Je bekijkt nu Arbeidskorting 2023

Arbeidskorting 2023

Als werkende Nederlanders betalen we belasting over ons inkomen. Dit kan soms flink oplopen en het is dan ook fijn om te weten dat er belastingvoordelen bestaan die het netto-inkomen verhogen. Een van deze voordelen is de arbeidskorting. Maar wat is de arbeidskorting precies en hoe werkt het? In dit artikel zal ik op ingaan en het uitleggen met een voorbeeld.

Wat is de arbeidskorting?

De arbeidskorting is een belastingvoordeel voor werkenden en wordt gezien als een stimulans om te werken en te blijven werken. Het is een bedrag dat wordt afgetrokken van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoe hoger het inkomen uit arbeid, hoe hoger de arbeidskorting. Dit belastingvoordeel geldt dus niet voor mensen die geen inkomsten uit arbeid hebben, zoals gepensioneerden of mensen die studeren.

Hoe werkt de arbeidskorting 2023?

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen uit arbeid. Hoe hoger het inkomen uit arbeid, hoe hoger de arbeidskorting. Hiervoor geldt wel een maximum. Dat betekent dat daarna de arbeidskorting wordt afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt. Dit betekent dat mensen met een hoger inkomen uit arbeid uiteindelijk minder korting krijgen dan mensen met een lager inkomen uit arbeid.

De hoogte van de arbeidskorting wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Voor het jaar 2023 bedraagt de maximale korting € 5.052. Dit bedrag wordt verminderd met 6,510% van het inkomen uit arbeid boven de € 37.691. Bij een inkomen uit arbeid van € 115.295 of hoger is de korting nul.

Bedragen arbeidskorting 2023

  • Arbeidsinkomen tot € 10.741: 8,231% van het arbeidsinkomen
  • Arbeidsinkomen van € 10.741 tot € 23.201: € 884 plus 29,861% van het arbeidsinkomen boven de € 10.740
  • Arbeidsinkomen van € 23.201 tot € 37.691: € 4.605 plus 3,085% van het arbeidsinkomen boven de € 23.201
  • Arbeidsinkomen van € 37.691 tot € 115.295: € 5.052 min 6,510% van het arbeidsinkomen boven de € 37.691
  • Arbeidsinkomen vanaf € 115.295: geen arbeidskorting van toepassing

Voorbeeld

Laten we een voorbeeld geven om de werking van de arbeidskorting te verduidelijken. Stel dat u in 2023 een inkomen uit arbeid heeft van € 25.000. U heeft dan recht op een korting van € 4.605. Daar mag u (3,085% van 1.799) € 55,5 euro bij optellen. De totale korting waar u recht op heeft wordt dan € 4.661.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Stel dat de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen € 7.000 bedragen, dan wordt dit bedrag verminderd met een korting van € 4.661. Dit betekent dat u uiteindelijk € 2.339 aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft te betalen.

Hoe kan ik het aanvragen?

In principe hoeft u de arbeidskorting niet zelf aan te vragen. Als u werkt en belasting betaalt, wordt de korting automatisch toegepast bij het berekenen van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Belangrijk om te weten is dat er situaties zijn waarin je geen recht hebt op arbeidskorting of waarin de hoogte van de korting wordt beperkt. Bijvoorbeeld als u geen of weinig inkomsten uit arbeid hebt, als u een uitkering ontvangt of als u als ondernemer werkt.

Conclusie

De arbeidskorting is een belastingvoordeel dat bedoeld is om werken aantrekkelijker te maken en om mensen aan het werk te houden. Het is een bedrag dat wordt afgetrokken van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en kan een aanzienlijk verschil maken in het netto-inkomen. De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomen uit arbeid en wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Geef een reactie