Je bekijkt nu Energiebelasting 2024: Wat Verandert Er Voor U?

Energiebelasting 2024: Wat Verandert Er Voor U?

De energiebelasting is een belasting die de overheid heft over het verbruik van elektriciteit en aardgas. De overheid wil hiermee het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en de overstap naar duurzame energiebronnen stimuleren. De energiebelasting maakt deel uit van uw energierekening, die u betaalt aan uw energieleverancier. In dit artikel leest u wat er verandert in de energiebelasting in 2024 en wat de gevolgen zijn voor uw portemonnee en het milieu.

Berekenen energiebelasting 2024

De energiebelasting wordt berekend per eenheid energie die u verbruikt. Voor elektriciteit is dat per kilowattuur (kWh) en voor aardgas per kubieke meter (m3). Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer belasting u betaalt. De energiebelasting bestaat uit verschillende tarieven, afhankelijk van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Er zijn vier schijven voor elektriciteit en vijf schijven voor aardgas. Hoe hoger de schijf, hoe lager het tarief. Dit is bedoeld om grootverbruikers van energie te ontzien, omdat zij vaak moeilijker kunnen besparen op hun energieverbruik.

Naast de energiebelasting betaalt u ook de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Dit is een heffing die de overheid gebruikt om subsidies te verlenen aan projecten die duurzame energie opwekken of besparen. De ODE wordt ook berekend per eenheid energie die u verbruikt, met dezelfde schijven als de energiebelasting. De ODE-tarieven zijn hoger voor aardgas dan voor elektriciteit, omdat aardgas meer CO2 uitstoot dan elektriciteit.

Tot slot krijgt u een heffingskorting op de energiebelasting. Dit is een vast bedrag per jaar dat u terugkrijgt van de Belastingdienst. De heffingskorting geldt per elektriciteitsaansluiting en is bedoeld om een deel van het energieverbruik als basisbehoefte te zien. Over dat deel betaalt u geen belasting. De heffingskorting wordt verrekend met uw energierekening door uw energieleverancier.

Wat verandert er in de energiebelasting in 2024?

In 2024 gaat de energiebelasting voor aardgas omhoog en de energiebelasting voor elektriciteit omlaag. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte. Deze opties zijn beter voor het klimaat, omdat ze minder of geen aardgas verbruiken. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof die bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

De energiebelasting voor aardgas stijgt in 2024 met ruim 10 cent per m3 voor de eerste schijf (tot 170.000 m3 per jaar). Dit is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2023. Voor de tweede schijf (van 170.000 tot 1 miljoen m3 per jaar) stijgt de energiebelasting met bijna 5 cent per m3. Voor de derde schijf (van 1 miljoen tot 10 miljoen m3 per jaar) stijgt de energiebelasting met ruim 2 cent per m3. Voor de vierde schijf (van 10 miljoen tot 170 miljoen m3 per jaar) stijgt de energiebelasting met bijna 1 cent per m3. Voor de vijfde schijf (meer dan 170 miljoen m3 per jaar) blijft de energiebelasting gelijk.

De energiebelasting voor elektriciteit daalt in 2024 met zo’n 2 cent per kWh voor de eerste schijf (tot 10.000 kWh per jaar). Dit is een daling van 17 procent ten opzichte van 2023. Voor de tweede schijf (van 10.000 tot 50.000 kWh per jaar) daalt de energiebelasting met ruim 1 cent per kWh. Voor de derde schijf (van 50.000 tot 10 miljoen kWh per jaar) daalt de energiebelasting met bijna 1 cent per kWh. Voor de vierde schijf (meer dan 10 miljoen kWh per jaar) blijft de energiebelasting gelijk.

De ODE-tarieven voor aardgas en elektriciteit stijgen in 2024 met ongeveer dezelfde percentages als de energiebelasting. Dit komt omdat de ODE-tarieven de stijging van de uitgaven van de subsidieregeling SDE++ volgen. De SDE++ is een regeling die subsidies verstrekt aan projecten die duurzame energie opwekken of CO2-reductie realiseren.

