Je bekijkt nu Giro 555: Giften Aftrekbaar Van De Belasting?

Giro 555: Giften Aftrekbaar Van De Belasting?

Stel u voor dat er een ramp gebeurt, ergens in de wereld, waarbij duizenden mensen in levensgevaar zijn en dringend hulp nodig hebben. In dit artikel vertellen wij u alles wat u moet weten over Giro 555, een samenwerkingsverband van elf Nederlandse hulporganisaties die bij uitzonderlijke rampen geld inzamelen voor noodhulp aan de slachtoffers. We gaan in op hoe de donatie werkt en of het aftrekbaar is van de belasting.

Wat is Giro 555?

Giro 555 is een samenwerkingsverband van elf Nederlandse hulporganisaties die bij uitzonderlijke rampen geld inzamelen voor noodhulp aan de slachtoffers. De naam Giro 555 verwijst naar het rekeningnummer NL08 INGB 0000 0005 55 waarop mensen kunnen doneren. De hulporganisaties die deelnemen zijn:

 • CARE Nederland
 • Cordaid
 • ICCO & Kerk in Actie
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Oxfam Novib
 • Plan International Nederland
 • Save the Children
 • Stichting Vluchteling
 • Terre des Hommes
 • UNICEF Nederland
 • World Vision

Hoe werkt Giro 555?

Giro 555 komt in actie als er sprake is van een uitzonderlijke ramp, waarbij veel mensen in levensgevaar zijn en dringend hulp nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld een natuurramp zijn, zoals een aardbeving, een overstroming of een droogte, of een humanitaire crisis, zoals een oorlog, een hongersnood of een vluchtelingenstroom. De hulporganisaties achter Giro 555 bepalen samen of er een nationale actie gestart wordt, op basis van de volgende criteria:

 • De omvang en ernst van de ramp
 • De behoefte aan noodhulp onder de getroffen bevolking
 • De capaciteit en aanwezigheid van de hulporganisaties in het rampgebied
 • De mogelijkheid om effectief en efficiënt hulp te verlenen
 • De verwachte steun en betrokkenheid van het Nederlandse publiek

Als er besloten wordt om een nationale actie te starten, dan wordt er een actievoorzitter aangesteld, die namens Giro 555 het woord voert en de actie coördineert. Ook wordt er een actiecentrum opgezet, waar vrijwilligers de telefoontjes en e-mails van donateurs beantwoorden. Daarnaast wordt er samengewerkt met Nederlandse media, zoals radio, televisie, kranten en sociale media, om aandacht te vragen voor de ramp en de hulpactie. Er worden ook speciale uitzendingen en evenementen georganiseerd om geld in te zamelen, zoals een tv-show of een benefietconcert.

Het geld dat gedoneerd wordt aan Giro 555 gaat naar een speciaal rampenfonds, dat beheerd wordt door de SHO. Dit fonds wordt verdeeld onder de elf hulporganisaties, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen projecten en activiteiten in het rampgebied. De verdeling gebeurt op basis van een verdeelsleutel, die rekening houdt met de expertise, ervaring en capaciteit van elke organisatie. De hulporganisaties rapporteren regelmatig over de voortgang en resultaten van hun hulpverlening aan de SHO, die op haar beurt verantwoording aflegt aan het publiek, de donateurs en de toezichthouders.

Wat voor soort hulp biedt Giro 555?

Giro 555 richt zich op het bieden van noodhulp aan mensen die getroffen zijn door een uitzonderlijke ramp. Noodhulp is bedoeld om levens te redden en lijden te verlichten in acute noodsituaties. Het gaat om basisbehoeften zoals voedsel, water, onderdak, gezondheidszorg, hygiëne en veiligheid. Noodhulp is meestal kortdurend en gericht op het stabiliseren van de situatie.

Naast noodhulp kan de organisatie ook bijdragen aan herstelhulp of wederopbouwhulp. Dit is hulp die gericht is op het herstellen of verbeteren van de leefomstandigheden van mensen na een ramp. Het gaat om zaken zoals onderwijs, landbouw, infrastructuur, economie en milieu. Herstelhulp of wederopbouwhulp is meestal langer durend en gericht op het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van de getroffen bevolking.

