Je bekijkt nu Compliance Betekenis & Uitleg

Compliance Betekenis & Uitleg

Compliance betekenis en uitleg. Compliance is een term die vaak wordt gebruikt in de zakelijke wereld, maar wat betekent het eigenlijk? En waarom is het belangrijk voor organisaties om compliant te zijn? In dit artikel zullen we u uitleggen wat compliance inhoudt, welke voordelen het heeft en hoe u het kunt bereiken.

Compliance betekenis

De betekenis van compliance is dat een organisatie zich houdt aan de wet- en regelgeving die op haar van toepassing zijn. Dit kan gaan om nationale of internationale wetten, maar ook om interne regels, codes of normen die de organisatie zelf heeft opgesteld. Compliance gaat dus niet alleen over het vermijden van boetes of sancties, maar ook over het naleven van de eigen waarden en principes.

Waarom is compliance belangrijk?

De betekenis van compliance heeft verschillende voor een organisatie, zoals:

 • Het vergroten van het vertrouwen en de reputatie bij klanten, leveranciers, partners, medewerkers en andere stakeholders. Een organisatie die compliant is, laat zien dat ze integer, transparant en verantwoordelijk is.
 • Het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van de processen, producten en diensten. Een organisatie die compliant is, werkt volgens duidelijke richtlijnen en standaarden, waardoor ze minder fouten maakt en meer waarde creëert.
 • Het verminderen van de risico’s en de kosten die gepaard gaan met overtredingen of incidenten. Een organisatie die compliant is, voorkomt juridische problemen, schadeclaims, reputatieschade of verlies van klanten.

Hoe kunt u compliance bereiken?

Compliance is geen eenmalige actie, maar een continu proces dat aandacht en inspanning vereist. Om compliance te bereiken, kunt u de volgende stappen volgen:

 • Analyseer de wet- en regelgeving die op uw organisatie van toepassing zijn. Dit kan per sector, land of activiteit verschillen. U kunt hiervoor gebruik maken van online bronnen, adviesbureaus of juridische experts.
 • Stel een compliancebeleid op dat de doelstellingen, verantwoordelijkheden en procedures voor compliance vastlegt. Dit beleid moet aansluiten bij de missie, visie en waarden van uw organisatie.
 • Implementeer het compliancebeleid in uw organisatie door middel van trainingen, communicatie, controles en rapportages. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het beleid en weten wat er van hen wordt verwacht.
 • Evalueer regelmatig de effectiviteit en de actualiteit van uw compliancebeleid. Houd rekening met veranderingen in de wet- en regelgeving, de markt of uw organisatie. Pas uw beleid indien nodig aan.

Fiscale compliance betekenis

Fiscale compliance is het voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op een organisatie of een persoon. Fiscale compliance is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een manier om risico’s te beheersen, reputatie te beschermen en waarde te creëren. Fiscale compliance omvat verschillende aspecten, zoals:

 • Het opstellen en indienen van correcte en tijdige belastingaangiften, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en dividendbelasting.
 • Het betalen van de verschuldigde belastingen en het voldoen aan de administratieve verplichtingen, zoals het bewaren van de boekhouding en het verstrekken van informatie aan de belastingdienst.
 • Het naleven van de internationale fiscale regels, zoals de OESO-richtlijnen, de EU-richtlijnen en de bilaterale belastingverdragen, die invloed hebben op de belastingheffing over grensoverschrijdende activiteiten.
 • Het implementeren van een fiscaal beleid en een fiscaal beheersysteem, zoals een tax control framework, dat de fiscale strategie, de fiscale risico’s en de fiscale controles vastlegt.

Fiscale compliance is geen eenvoudige taak, omdat de fiscale wet- en regelgeving voortdurend veranderen en complexer worden. Bovendien wordt er steeds meer verwacht van organisaties en personen op het gebied van fiscale transparantie en verantwoording. 

Voorbeelden van compliance

Om u een beter beeld te geven van wat compliance inhoudt in de praktijk, geven we hieronder enkele voorbeelden van compliance in verschillende sectoren:

 • Financiële sector: Een bank moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die onder meer vereist dat de bank de identiteit van haar klanten controleert en verdachte transacties meldt bij de autoriteiten.
 • Gezondheidszorg: Een ziekenhuis moet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die onder meer vereist dat het ziekenhuis de persoonsgegevens van haar patiënten beschermt en alleen verwerkt met hun toestemming.
 • Bouwsector: Een aannemer moet voldoen aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die onder meer vereist dat de aannemer een vergunning aanvraagt voor het bouwen of verbouwen van een pand.

Conclusie

Compliance is een belangrijk onderwerp voor elke organisatie of persoon die te maken heeft met wet- en regelgeving. Compliance betekent niet alleen het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook het creëren van waarde, het beheersen van risico’s en het beschermen van reputatie. Om compliance te bereiken, is het nodig om een compliancebeleid op te stellen, te implementeren en te evalueren. Fiscale compliance is een voorbeeld van een specifiek aspect van compliance dat veel aandacht en expertise vereist. Voor meer informatie over compliance kunt u contact opnemen met een professionele fiscale dienstverlener.

Geef een reactie