De heffingskorting op de energiebelasting gaat in 2024 iets omhoog met € 23,40 (exclusief btw). Dit is gunstig, want hierdoor krijgt u op uw energierekening iets meer geld terug dan in 2023.

Wat betekent dit voor uw energierekening?

De veranderingen in de energiebelasting in 2024 hebben gevolgen voor uw energierekening. Hoeveel u meer of minder gaat betalen, hangt af van uw energieverbruik en de tarieven van uw energieleverancier. U kunt uw energieverbruik vinden op uw jaarafrekening of in uw online energieomgeving. U kunt ook een schatting maken op basis van uw woonsituatie en het aantal personen in uw huishouden.

Om u een indicatie te geven, hebben we een paar rekenvoorbeelden gemaakt voor verschillende huishoudens. We gaan hierbij uit van de gemiddelde energietarieven in 2023 en 2024, inclusief btw. Deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven die u betaalt aan uw energieleverancier. Ook houden we geen rekening met eventuele kortingen of toeslagen die u krijgt of betaalt. De rekenvoorbeelden zijn dus alleen bedoeld om u een idee te geven van de veranderingen in de energiebelasting in 2024.

Rekenvoorbeeld 1: eenpersoonshuishouden in een appartement

Stel, u woont alleen in een appartement en u verbruikt per jaar 1.500 kWh elektriciteit en 800 m3 aardgas. Uw energierekening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Leveringskosten: dit zijn de kosten die u betaalt voor de hoeveelheid energie die u verbruikt. De leveringskosten bestaan uit een vast bedrag per maand (vastrecht) en een variabel bedrag per eenheid energie (leveringstarief).
 • Netbeheerkosten: dit zijn de kosten die u betaalt voor het transport en de aansluiting van energie. De netbeheerkosten worden bepaald door uw netbeheerder en zijn afhankelijk van uw aansluiting en uw regio.
 • Belastingen en heffingen: dit zijn de kosten die u betaalt aan de overheid voor het verbruik van energie. De belastingen en heffingen bestaan uit de energiebelasting, de ODE en de btw. U krijgt ook een heffingskorting op de energiebelasting.

Uw energierekening ziet er in 2023 en 2024 als volgt uit:

Onderdeel20232024Verschil
Leveringskosten elektriciteit€ 247€ 247€ 0
Leveringskosten aardgas€ 288€ 288€ 0
Netbeheerkosten elektriciteit€ 240€ 240€ 0
Netbeheerkosten aardgas€ 215€ 215€ 0
Energiebelasting elektriciteit€ 144€ 120– € 24
Energiebelasting aardgas€ 287€ 348+ € 61
ODE elektriciteit€ 63€ 52– € 11
ODE aardgas€ 126€ 152+ € 26
Heffingskorting– € 558– € 581– € 23
Btw€ 272€ 276+ € 4
Totaal€ 1.324€ 1.357+ € 33

U ziet dat uw energierekening in 2024 met € 33 per jaar stijgt ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door de hogere energiebelasting en ODE voor aardgas. U bespaart wel iets op de energiebelasting en ODE voor elektriciteit, maar dat weegt niet op tegen de extra kosten voor aardgas. U krijgt ook een hogere heffingskorting, maar dat heeft weinig invloed op uw totale energierekening.

Rekenvoorbeeld 2: tweepersoonshuishouden in een tussenwoning

Stel, u woont met zijn tweeën in een tussenwoning en u verbruikt per jaar 3.000 kWh elektriciteit en 1.400 m3 aardgas. Uw energierekening bestaat uit dezelfde onderdelen als in het vorige rekenvoorbeeld. Uw energierekening ziet er in 2023 en 2024 als volgt uit:

