Je bekijkt nu Beslagvrije Voet 2024

Beslagvrije Voet 2024

Als u een schuld heeft, kan het gebeuren dat een schuldeiser beslag legt op uw inkomen. Dit betekent dat een deel van uw loon of uitkering wordt ingehouden om uw schuld af te lossen. Maar u heeft ook recht op een minimumbedrag om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. In dit artikel leggen we uit wat de beslagvrije voet 2024 is, hoe deze wordt berekend en wat u kunt doen als uw beslagvrije voet niet klopt.

Wat is de beslagvrije voet 2024?

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomsten waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen. Dit is zo geregeld in de wet, omdat iedereen recht heeft op een bepaald minimuminkomen. Van de beslagvrije voet 2024 moet u uw vaste lasten betalen en voorzien in uw levensonderhoud. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen, uw leefsituatie en uw woonsituatie.

Beslagvrije voet 2024 berekenen

Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe wet die de berekening van de beslagvrije voet 2024 makkelijker maakt. De beslaglegger (bijvoorbeeld een deurwaarder, het UWV of de Belastingdienst) kan nu makkelijker uw gegevens opvragen bij verschillende instanties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), de Belastingdienst en het UWV. Zo kan de beslaglegger sneller en nauwkeuriger uw beslagvrije voet berekenen.

De beslagvrije voet 2024 is minimaal 95% van de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnorm is het bedrag dat u krijgt als u een bijstandsuitkering heeft.

Bijstandsnorm 2024

De bijstandsnorm is het bedrag dat u krijgt als u een bijstandsuitkering heeft. De bijstandsnorm hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie (alleenstaand, gehuwd of samenwonend). Hieronder ziet u een overzicht van de bijstandsnormen per 1 januari 2024.

LeefsituatieLeeftijdHoogte bijstandsnorm per maand (inclusief vakantiegeld)
Gehuwd of samenwonend21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.708,08
Alleenstaande21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.195,66
Alleenstaande ouder21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.195,66
Gehuwd of samenwonend18 tot 21 jaar€ 547,64
Alleenstaande18 tot 21 jaar€ 287,64
Alleenstaande ouder18 tot 21 jaar€ 287,64

Let op: dit zijn de standaardbedragen. Uw bijstandsuitkering kan lager zijn als u bijvoorbeeld met meerdere volwassenen in één huis woont (kostendelersnorm) of als u inkomsten heeft uit werk of andere bronnen. Uw bijstandsuitkering kan ook hoger zijn als u bijvoorbeeld hoge woonkosten of zorgkosten heeft.

Wat moet u doen als u een brief krijgt over de beslagvrije voet?

Als er beslag wordt gelegd op uw inkomen, krijgt u een brief van de beslaglegger. Hierin staat hoe hoog uw beslagvrije voet is en wat u moet aflossen. Ook staan er gegevens over uw inkomen, leefsituatie en woonsituatie. Controleer of deze gegevens kloppen. Als er iets niet klopt, kunt u dit binnen 4 weken doorgeven aan de beslaglegger. De contactgegevens staan op de brief.

Het kan ook gebeuren dat uw situatie verandert nadat u de brief heeft gekregen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen stijgt of daalt, omdat u gaat samenwonen of scheiden, of omdat uw woonkosten of zorgkosten veranderen. Dan kan uw beslagvrije voet hoger of lager worden. Geef deze veranderingen zo snel mogelijk door aan de beslaglegger, zodat uw beslagvrije voet kan worden aangepast.

Waar kunt u terecht voor meer informatie of hulp?

Als u meer wilt weten over de beslagvrije voet, kunt u terecht op uwbeslagvrijevoet.nl. Hier vindt u ook veelgestelde vragen en antwoorden, een stappenplan en een filmpje met uitleg.

Als u hulp nodig heeft bij het controleren of doorgeven van uw gegevens, kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Conclusie

De beslagvrije voet 2024 is het deel van uw inkomsten waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen als u een schuld heeft. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat u een minimumbedrag overhoudt om van te leven. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw persoonlijke situatie en kan veranderen als uw situatie verandert. Het is belangrijk dat u uw gegevens goed controleert en doorgeeft aan de beslaglegger, zodat uw beslagvrije voet juist wordt berekend. Als u meer informatie of hulp nodig heeft over de beslagvrije voet of over uw schulden, kunt u terecht bij verschillende instanties die we in dit artikel hebben genoemd.

Geef een reactie