Je bekijkt nu Btw Aangifte Doen: Alles Wat U Moet Weten

Btw Aangifte Doen: Alles Wat U Moet Weten

Als ondernemer voor de btw moet u regelmatig btw-aangifte doen. Dit is een verplichting die u heeft tegenover de Belastingdienst. Maar hoe doet u btw-aangifte? Wat moet u berekenen, betalen of terugkrijgen? En waar moet u op letten als u aangifte doet? In dit artikel geven we u een overzicht van de belangrijkste zaken rondom de btw-aangifte.

Wat is de Btw aangifte?

Btw-aangifte is de manier waarop u aan de Belastingdienst laat weten hoeveel btw u hebt berekend aan uw klanten en hoeveel btw u hebt betaald aan uw leveranciers. Het verschil tussen deze twee bedragen is de btw die u moet betalen of die u terugkrijgt. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Dit is een belasting die u heft over de goederen en diensten die u levert aan uw klanten. U draagt deze belasting af aan de Belastingdienst. U kunt ook btw terugvragen over de goederen en diensten die u inkoopt voor uw onderneming. Dit heet btw-aftrek.

Btw aangifte doen

Btw aangifte doet u digitaal via de Belastingdienst. Als u startende ondernemer bent, stuurt de Belastingdienst u de eerste aangifte digitaal óf op papier. Met uw persoonlijke gegevens kunt u inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. In de aangifte geeft u de btw op die u bij uw klanten in rekening hebt gebracht. Dit is de btw die u moet afdragen. U geeft ook de btw op die u kunt aftrekken. Dit is de btw die u hebt betaald aan uw leveranciers. Het saldo van deze twee bedragen is de btw die u moet betalen of die u terugkrijgt.

U kunt ook btw-aangifte doen via administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener. Dit kan handig zijn als u uw boekhouding uitbesteedt of als u gebruik maakt van een online boekhoudprogramma. U kunt dan met één druk op de knop uw aangifte versturen. U moet wel eerst een machtiging aanvragen bij de Belastingdienst om dit te kunnen doen.

Wanneer doet u btw-aangifte?

U doet btw-aangifte per maand, kwartaal of jaar. Dit hangt af van de aangiftetermijn die de Belastingdienst voor u heeft vastgesteld. U kunt deze termijn ook zelf wijzigen als u dat wilt. U moet uw aangifte en betaling op tijd doen. De uiterste datum staat op het aangifteformulier of in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Meestal is dit de laatste dag van de maand na afloop van de aangiftetermijn. Bijvoorbeeld: als u aangifte doet per kwartaal, moet u de aangifte over het eerste kwartaal (januari, februari, maart) uiterlijk op 30 april indienen en betalen.

Btw berekenen die u moet betalen of terugkrijgen?

U berekent de btw die u moet betalen of terugkrijgen door de btw die u hebt berekend aan uw klanten te verminderen met de btw die u kunt aftrekken. Dit doet u per aangiftetermijn. U houdt hiervoor een administratie bij waarin u alle inkomsten en uitgaven van uw onderneming registreert. U moet ook facturen bewaren en uitreiken die voldoen aan de wettelijke eisen. Op de facturen vermeldt u het btw-bedrag en het btw-tarief dat u toepast. Er zijn verschillende btw-tarieven, afhankelijk van het soort goederen of diensten dat u levert. Het algemene tarief is 21%, het verlaagde tarief is 9% en voor sommige goederen en diensten geldt een vrijstelling of een 0%-tarief.

Btw betalen of terugkrijgen

Nadat u de aangifte hebt ingevuld, ziet u in uw aangifte het bedrag dat u aan btw moet betalen of dat u terugkrijgt. U krijgt geen aanslag, maar u moet het btw-bedrag zelf aan de Belastingdienst overmaken. Dit doet u via een bankoverschrijving of via iDEAL. U moet het bedrag overmaken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst dat op het aangifteformulier staat. U moet ook het betalingskenmerk vermelden dat bij uw aangifte hoort. Dit is een unieke code die de Belastingdienst gebruikt om uw betaling te verwerken. Als u te laat, niet of te weinig betaalt, kunt u een boete krijgen.

Als u btw terugkrijgt, maakt de Belastingdienst het bedrag aan u over. Dit gebeurt meestal binnen een paar weken na het indienen van uw aangifte. U moet wel een rekeningnummer opgeven waarop de Belastingdienst de btw kan terugstorten. Dit doet u via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een formulier.

Een fout corrigeren in uw Btw aangifte

Hebt u een vergissing gemaakt in uw aangifte? Te veel of juist te weinig btw betaald? Dan moet u de aangifte corrigeren met behulp van het suppletieformulier. Dit is een apart formulier dat u digitaal of op papier kunt invullen en versturen. U moet dit doen binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u de fout hebt gemaakt. Als u te veel btw hebt betaald, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Als u te weinig btw hebt betaald, moet u het te weinig betaalde bedrag alsnog betalen. U kunt ook een boete of een rente krijgen als u te laat of te weinig btw hebt betaald.