Onderdeel20232024Verschil
Leveringskosten elektriciteit€ 494€ 494€ 0
Leveringskosten aardgas€ 504€ 504€ 0
Netbeheerkosten elektriciteit€ 240€ 240€ 0
Netbeheerkosten aardgas€ 215€ 215€ 0
Energiebelasting elektriciteit€ 288€ 240– € 48
Energiebelasting aardgas€ 503€ 609+ € 106
ODE elektriciteit€ 126€ 104– € 22
ODE aardgas€ 220€ 266+ € 46
Heffingskorting– € 558– € 581– € 23
Btw€ 413€ 422+ € 9
Totaal€ 2.445€ 2.513+ € 68

U ziet dat uw energierekening in 2024 met € 68 per jaar stijgt ten opzichte van 2023. Dit komt ook vooral door de hogere energiebelasting en ODE voor aardgas. U bespaart meer op de energiebelasting en ODE voor elektriciteit dan in het vorige rekenvoorbeeld, omdat u meer elektriciteit verbruikt. Maar ook hier weegt dat niet op tegen de extra kosten voor aardgas. U krijgt ook een hogere heffingskorting, maar dat heeft weinig invloed op uw totale energierekening.

Conclusie

De conclusie van dit artikel is dat de energiebelasting in 2024 verandert en dat dit gevolgen heeft voor uw energierekening. De overheid wil met deze veranderingen het gebruik van aardgas ontmoedigen en het gebruik van elektriciteit en duurzame warmteopties aanmoedigen. Dit is beter voor het klimaat, omdat aardgas een fossiele brandstof is die veel CO2 uitstoot. De energiebelasting voor aardgas gaat daarom flink omhoog, terwijl de energiebelasting voor elektriciteit omlaag gaat. De ODE-tarieven volgen dezelfde trend. De heffingskorting op de energiebelasting gaat iets omhoog, maar dat heeft weinig invloed op uw totale energierekening.

Hoeveel u meer of minder gaat betalen in 2024, hangt af van uw energieverbruik en de tarieven van uw energieleverancier. U kunt uw energieverbruik vinden op uw jaarafrekening of in uw online energieomgeving. U kunt ook een schatting maken op basis van uw woonsituatie en het aantal personen in uw huishouden. We hebben in dit artikel een paar rekenvoorbeelden gegeven voor verschillende huishoudens. U kunt deze gebruiken als indicatie, maar houd er rekening mee dat uw situatie kan afwijken.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Hans Weijts

  Alles overziend trek ik de conclusie dat er BTW wordt geheven over bijvoorbeeld Energiebelasting. Klopt dat ?

  Jammer dat er geen rekentool bij staat, waar je je eigen situatie kunt invullen. Met PV-panelen en een hybride warmtepomp bijvoorbeeld.

  Ik verbruikte afgelopen jaar nog maar 237 m3 gas. Over weeg een All electric wp.

  1. Geachte heer Weijts,

   Dank voor uw vraag. Uw conclusie klopt: Er wordt inderdaad btw geheven over de energiebelasting. Dit geldt voor zowel aardgas als elektriciteit.

   Ik begrijp dat u graag een rekentool zou willen gebruiken om uw eigen situatie te berekenen. Helaas heb ik geen toegang tot zo’n tool, maar ik kan u wel een paar tips geven om uw energierekening te verlagen. Een van de manieren om dat te doen is door te investeren in duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. U kunt dan gebruikmaken van de subsidieregeling SDE++3, die u een vergoeding geeft voor de opgewekte of bespaarde energie.

   U geeft aan dat u afgelopen jaar nog maar 237 m3 gas heeft verbruikt. Dat is al een heel laag verbruik, vergeleken met het gemiddelde van 1.270 m3 per jaar voor een huishouden. Als u overweegt om een all-electric warmtepomp te installeren, dan kunt u uw gasverbruik nog verder terugbrengen naar nul. Een all-electric warmtepomp kost wel meer stroom dan een hybride warmtepomp, die nog wel samenwerkt met een cv-ketel op gas. Daarom is het verstandig om ook zonnepanelen te plaatsen, zodat u uw eigen stroom kunt opwekken. Een all-electric warmtepomp is een flinke investering, maar u kunt ook subsidie aanvragen bij de overheid.

   Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

   Met vriendelijke groet,

   Milan

Geef een reactie