Je bekijkt nu Griffierecht 2024: Goedkoper Naar De Rechter?

Griffierecht 2024: Goedkoper Naar De Rechter?

Griffierecht is het bedrag dat u moet betalen om een zaak voor de rechter te brengen of om u te verdedigen in een rechtszaak. Het griffierecht is bedoeld om de kosten van de rechtspraak te dekken, maar ook om mensen te ontmoedigen om voor elk klein geschil naar de rechter te stappen. Het griffierecht verschilt per soort zaak, per rechtsgebied en per hoogte van de vordering of het verzoek. In dit artikel leest u wat er verandert in het griffierecht 2024 en wat de redenen zijn voor deze veranderingen.

Verlaging van het griffierecht 2024 met 13,5%

De belangrijkste verandering in het griffierecht per 2024 is dat het griffierecht voor alle zaken, behalve voor civiele zaken boven 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht, wordt verlaagd met 13,5%. Dit betekent dat u minder hoeft te betalen om een zaak te starten of om u te verweren in een zaak. De verlaging geldt voor zowel natuurlijke personen (zoals burgers en zelfstandigen) als niet-natuurlijke personen (zoals bedrijven en organisaties).

Uitzonderingen op de verlaging van het griffierecht 2024

Zoals gezegd, geldt de verlaging van het griffierecht niet voor alle zaken. Er zijn twee uitzonderingen: civiele zaken met een vordering of een verzoek van meer dan 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht. Voor deze zaken wodt het griffierecht per 1 januari 2024 geïndexeerd met de indexering van zowel 2023 als 2024, in totaal 15,33%. Dit betekent dat het griffierecht voor deze zaken juist wordt verhoogd.

Door civiele zaken met vorderingen hoger dan 100.000 euro en zaken voor het Netherlands Commercial Court uit te zonderen van de verlaging, kunnen de griffierechten met 13,5% worden verlaagd. De gedachte hierachter is dat deze zaken vooral betrekking hebben op grote bedrijven en complexe geschillen, waarvoor het griffierecht minder bepalend is voor de toegang tot het recht. Bovendien zijn deze zaken relatief duur voor de rechtspraak, waardoor het redelijk is om een hoger griffierecht te vragen.

Griffierecht 2024 voor bestuursrechtelijke en belastingzaken

Soort zaakGriffierecht niet-natuurlijke personen 2023Griffierecht niet-natuurlijke personen 2024Griffierecht natuurlijke personen 2023Griffierecht natuurlijke personen 2024Griffierecht onvermogenden 2023Griffierecht onvermogenden 2024
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening in zaken die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag (Sociaalzekerheidswetten, Wet op de huurtoeslag en Wet op de rechtsbijstand)€ 365€ 316€ 50€ 43€ 50€ 43
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening in alle andere bestuursrechtelijke zaken m.u.v. belastingzaken€ 365€ 316€ 184€ 159€ 184€ 159
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren in belastingzaken€ 50€ 43€ 50€ 43€ 50€ 43
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren in de volgende belastingzaken: Dividendbelasting, Omzetbelasting, Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, Accijns, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, Belastingen op milieugrondslag, Douanewet€ 184€ 159€ 184€ 159€ 184€ 159
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door organisaties in belastingzaken€ 365€ 316€ 365€ 316€ 365€ 316

U kunt zien dat het griffierecht voor bestuursrecht en belastingzaken wordt verlaagd met 13,5%.

Griffierecht 2024

De verlaging van het griffierecht 2024 heeft gevolgen voor u als u een zaak wilt starten of als u betrokken bent bij een rechtszaak. Afhankelijk van het soort zaak, het rechtsgebied en de hoogte van de vordering of het verzoek, kunt u minder of meer griffierecht moeten betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor het griffierecht per 2024, vergeleken met de tarieven per 2023. Let op: dit zijn de tarieven voor de rechtbank. Voor de kantonrechter, het gerechtshof, de Hoge Raad en de bestuursrechter gelden andere tarieven.

