Je bekijkt nu Emigreren Naar Canada: Houd hier rekening mee!

Emigreren Naar Canada: Houd hier rekening mee!

Canada is een land dat veel mensen aantrekt die op zoek zijn naar een nieuw leven in een ander land. Canada staat bekend om zijn prachtige natuur, zijn vriendelijke en tolerante bevolking, zijn welvarende economie en zijn lage belastingen. Maar hoe kunt u emigreren naar Canada? Wat zijn de voorwaarden, de mogelijkheden en de stappen die u moet nemen om uw droom waar te maken? In dit artikel geven we u een overzicht van de belangrijkste informatie die u moet weten als u wilt emigreren naar Canada.

Emigreren naar Canada: Immigratieprogramma’s

Canada heeft verschillende immigratieprogramma’s voor mensen die permanent in het land willen wonen en werken. Afhankelijk van uw situatie, uw kwalificaties, uw werkervaring en uw doelstellingen, kunt u kiezen voor een van de volgende categorieën:

 • Skilled Worker and Professionals: dit programma is bedoeld voor mensen die een goedgekeurd werkaanbod hebben gekregen van een Canadese werkgever, of die punten kunnen scoren op basis van hun opleiding, taalvaardigheid, werkervaring en leeftijd. U moet ook voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen.
 • Canadian Experience Class: dit programma is bedoeld voor mensen die al tijdelijk in Canada hebben gewerkt of gestudeerd, en die hun verblijf willen verlengen. U moet minimaal één jaar werkervaring hebben in een beroep op het niveau 0, A of B van de National Occupational Classification (NOC), of minimaal twee jaar studie hebben afgerond aan een Canadese onderwijsinstelling. U moet ook vloeiend Engels of Frans kunnen spreken.
 • Business Immigrant Program: dit programma is bedoeld voor mensen die een eigen bedrijf willen opzetten in Canada, of die willen investeren in een bestaand bedrijf. Er zijn drie subcategorieën: Investors, Entrepreneurs en Self-employed. Voor elke subcategorie gelden specifieke criteria, zoals het beschikken over voldoende vermogen, het creëren van banen, het hebben van relevante ervaring en het bijdragen aan de economische ontwikkeling.
 • Sponsoring your Family: dit programma is bedoeld voor mensen die familieleden in Canada hebben wonen, die hen willen sponsoren om ook naar Canada te komen. De familieleden moeten minimaal de status van Landed Immigrant hebben, en bereid zijn om financieel garant te staan voor de gesponsorde personen. De gesponsorde personen moeten ook voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen. De familiebanden die in aanmerking komen zijn onder andere partners, kinderen, ouders en grootouders.
 • Provincial Nominees: dit programma is bedoeld voor mensen die door een specifieke provincie of territorium worden genomineerd om naar Canada te komen. Elke provincie of territorium heeft zijn eigen criteria en prioriteiten om potentiële immigranten te selecteren, die aansluiten bij de lokale behoeften en doelstellingen. Als u genomineerd wordt door een provincie of territorium, moet u ook nog een federale aanvraag indienen om uw permanente verblijfsvergunning te krijgen.
 • Quebec-selected: dit programma is bedoeld voor mensen die door de provincie Quebec worden geselecteerd om naar Canada te komen. Quebec heeft zijn eigen immigratiebeleid en -procedures, die afwijken van de rest van Canada. U moet voldoen aan de eisen van Quebec op het gebied van taalvaardigheid, opleiding, werkervaring en integratiepotentieel. U moet ook nog een federale aanvraag indienen om uw permanente verblijfsvergunning te krijgen.

Emigreren naar Canada: Het aanvraagproces

Het aanvraagproces om te emigreren naar Canada kan complex en tijdrovend zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voorbereidt en dat u alle benodigde documenten verzamelt en invult. Het aanvraagproces bestaat uit de volgende stappen:

 • Bepaal welk immigratieprogramma het beste bij u past.
 • Verzamel alle bewijsstukken die uw aanvraag ondersteunen, zoals diploma’s, certificaten, referenties, taaltestresultaten, medische keuringen, politieverklaringen, etc.
 • Vul de online vragenlijst in om te bepalen of u in aanmerking komt voor een van de immigratieprogramma’s.
 • Dien uw aanvraag in via het online portaal of per post, afhankelijk van het gekozen programma. U moet ook de vereiste kosten betalen.
 • Wacht op de beoordeling van uw aanvraag door de Canadese autoriteiten. Dit kan enkele maanden tot meer dan een jaar duren, afhankelijk van het programma en de complexiteit van uw dossier. U kunt de status van uw aanvraag online volgen.
 • Ontvang een beslissing over uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging van uw permanente verblijfsvergunning. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u in sommige gevallen bezwaar maken of in beroep gaan.
 • Bereid u voor op uw vertrek naar Canada. U moet binnen een bepaalde termijn naar Canada reizen om uw permanente verblijfsvergunning te activeren. U moet ook rekening houden met praktische zaken, zoals het regelen van uw verhuizing, het opzeggen van uw abonnementen, het afsluiten van een verzekering, etc.
 • Kom aan in Canada en begin uw nieuwe leven. U moet zich melden bij een grensbeambte, die uw documenten zal controleren en u zal verwelkomen als nieuwe immigrant. U moet ook een adres opgeven waar u uw permanente verblijfskaart kunt ontvangen. U kunt vervolgens gebruik maken van de verschillende diensten en voorzieningen die Canada te bieden heeft, zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, etc.

