Je bekijkt nu Geruisloos Doorschuiven / Geruisloze Doorschuiving Uitgelegd

Geruisloos Doorschuiven / Geruisloze Doorschuiving Uitgelegd

Bent u van plan om uw onderneming over te dragen aan een opvolger? Dan wilt u natuurlijk niet te veel belasting betalen over de waarde van uw bedrijf. Gelukkig bestaat er een fiscale regeling die u daarbij kan helpen: geruisloos doorschuiven. Met geruisloos doorschuiven kunt u uw onderneming overdragen zonder direct af te rekenen met de fiscus. Maar wat houdt geruisloos doorschuiven precies in? Wat zijn de voorwaarden, voordelen en veranderingen? En hoe kunt u er gebruik van maken? In dit artikel leggen we het u uit.

Wat is geruisloos doorschuiven?

Geruisloos doorschuiven is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om een onderneming over te dragen aan een opvolger zonder direct af te rekenen met de Belastingdienst over de stakingswinst. De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van de onderneming op het moment van overdracht. Dit kan een aanzienlijk bedrag zijn, vooral als er sprake is van goodwill, stille reserves of fiscale reserves. Als u uw onderneming staakt of verkoopt, moet u normaal gesproken inkomstenbelasting betalen over de stakingswinst. Dit kan een zware financiële last zijn, zowel voor u als voor uw opvolger.

Met geruisloos doorschuiven wordt de stakingswinst doorgeschoven naar de opvolger, die de onderneming overneemt tegen de fiscale boekwaarde. Dit betekent dat de opvolger geen hogere prijs hoeft te betalen dan de waarde die op de balans staat. Ook hoeft de opvolger geen investeringsaftrek te claimen, omdat er geen sprake is van een nieuwe investering. De opvolger neemt wel de latente belastingclaim over, die in de toekomst alsnog betaald moet worden als de onderneming wordt verkocht of gestaakt. De opvolger moet dus rekening houden met een lagere netto opbrengst in de toekomst.

Geruisloos doorschuiven is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen. Het voorkomt dat een ondernemer zijn onderneming moet verkopen of staken vanwege een hoge belastingheffing. Het maakt het ook makkelijker voor een opvolger om de onderneming over te nemen, omdat hij of zij minder kapitaal nodig heeft. Geruisloos doorschuiven kan vooral interessant zijn voor familiebedrijven, waarbij de onderneming van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Wat zijn de voorwaarden voor geruisloze doorschuiving?

Geruisloos doorschuiven is niet voor iedereen mogelijk. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u en uw opvolger moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van deze faciliteit. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet een onderneming drijven die geen BV is. Geruisloos doorschuiven is alleen mogelijk voor ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen, zoals een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV).
 • U moet uw hele onderneming overdragen. U kunt niet een deel van uw onderneming geruisloos doorschuiven. Als u meerdere ondernemingen heeft, kunt u wel per onderneming kiezen of u gebruik wilt maken van geruisloos doorschuiven of niet.
 • Uw opvolger moet minimaal 36 maanden bij u in dienst zijn geweest of medeondernemer zijn geweest. Dit is om te voorkomen dat u uw onderneming geruisloos doorschuift aan een willekeurige derde. Uw opvolger moet dus een band hebben met uw onderneming. Deze termijn kan worden verkort als u overlijdt, arbeidsongeschikt wordt, failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt.
 • Uw opvolger moet de onderneming voortzetten. Uw opvolger mag de onderneming niet direct na de overdracht staken of verkopen. Er is geen vaste termijn voor de voortzettingseis, maar de Belastingdienst kan wel controleren of er sprake is van een reële bedrijfsopvolging.

Wat zijn de voordelen van geruisloos doorschuiven?

Geruisloos doorschuiven heeft een aantal voordelen voor u en uw opvolger. De voordelen zijn:

 • U hoeft geen belasting te betalen over de stakingswinst. U kunt uw onderneming overdragen zonder dat u een groot deel van de opbrengst moet afstaan aan de fiscus. U houdt dus meer geld over voor uw pensioen of andere doeleinden.
 • Uw opvolger hoeft geen hoge overnamesom te betalen. Uw opvolger kan de onderneming overnemen tegen de fiscale boekwaarde, die meestal lager is dan de werkelijke waarde. Uw opvolger heeft dus minder financiering nodig en kan makkelijker de overname rond krijgen.
 • Uw opvolger kan de rente over de overnameschuld aftrekken. Als uw opvolger de overnamesom aan u schuldig blijft, moet hij of zij rente aan u betalen. Deze rente is voor uw opvolger aftrekbaar van de winst, waardoor hij of zij minder belasting hoeft te betalen. Voor u is de rente niet belast, maar valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3.
 • Uw opvolger kan de afschrijvingen voortzetten. Uw opvolger kan de afschrijvingen op de bedrijfsmiddelen voortzetten volgens de regels die voor u golden. Dit verlaagt de fiscale winst en dus de belastingdruk voor uw opvolger.