Voorbeelden

Giro 555 is sinds 1984 actief en heeft sindsdien 48 nationale acties gevoerd voor verschillende rampen over de hele wereld. In totaal hebben Nederlanders meer dan 1 miljard euro gedoneerd. Enkele voorbeelden van hulpacties zijn:

 • De actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië in 2023, die ruim 124 miljoen euro opleverde. Met dit geld werden onder andere tenten, dekens, voedselpakketten, waterzuiveringstabletten, medische hulpgoederen en psychosociale steun verstrekt aan de getroffen mensen.
 • De actie voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet in 2020, die ruim 15 miljoen euro opleverde. Met dit geld werden onder andere noodopvang, voedselhulp, gezondheidszorg, hygiënekits, beschermingsmaterialen en cashhulp verleend aan de getroffen mensen.
 • De actie voor de slachtoffers van de cycloon Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe in 2019, die ruim 43 miljoen euro opleverde. Met dit geld werden onder andere noodonderdak, schoon drinkwater, voedselhulp, medische zorg, sanitaire voorzieningen en onderwijs verleend aan de getroffen mensen.

Zijn donaties aan Giro 555 aftrekbaar?

De organisaties werken samen onder de naam Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), die een ANBI-status heeft. Dat betekent dat de stichting erkend wordt als een algemeen nut beogende instelling en dat giften aan Giro 555 fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift doet aan Giro 555, dan mag u deze dus onder voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit betekent dat u minder belasting hoeft te betalen of meer belasting terugkrijgt. Er zijn twee soorten giften die u kunt doen: een periodieke gift of een gewone gift.

Periodieke Gift

Een periodieke gift is een gift die u minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag geeft aan Giro 555. U moet deze gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de SHO. Het voordeel van een periodieke gift is dat u geen drempel of maximum hoeft te hanteren voor de aftrek. U mag dus het hele bedrag dat u geeft aftrekken van uw inkomen.

Gewone Gift

Een gewone gift is een gift die u eenmalig of af en toe geeft aan Giro 555. U hoeft deze gift niet vast te leggen in een overeenkomst. Het nadeel van een gewone gift is dat u wel een drempel en een maximum moet hanteren voor de aftrek. U mag dus niet het hele bedrag dat u geeft aftrekken van uw inkomen, maar slechts een deel daarvan.

De drempel voor de aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. Het maximum voor de aftrek van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen.

Voor een uitgebreide uitleg hoe de giftenaftrek werkt met rekenvoorbeeld, zie dit artikel.

Hoe geeft u uw gift aan Giro 555 op in uw belastingaangifte?

Als u een gift doet aan Giro 555, dan moet u deze opgeven in uw belastingaangifte in het jaar waarin u de gift doet. U kunt uw gift opgeven als een persoonsgebonden aftrekpost in box 1 (inkomen uit werk en woning). U moet daarbij aangeven of het gaat om een periodieke gift of een gewone gift, en hoeveel u heeft gegeven. Ook moet u het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de SHO vermelden. Dit nummer is: 816496713.

Als u een periodieke gift doet, dan moet u ook een kopie van de schriftelijke overeenkomst met de SHO meesturen met uw belastingaangifte. Als u een gewone gift doet, dan moet u kunnen bewijzen dat u de gift heeft gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of een kwitantie.

Conclusie

Giro 555 is een samenwerkingsverband van elf Nederlandse hulporganisaties die bij uitzonderlijke rampen geld inzamelen voor noodhulp aan de slachtoffers. Giro 555 komt in actie als er sprake is van een uitzonderlijke ramp, waarbij veel mensen in levensgevaar zijn en dringend hulp nodig hebben. Giro 555 richt zich op het bieden van noodhulp, zoals voedsel, water, onderdak, gezondheidszorg, hygiëne en veiligheid, en soms ook herstelhulp of wederopbouwhulp, zoals onderwijs, landbouw, infrastructuur, economie en milieu. Giro 555 heeft sinds 1984 48 nationale acties gevoerd voor verschillende rampen over de hele wereld en meer dan 1 miljard euro ingezameld.

Als u een gift doet aan Giro 555, dan draagt u bij aan het verlenen van hulp aan mensen die getroffen zijn door een ramp. U helpt zo levens te redden en lijden te verlichten in acute noodsituaties. U kunt ook profiteren van fiscale voordelen als u een gift doet aan Giro 555. U kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen of meer belasting terugkrijgt. Dit geldt zowel voor periodieke giften als voor gewone giften.

Geef een reactie