Boete geen of te laat btw aangifte doen

Als u geen of te laat btw-aangifte doet, kunt u te maken krijgen met boetes, rente en naheffingen. De Belastingdienst kan u een verzuimboete opleggen als u niet of niet op tijd aangifte doet. Deze boete bedraagt € 68 per verzuim. Als u te weinig btw afdraagt of te veel terugvraagt, kan de Belastingdienst u een vergrijpboete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 100% van het te betalen of terug te vragen bedrag. Daarnaast moet u belastingrente betalen over het bedrag dat u te laat betaalt of terugvraagt. Deze rente bedraagt momenteel 4% per jaar.

Voorbeelden van btw aangifte

Om u een idee te geven van hoe een btw-aangifte eruit kan zien, geven we hier twee voorbeelden. Let op: dit zijn slechts fictieve voorbeelden en geen advies. Uw situatie kan anders zijn en u moet altijd uw eigen berekeningen maken en uw eigen aangifte doen.

Voorbeeld 1: Een zzp’er die diensten levert aan particulieren en bedrijven in Nederland.

 • Omzet: € 30.000 (exclusief btw)
 • Btw-tarief: 21%
 • Btw over omzet: € 6.300
 • Kosten: € 10.000 (exclusief btw)
 • Btw over kosten: € 2.100
 • Voorbelasting: € 2.100
 • Te betalen btw: € 6.300 – € 2.100 = € 4.200

De zzp’er moet in zijn aangifte de volgende gegevens invullen:

 • Rubriek 1: Prestaties binnenland
  • 1a. Leveringen/diensten belast met 21%: € 30.000
  • 1b. Leveringen/diensten belast met 9%: € 0
  • 1c. Leveringen/diensten belast met 0%: € 0
  • 1d. Privégebruik: € 0
  • 1e. Subtotaal: € 30.000
 • Rubriek 5: Voorbelasting
  • 5b. Voorbelasting: € 2.100
 • Rubriek 5a: Subtotaal: € 2.100
 • Rubriek 5c: Totaal te betalen of te verrekenen: € 4.200

De zzp’er moet € 4.200 aan btw afdragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld 2: Een webshop die producten verkoopt aan particulieren in Nederland en andere EU-landen.

 • Omzet Nederland: € 20.000 (exclusief btw)
 • Btw-tarief Nederland: 21%
 • Btw over omzet Nederland: € 4.200
 • Omzet andere EU-landen: € 15.000 (inclusief btw)
 • Btw-tarief andere EU-landen: verschillend per land
 • Btw over omzet andere EU-landen: € 2.500
 • Kosten: € 12.000 (exclusief btw)
 • Btw over kosten: € 2.520
 • Voorbelasting: € 2.520
 • Te betalen btw: € 4.200 + € 2.500 – € 2.520 = € 4.180

De webshop moet in zijn aangifte de volgende gegevens invullen:

 • Rubriek 1: Prestaties binnenland
  • 1a. Leveringen/diensten belast met 21%: € 20.000
  • 1b. Leveringen/diensten belast met 9%: € 0
  • 1c. Leveringen/diensten belast met 0%: € 0
  • 1d. Privégebruik: € 0
  • 1e. Subtotaal: € 20.000
 • Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland
  • 3a. Leveringen naar of diensten in landen buiten de EU: € 0
  • 3b. Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU: € 15.000
  • 3c. Installatie/afstandsverkopen binnen de EU: € 0
 • Rubriek 4: Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht
  • 4a. Leveringen/diensten uit landen buiten de EU: € 0
  • 4b. Leveringen/diensten uit landen binnen de EU: € 0
 • Rubriek 5: Voorbelasting
  • 5a. Verschuldigde btw over leveringen/diensten waarvoor u de afnemer bent: € 2.500
  • 5b. Voorbelasting: € 2.520
 • Rubriek 5a: Subtotaal: € 20
 • Rubriek 5c: Totaal te betalen of te verrekenen: € 4.180

De webshop moet € 4.180 aan btw afdragen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet de webshop ook een opgaaf intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) doen, waarin hij de omzet en de btw per EU-land

Conclusie

Btw-aangifte doen is een belangrijke verplichting voor elke ondernemer die in Nederland of in andere EU-landen producten of diensten levert. Het is daarom van belang dat u weet hoe u dit correct en tijdig moet doen, welke tarieven u moet toepassen, welke gegevens u moet invullen en welke gevolgen er zijn als u dit niet doet. In dit artikel hebben we u een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de btw-aangifte en enkele voorbeelden laten zien van hoe een aangifte eruit kan zien. Wij hopen dat u hiermee uw voordeel kunt doen en dat u uw btw-aangifte met vertrouwen kunt doen.

Geef een reactie