Soort zaakGriffierecht niet-natuurlijke personen 2023Griffierecht niet-natuurlijke personen 2024Griffierecht natuurlijke personen 2023Griffierecht natuurlijke personen 2024Griffierecht onvermogenden 2023Griffierecht onvermogenden 2024
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag)€ 676€ 586€ 314€ 272€ 86€ 74
Zaken met een vordering of een verzoek van niet meer dan € 100.000€ 2.837€ 2.457€ 1.301€ 1.127€ 86€ 74
Zaken met een vordering of een verzoek van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000€ 5.737€ 4.966€ 2.277€ 1.971€ 86€ 74
Zaken met betrekking tot een vordering of verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000€ 8.519€ 9.819€ 2.277€ 2.624€ 86€ 99
Depot eerste uitdelingslijst of zodra uitspraak tot homologatie van een akkoord in kracht van gewijsde is gegaan€ 666€ 576€ 666€ 576€ 666€ 576
Aktes (o.a. depot, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet, non-appèl)€ 134€ 116€ 134€ 116€ 134€ 116
Akte nalatenschap€ 134€ 116€ 134€ 116Geen griffierecht als de erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger van de erfgenaam een toevoeging overlegt of een inkomensverklaring waarbij het inkomen onder een bepaald bedrag isGeen griffierecht als de erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger van de erfgenaam een toevoeging overlegt of een inkomensverklaring waarbij het inkomen onder een bepaald bedrag is
Apostille / legalisatie€ 22€ 19€ 22€ 19€ 22€ 19
Soort zaakGriffierecht niet-natuurlijke personen 2023Griffierecht niet-natuurlijke personen 2024Griffierecht natuurlijke personen 2023Griffierecht natuurlijke personen 2024Griffierecht onvermogenden 2023Griffierecht onvermogenden 2024
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister€ 134€ 116€ 134€ 116€ 134€ 116
Zaken voor het Netherlands Commercial Court€ 15.000€ 17.300€ 15.000€ 17.300€ 15.000€ 17.300

U kunt zien dat de meeste zaken goedkoper worden door de verlaging van het griffierecht, maar dat sommige zaken duurder worden door de uitzonderingen. Het is daarom verstandig om goed te kijken naar de hoogte van het griffierecht voordat u een zaak start of als u betrokken bent bij een zaak. U kunt het griffierecht berekenen op de website van de Rechtspraak. U kunt ook contact opnemen met een advocaat of een juridisch adviseur om u te helpen met uw zaak.

Hoe kunt u het griffierecht betalen?

Het griffierecht moet u betalen aan de rechtbank waar uw zaak zal worden behandeld. U krijgt hiervoor een factuur van de rechtbank. U moet het griffierecht binnen vier weken na de datum van de factuur betalen. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechter uw zaak niet behandelen of u niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat u uw zaak verliest of dat u geen verweer kunt voeren. Het is dus belangrijk dat u het griffierecht op tijd betaalt.

Als u het griffierecht niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Een toevoeging is een subsidie van de overheid voor de kosten van een advocaat of een mediator. Als u een toevoeging krijgt, betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. U betaalt dan ook een lager griffierecht, namelijk het griffierecht voor onvermogenden. Ook kunt u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U heeft hiervoor wel een advocaat of een mediator nodig.

Conclusie

Het griffierecht is het bedrag dat u moet betalen om een zaak voor de rechter te brengen of om u te verdedigen in een rechtszaak. Per 1 januari 2024 wordt het griffierecht voor de meeste zaken verlaagd met 13,5%. Dit is bedoeld om de toegang tot het recht te vergroten en de drempel om naar de rechter te gaan te verlagen. Er zijn echter ook uitzonderingen, waarvoor het griffierecht juist wordt verhoogd. Het is daarom verstandig om goed te kijken naar de hoogte van het griffierecht voordat u een zaak start of als u betrokken bent bij een zaak. U kunt het griffierecht berekenen op de website van de Rechtspraak of contact opnemen met een advocaat of een juridisch adviseur. Als u het griffierecht niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging, waardoor u een lager griffierecht en een subsidie voor de kosten van een advocaat of een mediator krijgt.

Geef een reactie