1/3 van € 3.000) = € 9.000.

Daarna wordt de vergoeding berekend over de laatste 5 dagen. Het totale salaris over de laatste 5 dagen is:

5 x 8 (gewerkte uren) x € 20 (bruto uurloon) = € 800.

De berekening volgens de formule is:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Oftewel:

(800 / 3000) x (1000 / 12) = 22,22

Het totaal aan transitievergoeding is € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22

Berekening transitievergoeding: Voorbeeld 2

U wordt tijdens uw proeftijd ontslagen. De arbeidsovereenkomst heeft in totaal 5 dagen geduurd. Het brutosalaris over deze 5 dagen is € 800. Dit wordt beschouwd als het loon per maand.

De berekening is dan als volgt:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Oftewel:

(€ 800 / € 800) x (1/3 x € 800)/12) = 1 x (€ 266,67/12) = € 22,22.

U krijgt dus € 22,22 transitievergoeding voor de 5 dagen dat u in dienst was.

Transitievergoeding maximum

De transitievergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris. Het maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

De belasting over de transitievergoeding

De transitievergoeding is een vorm van inkomen en daarom moet u er belasting over betalen. Uw werkgever houdt meestal al loonbelasting in op de transitievergoeding voordat hij deze aan u uitbetaalt. U kunt dit zien op uw loonstrook of op uw jaaropgave. Het bedrag dat u netto overhoudt van de transitievergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw leeftijd, uw inkomen en de belastingtarieven die voor u gelden.

De besteding van de transitievergoeding

U mag zelf bepalen wat u met de transitievergoeding doet. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om uw vaste lasten te betalen, om te sparen of te beleggen, of om een opleiding of cursus te volgen. Als u een opleiding of cursus volgt die gericht is op het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt, kunt u soms een belastingvoordeel krijgen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een schriftelijke overeenkomst met uw werkgever en het kunnen aantonen dat de opleiding of cursus noodzakelijk is voor uw loopbaan.

De aanvraag van de transitievergoeding

U hoeft de transitievergoeding niet zelf aan te vragen bij uw werkgever. Uw werkgever is verplicht om de transitievergoeding binnen een maand na het einde van uw arbeidsovereenkomst aan u uit te betalen. Als uw werkgever dit niet doet, kunt u een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. U moet dit wel binnen drie maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst doen. Anders vervalt uw recht op de transitievergoeding.

Conclusie

De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die u krijgt als u wordt ontslagen. De hoogte van de berekening transitievergoeding hangt af van uw maandsalaris en de duur van uw dienstverband. De transitievergoeding is maximaal € 89.000 bruto of één bruto jaarsalaris. U moet hier over belasting betalen . U mag zelf bepalen wat u met de transitievergoeding doet. U hoeft de transitievergoeding niet zelf aan te vragen, maar u moet wel opletten dat u deze op tijd ontvangt.

Geef een reactie