Je bekijkt nu Huurwaardeforfait 2024: Uitleg & Advies

Huurwaardeforfait 2024: Uitleg & Advies

Bent u eigenaar van een woning die u als hoofdverblijf gebruikt? Dan moet u rekening houden met het huurwaardeforfait. Dit is een bedrag dat de Belastingdienst bij uw inkomen telt om het voordeel dat u heeft van uw eigen huis te belasten. Maar wat is huurwaardeforfait precies, hoe berekent u het, en wat verandert er in 2024? In dit artikel leggen we het u uit in eenvoudige taal, met praktische voorbeelden en handige tips.

Wat is de huurwaardeforfait 2024?

Huurwaardeforfait is een bedrag dat de Belastingdienst bij uw inkomen telt als u een eigen woning heeft die uw hoofdverblijf is. Het is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente elk jaar aan uw woning toekent. Het huurwaardeforfait is bedoeld om het voordeel dat u heeft van het wonen in uw eigen huis te belasten. U hoeft namelijk geen huur te betalen, en uw woning kan in waarde stijgen.

Het huurwaardeforfait wordt ook wel eigenwoningforfait genoemd. Het maakt deel uit van het eigenwoningregime, dat de fiscale regels bevat voor eigenwoningbezitters. Het eigenwoningregime houdt in dat u de rente en kosten die u betaalt voor uw hypotheek of andere lening voor uw woning mag aftrekken van uw inkomen. Dit heet de hypotheekrenteaftrek. Daar staat tegenover dat u het huurwaardeforfait bij uw inkomen moet optellen. Het verschil tussen het huurwaardeforfait en de hypotheekrenteaftrek bepaalt uw belastbare inkomen uit uw eigen woning.

Hoe berekent u het huurwaardeforfait 2024?

Het huurwaardeforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. De Belastingdienst hanteert een tabel met verschillende tarieven voor verschillende waardecategorieën. U kunt het huurwaardeforfait 2024 zelf berekenen door het tarief dat bij uw WOZ-waarde hoort te vermenigvuldigen met uw WOZ-waarde.

Voorbeeld: Stel dat uw woning een WOZ-waarde heeft van € 300.000. In de tabel voor 2024 ziet u dat het tarief voor deze waardecategorie 0,35% is. U berekent het huurwaardeforfait 2024 door 0,35% te vermenigvuldigen met € 300.000. Dit geeft € 1.050. Dit is het bedrag dat u bij uw inkomen moet tellen in box 1 voor uw eigen woning.

Tarieven huurwaardeforfait 2024

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde niet meer danEigenwoningforfait
€ 12.5000%
€ 12.500€ 25.0000,10%
€ 25.000€ 50.0000,20%
€ 50.000€ 75.0000,25%
€ 75.000€ 1.320.0000,35%
€ 1.320.000€ 4.620 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.320.000

Wat zijn de veranderingen voor 2024?

Het huurwaardeforfait verandert elk jaar. De Belastingdienst past de tarieven en de waardecategorieën aan op basis van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor 2024 zijn er twee belangrijke veranderingen:

  • De tarieven voor het huurwaardeforfait 2024 zijn lager dan in 2023. Dit komt omdat de WOZ-waarden van de woningen gemiddeld zijn gestegen. De Belastingdienst verlaagt de tarieven om te voorkomen dat u te veel belasting moet betalen over uw eigen woning.
  • De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld wordt verder afgebouwd. Deze aftrek krijgt u als u geen of weinig hypotheekrente betaalt, omdat uw eigenwoningschuld lager is dan uw eigenwoningforfait. In dat geval is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten, en zou u belasting moeten betalen over uw eigen woning. Om dat te voorkomen, krijgt u een aftrek op uw eigenwoningforfait. Deze aftrek wordt echter sinds 2019 geleidelijk verminderd, en zal in 2048 helemaal verdwijnen. Voor 2024 is de aftrek 80% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten. In 2023 was dat nog 83,33%.

Voorbeeld: Stel dat u in 2024 voor uw eigen woning € 1.200 eigenwoningforfait moet aangeven. U heeft geen eigenwoningschuld, dus u betaalt geen rente of kosten. Uw aftrekbare kosten zijn dus € 0. Uw eigenwoningforfait is dan € 1.200. Uw aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is € 960 (= € 1.200 x 80%). Dat betekent dat u het verschil van € 240 bij uw inkomen moet optellen.

Conclusie

Huurwaardeforfait is een belangrijk onderdeel van de belasting die u moet betalen als u een eigen woning heeft. Het is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, dat u bij uw inkomen moet tellen. Het huurwaardeforfait wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor 2024 zijn de tarieven lager dan in 2023, maar de aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld wordt verder afgebouwd. Het is verstandig om uw huurwaardeforfait 2024 goed te berekenen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij uw belastingaangifte. U kunt hiervoor de rekenhulp van de Belastingdienst gebruiken, of zelf het tarief dat bij uw WOZ-waarde hoort vermenigvuldigen met uw WOZ-waarde.

Geef een reactie