Voorbeelden

Om u een beter idee te geven van hoe u kunt emigreren naar Canada, geven we hier een voorbeeld van Lisa:

 • Lisa is een 28-jarige verpleegkundige uit Nederland. Ze heeft een baanaanbod gekregen van een ziekenhuis in Toronto, waar ze graag wil werken. Ze heeft besloten om te emigreren naar Canada via het Skilled Worker and Professionals programma. Ze heeft haar diploma’s laten erkennen door de Canadian Nurses Association, en ze heeft een taaltest afgelegd om haar Engelse niveau te bewijzen. Ze heeft online haar aanvraag ingediend via het Express Entry systeem, dat haar punten heeft toegekend op basis van haar leeftijd, opleiding, werkervaring en taalvaardigheid. Ze heeft ook een medische keuring ondergaan en een politieverklaring aangevraagd. Na zes maanden heeft ze bericht gekregen dat haar aanvraag is goedgekeurd, en dat ze binnen een jaar naar Canada moet reizen om haar permanente verblijfsvergunning te activeren.

Emigreren naar Canada: Gevolgen voor de belasting

Een van de belangrijkste aspecten waar u rekening mee moet houden als u wilt emigreren naar Canada, is de belasting. Canada heeft een ander belastingstelsel dan Nederland, en dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen, uw vermogen en uw pensioen. In deze paragraaf geven we u een kort overzicht van de belangrijkste punten.

Inkomstenbelasting

Canada heft inkomstenbelasting op zowel het federale als het provinciale niveau. Dat betekent dat u belasting betaalt aan de Canadese overheid én aan de provincie of het territorium waar u woont. Het belastingtarief hangt af van uw inkomen en uw woonplaats. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt. In Canada staat gelijkheid hoog in het vaandel en daarom is de inkomstenbelasting in Canada progressief. Toch is de belasting nog niet zo progressief als in Nederland, want met het hoogste inkomen betaalt u nog steeds maar 33 procent landelijke belastingen, terwijl dit in Nederland oploopt tot 52 procent. In Canada komen er echter nog wel provinciale belastingen bij, waardoor het belastbare inkomen omhoog gaat.

Als u vanuit Nederland naar Canada verhuist, moet u rekening houden met het belastingverdrag dat tussen beide landen is gesloten. Dit verdrag voorkomt dat u dubbel belasting betaalt over hetzelfde inkomen. In principe is het zo dat u belasting betaalt in het land waar u woont, tenzij uw inkomen uit een andere bron komt, zoals een pensioen of een lijfrente. In dat geval kunt u kiezen om in Nederland of in Canada belasting te betalen, afhankelijk van wat voor u gunstiger is.

Vermogensbelasting

Canada kent geen vermogensbelasting zoals in Nederland. Dat betekent dat u geen belasting betaalt over uw spaargeld, beleggingen of andere bezittingen. U betaalt alleen belasting over de rente, dividend of winst die u ontvangt uit uw vermogen. Dit wordt gezien als inkomen en valt onder de inkomstenbelasting.

Er is echter wel een uitzondering voor uw eigen woning. Als u uw eigen woning in Nederland verkoopt voordat u naar Canada verhuist, hoeft u geen belasting te betalen over de eventuele verkoopwinst. Maar als u uw eigen woning aanhoudt nadat u naar Canada bent verhuisd, moet u wel belasting betalen over de waardestijging van uw woning als u deze later verkoopt. Dit wordt gezien als een kapitaalwinst en valt onder de inkomstenbelasting.

Pensioen

Als u in Nederland pensioenrechten heeft opgebouwd, of de premies voor uw pensioen heeft afgetrokken van uw inkomen, heeft u een fiscaal voordeel gehad. Als u naar Canada verhuist, legt de Nederlandse Belastingdienst voor het bedrag van dit fiscale voordeel een conserverende aanslag op. Dit is een aanslag die u misschien in de toekomst moet betalen, afhankelijk van wat er met uw pensioen gebeurt.

U hoeft uw conserverende aanslag maximaal 10 jaar niet te betalen als u zich houdt aan de Nederlandse belastingregels. Daarna kunt u om kwijtschelding van de aanslag vragen. Maar als u zich niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld door uw pensioen af te kopen of over te dragen naar een Canadese regeling, moet u de conserverende aanslag wel betalen.

Daarnaast moet u ook rekening houden met de Canadese belastingregels voor uw pensioen. Als u pensioen ontvangt uit Nederland, moet u dit opgeven als inkomen in Canada. U betaalt hierover inkomstenbelasting in Canada, tenzij er een vrijstelling geldt volgens het belastingverdrag. U kunt ook gebruik maken van de Canadese pensioenvoorzieningen, zoals de Old Age Security (OAS), de Canada Pension Plan (CPP) of de Quebec Pension Plan (QPP). Hiervoor moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het aantal jaren dat u in Canada heeft gewoond of gewerkt.

Conclusie

Emigreren naar Canada is een grote stap die veel voorbereiding en planning vereist. In dit artikel hebben we u een overzicht gegeven van de verschillende immigratieprogramma’s, het aanvraagproces en de gevolgen voor de belasting. We hopen dat u hiermee een beter beeld heeft gekregen van wat er allemaal komt kijken bij het verhuizen naar Canada. Uiteraard is dit slechts een algemene leidraad, en raden we u aan om altijd uw persoonlijke situatie te bespreken met een deskundige adviseur. Emigreren naar Canada kan een mooie kans zijn om uw dromen waar te maken, maar het is ook een uitdaging die veel aanpassing en doorzettingsvermogen vraagt. Wij wensen u veel succes en geluk met uw plannen!

Geef een reactie