Je bekijkt nu BPM 2024: Uitleg & Advies

BPM 2024: Uitleg & Advies

Bpm staat voor belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Het is een belasting die u betaalt als u een nieuwe auto of motor koopt, of als u een auto of motor uit het buitenland importeert. De hoogte van de bpm 2024 hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe meer CO2 het voertuig uitstoot, hoe hoger de bpm.

De BPM 2024 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Het doel van deze wijzigingen is om de aanschaf van zuinige en schone voertuigen te stimuleren. Daarnaast wil de overheid de opbrengst van de BPM 2024 gebruiken voor een subsidieregeling voor tweedehands elektrische auto’s. Zo wil het kabinet bijdragen aan de verduurzaming van het wagenpark en de reductie van de CO2-uitstoot.

Wijzigingen BPM 2024

De belangrijkste wijziging is dat het vaste deel van de bpm wordt verhoogd met ongeveer € 200. Het vaste deel is het bedrag dat u altijd betaalt, ongeacht de CO2-uitstoot van het voertuig. Het variabele deel, dat afhangt van de CO2-uitstoot, blijft gelijk.

Een ander verschil is dat er geen bpm-vrijstelling meer geldt voor volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Deze voertuigen stoten geen CO2 uit, en zijn daarom nu nog vrijgesteld van bpm. Vanaf 2025 moeten ook deze voertuigen het vaste deel van de bpm betalen.

Daarnaast verdwijnt ook de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen afgebouwd tot nul in 2026. Bestelauto’s gaan dan ook bpm betalen op basis van hun CO2-uitstoot.

Tarieven BPM 2024

De tabel laat zien hoeveel bpm u moet betalen voor verschillende soorten voertuigen en hoeveel CO2-uitstoot ze hebben.

Soort voertuigVrijgesteldVast deelVariabel deelDieseltoeslag
ConventioneelNee€ 440Zie schijvenZie grenswaarde
ElektrischJa€ 0€ 0€ 0
WaterstofJa€ 0€ 0€ 0
PHEVNee€ 0Zie schijvenZie grenswaarde

Schijven voor voertuigen op fossiele brandstoffen:

SchijfCO2-uitstoot (g/km)Tarief (€/g)
10 – 822
283 – 10668
3107 – 148149
4149 – 165244
5>165488

Schijven voor PHEV (plug-in hybride) voertuigen:

SchijfCO2-uitstoot (g/km)Tarief (€/g)
10 – 3426
235 – 6091
3>60217

Grenswaarde en tarief voor dieseltoeslag:

 • Grenswaarde: 73 g/km
 • Tarief boven grenswaarde: €94,30/g

Toelichting:

 • De bpm is de belasting die u betaalt als u een nieuwe auto of motor koopt, of als u een auto of motor uit het buitenland importeert.
 • De bpm hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe meer CO2 het voertuig uitstoot, hoe hoger de bpm.
 • De bpm bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is het bedrag dat u altijd betaalt, ongeacht de CO2-uitstoot van het voertuig. Het variabele deel hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig en wordt berekend in schijven.
 • Voor elke schijf geldt een ander tarief per gram CO2-uitstoot. Voor elke opvolgende schijf geldt een hoger tarief.
 • Voor dieselvoertuigen geldt een extra toeslag boven een bepaalde grenswaarde van CO2-uitstoot.
 • Voor volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof geldt een vrijstelling van bpm, omdat zij geen CO2 uitstoten. Dit geldt tot en met 2024. Vanaf 2025 moeten ook deze voertuigen het vaste deel van de bpm betalen.
 • Voor semi-elektrische auto’s (PHEV) geldt geen vrijstelling, maar wel lagere schijfgrenzen en hogere schijftarieven dan voor conventionele auto’s.

Wat betekent dit voor u als koper of importeur?

De gevolgen van bpm 2024 hangen af van het soort voertuig dat u koopt of importeert. In het algemeen geldt dat:

 • Nieuwe en geïmporteerde personenauto’s en motorfietsen worden duurder door de verhoging van het vaste deel van de bpm.
 • Nieuwe en geïmporteerde volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof worden ook duurder, omdat zij niet langer vrijgesteld zijn van bpm.
 • Nieuwe en geïmporteerde bestelauto’s worden duurder, omdat zij ook bpm gaan betalen op basis van hun CO2-uitstoot.
 • Tweedehands elektrische auto’s worden goedkoper, omdat u subsidie kunt krijgen voor de aankoop ervan.

Hoe kunt u zich voorbereiden op bpm 2024?

Als u overweegt om een nieuw of gebruikt voertuig te kopen of te importeren, is het verstandig om rekening te houden met de veranderingen die bpm 2024 met zich meebrengt. U kunt bijvoorbeeld:

 • Vergelijken hoeveel bpm u nu en straks moet betalen voor verschillende soorten voertuigen. U kunt hiervoor gebruikmaken van online rekentools, zoals die van de ANWB of de Belastingdienst.
 • Overwegen om een zuinig en schoon voertuig te kiezen, dat minder CO2 uitstoot en dus minder bpm kost.
 • Overwegen om een tweedehands elektrische auto te kopen, waarvoor u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksoverheid.
 • Op tijd uw aankoop of import regelen, zodat u nog kunt profiteren van eventuele vrijstellingen of lagere tarieven die gelden tot eind 2023 of 2024.

Conclusie

Er vinden een aantal wijzigingen plaats voor de bpm 2024. De overheid verhoogt het vaste deel van de bpm met ongeveer € 200, en schaft de bpm-vrijstellingen af voor volledig elektrische auto’s, auto’s op waterstof en bestelauto’s van ondernemers. De wijziging stimuleert de aanschaf van zuinige en schone voertuigen, en subsidieert de aankoop van tweedehands elektrische auto’s. Als u een nieuw of gebruikt voertuig wilt kopen of importeren, is het verstandig om rekening te houden met de gevolgen van bpm 2024 voor uw portemonnee en het milieu.

Geef een reactie