Je bekijkt nu Bijzonder Tarief 2024: Wat Verandert Er Voor U?

Bijzonder Tarief 2024: Wat Verandert Er Voor U?

Het bijzonder tarief is een percentage dat wordt toegepast op bepaalde inkomsten die u naast uw reguliere salaris ontvangt, zoals vakantiegeld, een bonus of een ontslagvergoeding. Het bijzonder tarief wordt ook wel loonheffing bijzonder tarief genoemd. Het is een voorheffing op de inkomstenbelasting die u aan het einde van het jaar moet betalen of terugkrijgen. Het bijzonder tarief is afhankelijk van uw jaarinkomen en de belastingschijven die gelden in het betreffende jaar. In dit artikel leest u wat er verandert voor het bijzonder tarief in 2024 en hoe u dit kunt berekenen.

Hoe werkt het bijzonder tarief 2024?

Het bijzonder tarief wordt berekend over het bedrag dat u extra ontvangt bovenop uw reguliere salaris. Dit bedrag wordt bij uw jaarinkomen opgeteld en valt daardoor meestal in een hogere belastingschijf dan uw normale salaris. Om te voorkomen dat u aan het einde van het jaar veel belasting moet bijbetalen, wordt er een hoger percentage loonheffing ingehouden op deze extra inkomsten. Dit percentage is het bijzonder tarief.

Het bijzonder tarief is niet voor iedereen gelijk. Het hangt af van de hoogte van uw jaarinkomen en de belastingschijven die gelden in het jaar waarin u de extra inkomsten ontvangt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het bijzonder tarief.

Wat verandert er voor het bijzonder tarief in 2024?

In 2024 verandert er een aantal zaken voor het bijzonder tarief. De belastingschijven worden aangepast aan de inflatie en de koopkracht. Dit betekent dat de grenzen tussen de schijven iets omhoog gaan en dat de tarieven iets omlaag gaan. Hierdoor betaalt u over een groter deel van uw inkomen minder belasting.

Bijzonder Tarief 2024 Berekenen

Om het bijzonder tarief in 2024 te berekenen, heeft u twee dingen nodig: uw verwachte jaarinkomen in 2024 en de belastingschijven en belastingtarieven die gelden in 2024. 

Het bijzonder tarief is gelijk aan het hoogste belastingtarief dat van toepassing is op uw jaarinkomen, inclusief de extra inkomsten waarover u het bijzonder tarief betaalt. U moet dus eerst bepalen in welke schijf uw jaarinkomen valt en welk percentage daarbij hoort.

Vervolgens moet u dit percentage verminderen met eventuele heffingskortingen waar u recht op heeft, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Het resultaat is het bijzonder tarief dat u moet betalen over uw extra inkomsten.

Een voorbeeld

Stel, u verdient in 2024 € 40.000 bruto per jaar en u ontvangt in mei een bonus van € 5.000. U wilt weten hoeveel belasting u moet betalen over deze bonus.

Uw jaarinkomen inclusief de bonus is € 45.000. Dit valt in de tweede schijf van box 1, waarvoor een tarief geldt van 49,50%. Dit is dus het hoogste tarief dat op uw inkomen van toepassing is. Dit is het uitgangspunt voor het bijzonder tarief.

U heeft ook recht op heffingskortingen, die het bijzonder tarief verlagen. U heeft recht op de algemene heffingskorting van € 2.837, de arbeidskorting van € 4.205.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u na aftrek van de heffingskortingen nog € 1.500 belasting moet betalen over uw jaarinkomen van € 40.000. Dit komt neer op een effectief belastingtarief van 3,75% (€ 1.500 / € 40.000). Dit percentage trekt u af van het hoogste tarief van 49,50%. Het resultaat is het bijzonder tarief dat u moet betalen over uw bonus: 45,75% (49,50% – 3,75%).

Over uw bonus van € 5.000 betaalt u dus € 2.287,50 aan belasting (45,75% x € 5.000). Dit bedrag wordt ingehouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie en afgedragen aan de Belastingdienst.

Conclusie

Het bijzonder tarief is een percentage dat wordt toegepast op extra inkomsten die u naast uw reguliere salaris ontvangt, zoals vakantiegeld, een bonus of een ontslagvergoeding. Het bijzonder tarief is een voorheffing op de inkomstenbelasting die u aan het einde van het jaar moet betalen of terugkrijgen.

In 2024 verandert er een aantal zaken voor het bijzonder tarief. De belastingschijven worden aangepast aan de inflatie en de koopkracht, waardoor u over een groter deel van uw inkomen minder belasting betaalt.

Geef een reactie