Je bekijkt nu BTW Berekenen: Uitleg & Advies

BTW Berekenen: Uitleg & Advies

Hoe berekent u btw? Dit is een vraag die veel ondernemers en consumenten zich stellen. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde en is een belasting die u betaalt of ontvangt over de prijs van goederen en diensten. Het berekenen van btw is niet moeilijk, maar u moet wel weten welk tarief u moet gebruiken en of u uitgaat van een bedrag inclusief of exclusief btw. In dit artikel leggen we u stap voor stap uit hoe de btw berekenen, aangifte kunt doen, teruggaaf kunt vragen en een correctie kunt maken voor privégebruik. Zo bent u goed voorbereid op uw btw-verplichtingen.

Btw Berekenen

Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een belasting die u betaalt over de prijs van goederen en diensten die u koopt of verkoopt. Als u ondernemer bent, moet u btw berekenen over de vergoeding die u rekent voor uw leveringen of diensten.

U moet ook btw afdragen aan de Belastingdienst over de btw die u ontvangt van uw klanten. U kunt echter ook btw terugvragen over de btw die u betaalt aan uw leveranciers. Zo voorkomt u dat u dubbel belasting betaalt.

Welk btw-tarief moet u gebruiken?

Er zijn verschillende btw-tarieven in Nederland: 0%, 9% en 21%. Het standaardtarief is 21% en geldt voor de meeste goederen en diensten. Het 0%-tarief geldt voor bepaalde exporten, visserij en accijnsgoederen. Het 9%-tarief geldt voor primaire levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, boeken en kunst.

Overzicht btw tarieven:

Btw-tariefVoorbeelden van goederenVoorbeelden van diensten
21%Elektronica, kleding, auto’s, genotsmiddelenReparaties, schoonmaak, horeca
9%Voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, boeken, kunstKappers, fietsenmakers, cultuur
0%Export, visserij, accijnsgoederenVervoer, bemiddeling, bevoorrading

Btw berekenen over bedrag exclusief btw

Als u een bedrag exclusief btw heeft, kunt u eenvoudig de btw erbij optellen door het bedrag te vermenigvuldigen met het btw-percentage plus 1. Bijvoorbeeld, als u een bedrag van €100 heeft en het btw-tarief is 21%, dan kunt u de btw berekenen door €100 te vermenigvuldigen met 1,21. Dit geeft €121 als het bedrag inclusief btw.

Btw berekenen over bedrag inclusief btw

Als u een bedrag inclusief btw heeft, kunt u de btw eraf halen door het bedrag te delen door het btw-percentage plus 1. Bijvoorbeeld, als u een bedrag van €121 heeft en het btw-tarief is 21%, dan kunt u de btw berekenen door €121 te delen door 1,21. Dit geeft €100 als het bedrag exclusief btw.

Voorbeelden van btw berekenen

Hieronder geven we enkele voorbeelden van hoe u btw kunt berekenen in verschillende situaties.

Voorbeeld 1: U verkoopt een product voor €100 exclusief btw

Als u een product verkoopt voor €100 exclusief btw, dan moet u het btw-tarief erbij optellen om het bedrag inclusief btw te krijgen. Stel dat het btw-tarief 21% is, dan kunt u het bedrag inclusief btw berekenen door €100 te vermenigvuldigen met 1,21. Dit geeft €121 als het bedrag inclusief btw. U moet dit bedrag aan uw klant in rekening brengen en €21 aan btw afdragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld 2: U koopt een dienst voor €121 inclusief btw

Als u een dienst koopt voor €121 inclusief btw, dan moet u het btw-tarief eraf halen om het bedrag exclusief btw te krijgen. Stel dat het btw-tarief 21% is, dan kunt u het bedrag exclusief btw berekenen door €121 te delen door 1,21. Dit geeft €100 als het bedrag exclusief btw. U kunt dit bedrag als kosten aftrekken van uw omzet en €21 aan btw terugvragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld 3: U gebruikt uw zakelijke laptop ook privé

Als u uw zakelijke laptop ook privé gebruikt, dan moet u een btw-correctie toepassen voor het privégebruik. Stel dat u de laptop heeft gekocht voor €600 inclusief 21% btw, dan heeft u €104,13 aan btw afgetrokken bij uw aangifte. Als u de laptop voor 40% privé gebruikt, dan moet u 40% van de afgetrokken btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit kunt u berekenen door €104,13 te vermenigvuldigen met 0,4. Dit geeft €41,65 als de btw-correctie voor privégebruik. U moet dit bedrag bij uw aangifte optellen bij de te betalen btw.

Aangifte btw doen

Als ondernemer moet u periodiek aangifte doen van uw ontvangen en betaalde btw. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn, afhankelijk van uw situatie. U moet uw aangifte indienen en betalen vóór de deadline die de Belastingdienst u geeft. U kunt uw aangifte online doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U heeft hiervoor een DigiD of eHerkenning nodig.

Hoe vraagt u teruggaaf van btw?

Als u meer btw betaalt dan ontvangt in een periode, dan heeft u recht op teruggaaf van het verschil. U kunt dit aangeven in uw reguliere aangifte onder het kopje “voorbelasting”.

Btw-correctie privégebruik berekenen

Als u goederen of diensten die u zakelijk gebruikt ook privé gebruikt, dan moet u een btw-correctie toepassen voor het privégebruik. Dit betekent dat u een deel van de btw die u heeft afgetrokken weer moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Hoe u de btw-correctie berekent, hangt af van het soort goed of dienst dat u gebruikt. Voor sommige goederen en diensten gelden vaste percentages of forfaits, zoals voor het privégebruik van een auto of een woning. Voor andere goederen en diensten moet u de werkelijke verhouding tussen het zakelijke en privégebruik bepalen aan de hand van een administratie of een schatting.

Btw nummer opzoeken

Een btw-nummer is een uniek nummer dat elke ondernemer voor de btw krijgt van de Belastingdienst. Er zijn twee soorten btw-nummers: een btw-identificatienummer (btw-id) en een omzetbelastingnummer (ob-nummer). U gebruikt uw btw-id voor contacten met klanten en leveranciers, zoals op uw facturen en website. U gebruikt uw ob-nummer voor contacten met de Belastingdienst, zoals voor uw btw-aangifte. Als u uw eigen

btw-nummers kwijt bent, kunt u ze vinden in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Als u het btw-nummer van een klant of leverancier wilt opzoeken, kunt u dat meestal vinden op hun website of factuur. Zo niet, dan moet u contact opnemen met het bedrijf. Er is geen openbare database waar u btw-nummers van andere ondernemers kunt vinden.

Btw-nummer aanvragen

Als u een onderneming start, moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden.

Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer registreert, krijgt u binnen twee weken twee brieven per post met uw btw-id en ob-nummer. Als u geen KVK-inschrijving heeft, maar wel ondernemer bent voor de btw, kunt u online een aanvraag indienen voor een btw-identificatie.

Conclusie

Btw berekenen is niet moeilijk als u weet welk tarief u moet gebruiken en of u uitgaat van een bedrag inclusief of exclusief btw.

Als ondernemer moet u ook aangifte doen van uw ontvangen en betaalde btw en eventueel teruggaaf vragen of een correctie maken voor privégebruik. Het is belangrijk dat u uw administratie goed bijhoudt en op tijd uw aangifte indient en betaalt. Zo voorkomt u boetes en rente. Als u twijfelt over uw situatie of advies nodig heeft, neem dan contact op met een professionele adviseur.

Geef een reactie