Je bekijkt nu Bloedverwant En Aanverwant: Uitleg & Een Overzicht

Bloedverwant En Aanverwant: Uitleg & Een Overzicht

In dit artikel leg ik u uit wat het verschil is tussen bloedverwant en aanverwant. Dit zijn termen die gebruikt worden om de relatie tussen familieleden aan te geven. Het is belangrijk om te weten wie uw bloedverwanten en aanverwanten zijn, bijvoorbeeld voor het erfrecht, het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap, of voor het krijgen van buitengewoon verlof.

Bloedverwantschap

Bloedverwantschap is de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben. Bijvoorbeeld ouder en zoon, of broer en zus. Dit heet ook wel rechte lijn of zijlijn. Bloedverwantschap ontstaat door:

 • geboorte
 • afstamming van dezelfde voorvader
 • erkenning
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
 • adoptie

Door adoptie worden de adoptieouders de juridische ouders van het kind en ontstaat er bloedverwantschap. Bloedverwantschap is dus niet alleen biologisch bepaald.

Aanverwantschap

Aanverwantschap is de relatie tussen u en de bloedverwanten van uw echtgenoot of geregistreerde partner. Dit gaat om:

 • (adoptie)ouders van uw partner
 • (adoptie)kinderen van uw partner
 • partner van uw (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter)
 • grootouders van uw partner
 • kleinkinderen van uw partner
 • broers en zussen van uw partner
 • neven en nichten van uw partner (kinderen van broers of zussen)
 • ooms en tantes van uw partner (broers of zussen van de ouders)
 • overgrootouders van uw partner
 • achterkleinkinderen van uw partner
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders) van uw partner
 • oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders) van uw partner

Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. Aanverwantschap vervalt niet na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Graden van verwantschap

De graad van verwantschap is bepaald door de ‘afstand’ tot de gemeenschappelijke stamouders. Hoe dichter u bij de gezamenlijke stamouder staat, hoe nauwer de verwantschap. De graden van verwantschap zijn als volgt:

GraadBloedverwantAanverwant
Eerste graad(adoptie)ouders, (adoptie)kinderen(adoptie)ouders van uw partner, (adoptie)kinderen van uw partner, partner van uw (adoptie)kinderen
Tweede graadgrootouders, kleinkinderen, broers en zussengrootouders van uw partner, kleinkinderen van uw partner, broers en zussen van uw partner
Derde graadovergrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten, ooms en tantesovergrootouders van uw partner, achterkleinkinderen van uw partner, neven en nichten van uw partner, ooms en tantes van uw partner
Vierde graadbetovergrootouders, achterneven en achternichten, neven en nichten, oudooms en oudtantesbetovergrootouders van uw partner, achterneven en achternichten van uw partner, neven en nichten

Bloedverwant en aanverwant: Voorbeeldedn

Om u een beter beeld te geven van wat bloedverwant en aanverwant betekenen, geef ik u hier enkele voorbeelden van verwantschap in verschillende graden en lijnen.

 • Eerste graad in de rechte lijn: Dit zijn uw (adoptie)ouders en uw (adoptie)kinderen. U deelt 50% van uw genen met hen. Bijvoorbeeld, uw moeder en uw zoon zijn uw bloedverwanten in de eerste graad in de rechte lijn.
 • Eerste graad in de zijlijn: Dit zijn uw broers en zussen. U deelt 25% van uw genen met hen. Bijvoorbeeld, uw zus en uw broer zijn uw bloedverwanten in de eerste graad in de zijlijn.
 • Tweede graad in de rechte lijn: Dit zijn uw grootouders en uw kleinkinderen. U deelt 25% van uw genen met hen. Bijvoorbeeld, uw oma en uw kleindochter zijn uw bloedverwanten in de tweede graad in de rechte lijn.
 • Tweede graad in de zijlijn: Dit zijn uw neven en nichten. U deelt 12,5% van uw genen met hen. Bijvoorbeeld, uw neef en uw nicht zijn uw bloedverwanten in de tweede graad in de zijlijn.
 • Eerste graad van aanverwantschap: Dit zijn de (adoptie)ouders van uw partner, de (adoptie)kinderen van uw partner, en de partner van uw (adoptie)kinderen. U deelt geen genen met hen, maar u heeft wel een juridische band met hen. Bijvoorbeeld, uw schoonvader, uw stiefzoon en uw schoondochter zijn uw aanverwanten in de eerste graad.
 • Tweede graad van aanverwantschap: Dit zijn de grootouders van uw partner, de kleinkinderen van uw partner, en de broers en zussen van uw partner. U deelt geen genen met hen, maar u heeft wel een juridische band met hen. Bijvoorbeeld, uw schoonmoeder, uw stiefkleinzoon en uw zwager zijn uw aanverwanten in de tweede graad.

Bloedverwant en aanverwant: Gevolgen

Verwantschap heeft gevolgen voor verschillende rechtsgebieden, zoals het erfrecht, het familierecht, het belastingrecht en het arbeidsrecht. Hieronder geef ik u enkele voorbeelden:

 • Erfrecht: Als u geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Dit zijn in de eerste plaats uw echtgenoot of geregistreerde partner en uw kinderen. Als u die niet heeft, komen uw ouders, broers en zussen en hun kinderen in aanmerking. Als u ook die niet heeft, komen uw grootouders en hun afstammelingen in aanmerking. Als u ook die niet heeft, komen uw overgrootouders en hun afstammelingen in aanmerking. Uw aanverwanten zijn geen wettelijke erfgenamen, tenzij u ze in uw testament benoemt.
 • Familierecht: U heeft een onderhoudsplicht voor uw echtgenoot of geregistreerde partner en uw kinderen. Dit betekent dat u financieel moet bijdragen aan hun levensonderhoud. U heeft ook een onderhoudsrecht voor uzelf als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw eigen levensonderhoud te voorzien. Uw aanverwanten hebben geen onderhoudsplicht of -recht, tenzij u daarover afspraken maakt.
 • Belastingrecht: U kunt gebruik maken van bepaalde fiscale voordelen als u een fiscaal partner heeft. Dit is iemand met wie u samenwoont en een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten, of iemand met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. U kunt bijvoorbeeld samen aangifte doen, bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen, en profiteren van heffingskortingen en vrijstellingen. Uw aanverwanten zijn geen fiscale partners, tenzij ze aan de voorwaarden voldoen.
 • Arbeidsrecht: U heeft recht op buitengewoon verlof bij bepaalde gebeurtenissen in uw familie, zoals een huwelijk, een geboorte, een overlijden of een ernstige ziekte. De duur en de voorwaarden van het verlof hangen af van de graad van verwantschap. Uw aanverwanten tellen mee voor het verlof, net als uw bloedverwanten.

Conclusie

Bloedverwant en aanverwant zijn termen die gebruikt worden om de relatie tussen familieleden aan te geven. Bloedverwantschap is de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben. Aanverwantschap is de relatie tussen u en de bloedverwanten van uw echtgenoot of geregistreerde partner. De graad van verwantschap is bepaald door de ‘afstand’ tot de gemeenschappelijke stamouders. Verwantschap heeft gevolgen voor verschillende rechtsgebieden, zoals het erfrecht, het familierecht, het belastingrecht en het arbeidsrecht.

Geef een reactie