Je bekijkt nu Algemene heffingskorting 2023

Algemene heffingskorting 2023

De algemene heffingskorting is een van de belangrijkste belastingvoordelen die beschikbaar zijn voor belastingbetalers in Nederland. In dit artikel ga ik in op wat de algemene heffingskorting is, wie ervoor in aanmerking komt en hoe u deze korting uitwerkt.

Wat is de algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die u verschuldigd bent aan de Belastingdienst. Het is een vast bedrag dat u mag aftrekken van uw belastingaanslag. Het bedrag van de heffingskorting wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en kan per persoon verschillen.

De algemene heffingskorting is bedoeld als een vorm van inkomensondersteuning. Het is een manier om de belastingdruk voor de lagere en middeninkomens te verminderen. Voor mensen met een hoger inkomen wordt de heffingskorting langzaam afgebouwd.

Wie heeft recht op de algemene heffingskorting?

In principe heeft iedereen die in Nederland woont of werkt recht op de algemene heffingskorting. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Zo hebben mensen die in het buitenland wonen maar wel in Nederland werken niet altijd recht op de heffingskorting, dit heeft te maken met fiscaal inwonerschap.

Het bedrag van de heffingskorting hangt af van uw inkomen. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een hogere korting dan mensen met een hoog inkomen. Als u geen of weinig inkomen hebt, kunt u in sommige gevallen zelfs geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

Hoe kunt u het aanvragen?

Als u in aanmerking komt voor de algemene heffingskorting, hoeft u hier in principe niets voor te doen. De korting wordt automatisch verrekend met uw belastingaanslag. Als u geen aangifte inkomstenbelasting doet, krijgt u de korting automatisch toegepast op uw loon of uitkering.

Hoogte algemene heffingskorting 2023

De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1). Als het belastbaar inkomen uit werk en woning maximaal € 22.661 is, bedraagt de heffingskorting € 3.070.

Voor inkomens tussen € 22.661 en € 73.031 geldt een geleidelijke afbouw van de heffingskorting. De korting bedraagt ook € 3.070 maar wordt vervolgens verminderd met 6,095% van het belastbaar inkomen uit werk en woning boven de € 22.660. Hieronder vindt u een voorbeeld om het te verduidelijken.

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning vanaf € 73.031 is de algemene heffingskorting niet van toepassing en bedraagt deze dus € 0. Het is dus van belang om rekening te houden met deze verschillende tarieven bij het berekenen van uw belastingaanslag.

Voorbeeld

Laten we eens kijken naar een voorbeeld om te laten zien hoe de algemene heffingskorting werkt. Stel dat u in 2023 een inkomen hebt van € 30.000. Het bedrag van de heffingskorting voor dat jaar is vastgesteld op € 3.070, deze wordt nog wel verminderd.

Om te berekenen hoeveel belasting u moet betalen, wordt eerst uw belastbaar inkomen berekend. Dit is uw inkomen min de aftrekposten waar u recht op hebt. Stel dat u in 2023 € 2.000 aan aftrekposten hebt, dan is uw belastbaar inkomen € 28.000.

Nu kunnen we het bedrag van de heffingskorting berekenen. Voor het jaar 2023 is het bedrag vastgesteld op € 3.070 verminderd met 6,095% van het belastbaar inkomen uit werk en woning. In dit geval dus € 3.070 – € 1.706 (6,095% van € 28.000) = € 1.364

Vervolgens wordt het bedrag van de heffingskorting van uw belastingaanslag afgetrokken. In dit geval is dat € 1.364. Het bedrag dat overblijft is het bedrag dat u aan belasting verschuldigd bent.

Conclusie

De algemene heffingskorting is een belangrijk belastingvoordeel voor belastingbetalers in Nederland. Het is bedoeld als een vorm van inkomensondersteuning en is een manier om de belastingdruk voor lagere en middeninkomens te verminderen. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft in principe recht op de heffingskorting, maar het bedrag van de korting hangt af van uw inkomen. Als u denkt dat u recht hebt op een hogere heffingskorting dan u hebt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst.

Geef een reactie