Je bekijkt nu Aanmerkelijk Belang 2024: Uitleg & Advies

Aanmerkelijk Belang 2024: Uitleg & Advies

Heeft u een aanzienlijk aandeel in een bv of een nv? Dan bent u waarschijnlijk een aanmerkelijkbelanghouder. Dit betekent dat u belasting moet betalen over de inkomsten die u uit dit belang ontvangt, zoals dividend of verkoopwinst. Deze inkomsten worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Maar wist u dat het tarief gaat veranderen voor het aanmerkelijk belang in 2024? 

Het kabinet wil namelijk het tarief verdelen in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en 33% over het bedrag daarboven. Dit heeft gevolgen voor uw belastingdruk en uw keuzes over uw salaris en dividenduitkeringen.

In dit artikel leggen we uit wat aanmerkelijk belang is, hoe het wordt belast in 2024, wat er nog meer verandert voor aanmerkelijkbelanghouders in 2024, en wat u moet doen om uw situatie te optimaliseren. Zo bent u goed voorbereid op de toekomstige veranderingen.

Wat is het aanmerkelijk belang 2024?

Aanmerkelijk belang is een term die gebruikt wordt in de Nederlandse belastingwetgeving om aan te geven dat iemand een aanzienlijk aandeel heeft in een vennootschap, zoals een bv of een nv. Als u minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap bezit, dan bent u een aanmerkelijkbelanghouder. Dit betekent dat u belasting moet betalen over de inkomsten die u uit dit belang ontvangt, zoals dividend of verkoopwinst. Deze inkomsten worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Belastingtarief aanmerkelijk belang 2024

Het tarief voor box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven:

  • 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon
  • 33% over het bedrag boven de € 67.000

Zie onder voor een rekenvoorbeeld.

Het kabinet wil met deze maatregel belastingplichtigen stimuleren om de winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief. Zo wil het kabinet belastinguitstel door winstinhouding tegengaan. De opbrengsten uit de maatregel worden gebruikt om belastingbetalers te compenseren die te veel belasting hebben betaald in box 3 in de periode 2017 en 2020. Ook wil het kabinet met deze maatregel de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijker belasten.

Rekenvoorbeeld aanmerkelijk belang 2024

Stel dat u in 2024 een dividenduitkering van € 100.000 ontvangt uit uw aanmerkelijk belang. Dan betaalt u hierover de volgende belasting:

  • Over de eerste € 67.000 betaalt u 24,5% belasting, dus € 16.415
  • Over het resterende bedrag van € 33.000 betaalt u 33% belasting, dus € 10.890
  • In totaal betaalt u dus € 27.305 aan belasting over uw dividenduitkering

Als u dezelfde dividenduitkering zou ontvangen in 2023, dan zou u hierover 26,9% belasting betalen, dus € 26.900.

Afschaffing doelmatigheidsmarge 2024

Naast het invoeren van twee schijven voor box 2, schaft het kabinet ook de doelmatigheidsmarge af per 2023.

De doelmatigheidsmarge is een regeling die geldt voor werknemers die arbeid verrichten voor een bedrijf waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben, zoals directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). De regeling houdt in dat het loon van deze werknemers fiscaal ten minste 75% moet zijn van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit betekent dat het loon 25% lager mag worden vastgesteld dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid.

Voorbeeld afschaffing doelmatigheidsmarge

Stel dat u een DGA bent van een bv die software ontwikkelt. U werkt 40 uur per week voor uw bv en verricht vergelijkbare werkzaamheden als een softwareontwikkelaar in loondienst. Het loon van een softwareontwikkelaar in loondienst is gemiddeld € 60.000 per jaar. Volgens de gebruikelijkloonregeling moet u dan ten minste 75% van dit bedrag als loon ontvangen, oftewel € 45.000 per jaar. Dit is uw gebruikelijk loon met de doelmatigheidsmarge.

Nu doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, moet u het volledige loon van € 60.000 per jaar als loon ontvangen. Dit is uw gebruikelijk loon zonder de doelmatigheidsmarge.

Het verschil tussen uw gebruikelijk loon met en zonder de doelmatigheidsmarge is € 15.000 per jaar. Dit bedrag moet u meer belasting betalen in box 1 (inkomen uit werk en woning). Daarentegen hoeft u minder winst in de bv te laten, waardoor u minder belasting betaalt in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang).

Conclusie

In dit artikel hebben we u geïnformeerd over aanmerkelijk belang 2024. We hebben uitgelegd wat aanmerkelijk belang is, hoe het wordt belast in 2024, wat er nog meer verandert voor aanmerkelijkbelanghouders in 2024, en wat u moet doen om uw situatie te optimaliseren.

We hebben gezien dat het tarief voor box 2 wordt verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en 33% over het bedrag daarboven. Dit kan leiden tot een lagere of hogere belastingdruk, afhankelijk van uw inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook hebben we gezien dat de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft per 2024, waardoor het inkomen van directeur-grootaandeelhouders gelijker wordt belast met dat van werknemers.

Geef een reactie