Je bekijkt nu Bijtelling Auto Van De Zaak: Wat U Moet Weten

Bijtelling Auto Van De Zaak: Wat U Moet Weten

Als u een auto van de zaak heeft, kunt u deze ook privé gebruiken. Maar daar zijn wel fiscale gevolgen aan verbonden. U moet namelijk een bedrag bij uw inkomen optellen voor het privégebruik van de auto. Dit heet de bijtelling. In dit artikel leggen we uit wat de bijtelling auto van de zaak inhoudt, hoe deze wordt berekend en welke regels er gelden voor verschillende soorten auto’s.

Wat is de bijtelling auto van de zaak?

Bijtelling is het bedrag dat bij uw salaris wordt opgeteld als u de auto van de zaak privé gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 kilometer per kalenderjaar bedraagt. Woon-werkverkeer wordt gezien als zakelijk verkeer. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, oftewel de nieuwprijs inclusief btw en bpm. U moet over de bijtelling inkomstenbelasting betalen.

De bijtelling is bedoeld om het voordeel dat u heeft van het privégebruik van de auto te belasten. Het maakt daarbij niet uit hoeveel u daadwerkelijk privé rijdt of hoeveel kosten u maakt voor de auto. De bijtelling is een forfaitair bedrag dat niet afhankelijk is van uw werkelijke situatie.

Bijtelling auto van de zaak berekenen

De hoogte van de bijtelling hangt af van het soort auto, de waarde en de datum eerste toelating (DET). Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken is gezet.

Voor de meeste auto’s geldt een bijtellingspercentage van 22% over de cataloguswaarde. Voor elektrische auto’s, waterstofauto’s en zonnecelauto’s geldt een lager percentage, omdat de overheid milieuvriendelijk rijden wil stimuleren.

De bijtellingspercentages veranderen regelmatig. Het percentage dat geldt op het moment dat de auto voor het eerst op kenteken wordt gezet, blijft 60 maanden geldig. Daarna wordt het percentage opnieuw vastgesteld volgens de dan geldende regels.

Percentages bijtelling elektrische auto’s

JaarBijtellingTot (cap)Daarboven
20194%€ 50.00022%
20208%€ 45.00022%
202112%€ 40.00022%
202216%€ 35.00022%
202316%€ 30.00022%
202416%€ 30.00022%
202517%€ 30.00022%
202622%n.v.t.n.v.t.

De cap betekent dat het lagere percentage alleen geldt tot een bepaald bedrag van de cataloguswaarde. Daarboven geldt het normale percentage van 22%. Bijvoorbeeld: als u in 2021 een elektrische auto van € 50.000 koopt, betaalt u 12% bijtelling over € 40.000 en 22% over € 10.000.

Waterstofauto’s en zonnecelauto’s hebben geen cap en vallen altijd onder het lagere percentage.

Bijtelling verlagen

Er zijn een aantal manieren om de bijtelling te verlagen of te voorkomen:

  • U kunt ervoor kiezen om minder dan 500 kilometer per jaar privé te rijden met de auto van de zaak. U moet dit wel kunnen aantonen met een rittenregistratie, waarin u alle zakelijke en privéritten bijhoudt. U kunt hiervoor een formulier gebruiken van de Belastingdienst of een app of systeem dat door de Belastingdienst is goedgekeurd.
  • U kunt een eigen bijdrage betalen voor het privégebruik van de auto. Dit bedrag mag u aftrekken van de bijtelling, waardoor uw netto bijtelling lager wordt. U moet wel rekening houden met de btw-regels voor de eigen bijdrage.
  • U kunt een zuinige of milieuvriendelijke auto kiezen, die onder een lager bijtellingspercentage valt. Dit kan vooral voordelig zijn als u een elektrische auto, waterstofauto of zonnecelauto kiest.
  • U kunt een tweedehands auto van de zaak nemen, die al langer dan 60 maanden op kenteken staat. U kunt dan profiteren van een lager bijtellingspercentage dat in het verleden gold voor die auto. Dit kan vooral interessant zijn als u een elektrische auto neemt die voor 2017 op kenteken is gezet, omdat toen nog een bijtellingspercentage van 4% zonder cap gold.

Voorbeelden bijtelling auto van de zaak

Om de bijtelling te illustreren, geven we hieronder twee voorbeelden van verschillende soorten auto’s.

Voorbeeld 1: benzineauto

Stel dat u in 2021 een nieuwe benzineauto van de zaak krijgt met een cataloguswaarde van € 25.000. U rijdt meer dan 500 kilometer per jaar privé met de auto. Uw bijtelling is dan:

  • 22% x € 25.000 = € 5.500

Dit bedrag wordt bij uw salaris opgeteld en daarover betaalt u inkomstenbelasting. Als u in de belastingschijf van 37,10% valt, is uw netto bijtelling:

  • 37,10% x € 5.500 = € 2.040,50 per jaar
  • € 2.040,50 / 12 = € 170,04 per maand

Voorbeeld 2: elektrische auto

Stel dat u in 2021 een nieuwe elektrische auto van de zaak krijgt met een cataloguswaarde van € 50.000. U rijdt meer dan 500 kilometer per jaar privé met de auto. Uw bijtelling is dan:

  • (12% x € 40.000) + (22% x € 10.000) = € 6.800

Dit bedrag wordt bij uw salaris opgeteld en daarover betaalt u inkomstenbelasting. Als u in de belastingschijf van 37,10% valt, is uw netto bijtelling:

  • 37,10% x € 6.800 = € 2.522,80 per jaar
  • € 2.522,80 / 12 = € 210,23 per maand

Conclusie

De bijtelling voor de auto van de zaak is een belangrijk onderwerp voor veel werknemers en werkgevers. Het is een fiscale regeling die het privégebruik van de auto belast. De hoogte van de bijtelling hangt af van het soort auto, de waarde en de datum eerste toelating. Er zijn verschillende manieren om de bijtelling te verlagen of te voorkomen, zoals het kiezen van een zuinige of milieuvriendelijke auto, het betalen van een eigen bijdrage of het beperken van het privégebruik. In dit artikel hebben we uitgelegd wat de bijtelling inhoudt, hoe deze wordt berekend en welke regels er gelden voor verschillende soorten auto’s.

Geef een reactie