Je bekijkt nu BPM 2023

BPM 2023

De Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen, beter bekend als BPM, is een belasting die in Nederland wordt geheven op de aanschaf van nieuwe personenauto’s en motorrijwielen. Het is een complexe belasting die afhangt van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot van het voertuig, de catalogusprijs, en eventuele kortingen of toeslagen. In dit artikel zal ik ingaan op de verschillende aspecten van de BPM 2023, inclusief voorbeelden.

Wat is BPM?

BPM is een indirecte belasting die wordt geheven bij de aanschaf van nieuwe personenauto’s en motorrijwielen in Nederland. Het is een eenmalige belasting die moet worden betaald voordat het voertuig op de weg wordt toegelaten. De hoogte van de BPM wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig, de catalogusprijs, en eventuele kortingen of toeslagen.

Naast BPM geldt ook de motorrijtuigenbelasting als autobelasting, in dit artikel leest u daar meer over.

CO2-uitstoot en BPM 2023

De CO2-uitstoot van een voertuig heeft een directe invloed op de hoogte van de BPM. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de BPM. Dit is bedoeld als een stimulans voor de aanschaf van voertuigen met een lagere CO2-uitstoot, om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en milieuvriendelijker rijgedrag te bevorderen. De BPM-tabel wordt jaarlijks aangepast op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen.

Voorbeeld BPM 2023

Stel dat u een nieuwe personenauto wilt kopen met een catalogusprijs van €30.000 en een CO2-uitstoot van 120 g/km. De BPM-tabel voor dat jaar geeft aan dat de BPM op dit voertuig 20% van de netto catalogusprijs bedraagt, vermeerderd met een bedrag van €76 per gram CO2-uitstoot boven de 106 g/km. In dit geval is de BPM berekening als volgt:

BPM = 20% van €30.000 + (€76 x (120 – 106)) = €6.000 + €1.064 = €7.064

Catalogusprijs en BPM 2023

Naast de CO2-uitstoot heeft ook de catalogusprijs van het voertuig invloed op de hoogte van de BPM. Hoe hoger de catalogusprijs, hoe hoger de BPM. Dit komt omdat de BPM wordt berekend als een percentage van de netto catalogusprijs van het voertuig. De netto catalogusprijs is de catalogusprijs zonder BPM en zonder eventuele kortingen.

Voorbeeld: Stel dat u een nieuwe personenauto wilt kopen met een catalogusprijs van €40.000 en een CO2-uitstoot van 100 g/km. De BPM-tabel voor dat jaar geeft aan dat de BPM op dit voertuig 35% van de netto catalogusprijs bedraagt. In dit geval is de BPM berekening als volgt:

BPM = 35% van €40.000 = €14.000

Kortingen en toeslagen

Naast de CO2-uitstoot en catalogusprijs kunnen er ook kortingen en toeslagen van invloed zijn op de hoogte van de BPM. Kortingen worden bijvoorbeeld verleend voor voertuigen die op elektriciteit of waterstof rijden, of voor voertuigen die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Toeslagen kunnen van toepassing zijn op voertuigen met bepaalde accessoires of opties, zoals een krachtige motor of een uitgebreid infotainmentsysteem.

Elektrische auto BPM 2023

In het jaar 2023 betaalt u geen BPM voor volledig elektrische voertuigen. Dit beleid is een stimulans van de Rijksoverheid om volledig elektrisch rijden te bevorderen.

Voorbeeld: Stel dat u een nieuwe elektrische personenauto wilt kopen met een catalogusprijs van €50.000 en een CO2-uitstoot van 0 g/km. De BPM-tabel voor 2023 geeft aan dat elektrische voertuigen volledig zijn vrijgesteld van BPM. In dit geval is de BPM berekening als volgt:

BPM = 0% van €50.000 = €0

BPM betalen

De BPM moet worden betaald voordat het voertuig op de weg wordt toegelaten. Dit gebeurt meestal bij de aankoop van een nieuwe auto bij een dealer. De dealer berekent de BPM op basis van de specificaties van het voertuig en draagt deze af aan de Belastingdienst. De BPM kan ook worden betaald bij het importeren van een voertuig uit het buitenland, waarbij de Belastingdienst de BPM berekent op basis van de specificaties van het geïmporteerde voertuig.

BPM bij doorverkoop

Bij doorverkoop van een gebruikte auto wordt de BPM opnieuw berekend op basis van de actuele BPM-tabel op het moment van doorverkoop. Hierbij wordt gekeken naar de CO2-uitstoot, catalogusprijs en eventuele kortingen of toeslagen van het betreffende voertuig op dat moment. Als de BPM bij doorverkoop lager is dan de BPM die oorspronkelijk is betaald, kan er recht zijn op een restitutie van het te veel betaalde BPM-bedrag.

BPM en particulieren

Voor particulieren gelden er specifieke regels met betrekking tot de BPM. Zo kunnen particulieren onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling of verlaagd tarief voor de BPM. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een bestelauto voor zakelijk gebruik, een auto op aardgas, of een auto die is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is belangrijk om de actuele regels en voorwaarden van de Belastingdienst te raadplegen bij het kopen van een voertuig als particulier.

Conclusie

BPM is een complexe belasting die van invloed is op de aanschafprijs van nieuwe personenauto’s en motorrijwielen in Nederland. Het wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, catalogusprijs, kortingen en toeslagen van het voertuig. Het is belangrijk om de actuele BPM-tabel en regels van de Belastingdienst te raadplegen bij de aankoop van een nieuw voertuig of bij het importeren of doorverkopen van een gebruikte auto. Particulieren hebben specifieke regels met betrekking tot de BPM, zoals vrijstellingen en verlaagde tarieven, afhankelijk van het type voertuig en het gebruik ervan.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de financiële impact van BPM bij het kopen van een voertuig. De hoogte van de BPM kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de specificaties van het voertuig en de geldende tarieven. Het kan een aanzienlijk bedrag toevoegen aan de totale aanschafprijs van een voertuig, wat van invloed kan zijn op het budget van de koper.

Daarom is het raadzaam om vooraf goed geïnformeerd te zijn over de BPM en de berekeningswijze, en rekening te houden met de mogelijke kortingen en toeslagen. Het kan lonen om verschillende voertuigen en specificaties te vergelijken om de meest gunstige BPM-regeling te vinden die past bij de wensen en budget van de koper.

Geef een reactie