Veranderingen voor geruisloos doorschuiven 2024 en 2025

Geruisloos doorschuiven is een gunstige regeling, maar ook een kostbare regeling voor de schatkist. Daarom heeft het kabinet besloten om de regeling te versoberen en te beperken tot het echte ondernemingsvermogen. Dit betekent dat sommige vermogensbestanddelen niet meer geruisloos kunnen worden doorgeschoven. De veranderingen zullen in 2024 en 2025 in werking treden. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Vanaf 2024 kan er niet meer geruisloos worden doorgeschoven over vermogen uit de verhuur van onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, huizen of akkers. Dit vermogen wordt gezien als beleggingsvermogen en niet als ondernemingsvermogen. Een uitzondering geldt voor tijdelijke verhuur van vastgoed in de dienstensector, zoals hotelkamers, cafés, restaurants, tennisbanen, bowlingbanen en squashbanen. Dit vastgoed wordt wel als ondernemingsvermogen aangemerkt.
 • Vanaf 2025 kan er niet meer geruisloos worden doorgeschoven over beleggingsvermogen dat meer dan 5% van het ondernemingsvermogen bedraagt. Dit betekent dat een kleine hoeveelheid beleggingsvermogen nog wel kan worden meegenomen, maar dat het grootste deel moet worden afgerekend.
 • Vanaf 2025 kan er niet meer geruisloos worden doorgeschoven over bedrijfsmiddelen van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt, zoals boten, auto’s of vliegtuigen. Voor het gedeelte dat deze bedrijfsmiddelen privé worden gebruikt, tellen ze niet mee als ondernemingsvermogen.
 • Vanaf 2025 worden de bezits- en voortzettingseis in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) versoepeld. De BOR is een andere fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om een onderneming of een aanmerkelijk belang in een BV of NV vrij van schenk- of erfbelasting over te dragen aan een opvolger. De BOR kan worden gecombineerd met geruisloos doorschuiven. De bezits- en voortzettingseis houden in dat de schenker of erflater de onderneming of het aanmerkelijk belang minimaal vijf jaar in bezit moet hebben gehad.

Hoe kunt u gebruik maken van geruisloze doorschuiving?

Als u gebruik wilt maken van geruisloos doorschuiven, moet u een aantal stappen volgen. De stappen zijn:

 • U moet een overeenkomst sluiten met uw opvolger. In deze overeenkomst legt u vast dat u uw onderneming overdraagt tegen de fiscale boekwaarde en dat u gebruik maakt van geruisloos doorschuiven. U moet ook afspreken hoe de overnamesom wordt betaald, bijvoorbeeld in termijnen of in één keer. U kunt de overeenkomst laten opstellen door een notaris of een belastingadviseur.
 • U moet een verzoek indienen bij de Belastingdienst. In dit verzoek vraagt u toestemming om gebruik te maken van geruisloos doorschuiven. U moet het verzoek indienen binnen zes maanden na het einde van het jaar waarin de overdracht plaatsvindt. U moet het verzoek sturen naar het belastingkantoor waar u onder valt. U moet ook een kopie van de overeenkomst meesturen.
 • U moet uw aangifte inkomstenbelasting doen. In uw aangifte inkomstenbelasting moet u aangeven dat u uw onderneming heeft overgedragen en dat u gebruik heeft gemaakt van geruisloos doorschuiven. U moet ook de fiscale boekwaarde van uw onderneming vermelden. U hoeft geen stakingswinst aan te geven.

Wat zijn de aandachtspunten voor geruisloos doorschuiven?

Geruisloos doorschuiven is een aantrekkelijke optie voor veel ondernemers die hun onderneming willen overdragen aan een opvolger. Maar er zijn ook een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. De aandachtspunten zijn:

 • Geruisloos doorschuiven is niet altijd de beste keuze. Soms kan het voordeliger zijn om wel af te rekenen over de stakingswinst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een lage stakingswinst heeft, als u gebruik kunt maken van de stakingsaftrek of de stakingslijfrente, of als u verwacht dat de belastingtarieven in de toekomst zullen dalen. U moet dus goed de voor- en nadelen afwegen van geruisloos doorschuiven en andere opties.
 • Geruisloos doorschuiven is niet definitief. Als u of uw opvolger zich niet houdt aan de voorwaarden voor geruisloos doorschuiven, kan de Belastingdienst de faciliteit terugdraaien. Dit betekent dat u alsnog belasting moet betalen over de stakingswinst, eventueel met rente en boete. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als uw opvolger de onderneming binnen korte tijd staakt of verkoopt, of als u de overeenkomst niet correct opstelt of indient.
 • Geruisloos doorschuiven is niet vrijblijvend. Als u gebruik maakt van geruisloos doorschuiven, moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet u uw opvolger informeren over de fiscale positie van de onderneming, moet u de administratie van de onderneming bewaren tot zeven jaar na de overdracht, en moet u de Belastingdienst op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de overeenkomst of de onderneming.

Conclusie geruisloze doorschuiving

Geruisloos doorschuiven is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om een onderneming over te dragen aan een opvolger zonder belasting te betalen over de stakingswinst. Het is een regeling die de continuïteit van ondernemingen wil bevorderen en de overname makkelijker wil maken. Geruisloos doorschuiven is echter niet voor iedereen mogelijk en niet altijd de beste optie. Er zijn een aantal voorwaarden, voordelen, veranderingen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Het is daarom verstandig om u goed te laten adviseren door een deskundige voordat u besluit om gebruik te maken van geruisloos doorschuiven.

Geef een reactie