Je bekijkt nu Box 2 2023

Box 2 2023

Box 2 is een van de drie boxen waarin de Belastingdienst inkomsten verdeelt voor de inkomstenbelasting. In deze box vallen inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals winstuitkeringen en dividenden vanuit een BV of NV. In dit artikel ga ik in op de werking en ik ga in op de vraag wanneer inkomen uit box 2 belastbaar is. Lees verder om meer te leren over deze box in de inkomstenbelasting en hoe dit van invloed kan zijn op uw belastingaangifte.

Wat is box 2?

Box 2 is één van de drie boxen van de Nederlandse inkomstenbelasting. Deze box is bedoeld voor inkomsten uit aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijk belang wordt gezien als een belang van ten minste 5% in een bv, nv of coöperatie.

Bronnen van vermogen in box 2

In box 2 vallen verschillende bronnen van inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals:

  1. Dividenduitkeringen: dit zijn de winstuitkeringen die u ontvangt als aandeelhouder van een bv of nv.
  2. Verkoop van aandelen: als u aandelen in een bv of nv verkoopt, dan valt de eventuele winst die u hiermee behaalt onder deze box.

Definitie aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang is gedefinieerd als het bezit van ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap. Dit geldt zowel voor een BV als een NV en voor gelijksoortige buitenlandse vennootschappen.

Van een aanmerkelijk belang is sprake wanneer u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% van de volgende categorieën eigendom bezit van een binnen- of buitenlandse vennootschap: aandelen, winstbewijzen, genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen, en stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Daarnaast wordt ook het bezit van opties om minimaal 5% van de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap te verwerven als een aanmerkelijk belang gezien. De verschillende soorten eigendom kunnen per vennootschap bij elkaar worden opgeteld.

Als de belastingplichtige niet zelf het aanmerkelijk belang heeft, maar zijn partner of minderjarige kinderen, wordt dit ook als Box 2-inkomen belast.

Uitkering van dividend

Als een vennootschap dividend uitkeert aan de aandeelhouders, valt dit onder Box 2-inkomen. Het dividend wordt belast tegen het tarief van 26,9%. Bij de uitkering van dividend wordt er eerst vennootschapsbelasting betaald over de fiscale winst door de vennootschap zelf. Het bedrag dat resteert na aftrek van de vennootschapsbelasting wordt uitgekeerd als dividend en is belastbaar in deze box.

In zekere zin is hier dus sprake van (economische) dubbele belasting.

Reguliere en vervreemdingsvoordelen

Reguliere voordelen zijn inkomsten die periodiek worden genoten, zoals dividenduitkeringen en rentebaten. Deze reguliere voordelen worden belast tegen het tarief van 26,9%.

Vervreemdingsvoordelen daarentegen zijn voordelen die worden behaald bij de verkoop of overdracht van het aanmerkelijk belang. Het tarief voor vervreemdingsvoordelen is ook 26,9%.

Tarief box 2 2023

Het belastingtarief in box 2 bedraagt voor de belastingjaren 2022 en 2023 26,9%. Dit tarief geldt over de winstuitkeringen en de eventuele winst bij verkoop van aandelen.

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om vanaf belastingjaar 2024 2 belastingschijven te introduceren. Dit houdt in dat personen in deze box 24,5% belasting moeten betalen over de eerste € 67.000 aan inkomsten. Voor inkomsten boven € 67.000 geldt een belastingtarief van 31%.

Voorbeeld belastingtarief box 2

Stel dat u als aandeelhouder van een bv een winstuitkering ontvangt van €50.000. Dit bedrag valt onder box 2 en wordt belast tegen het tarief van 26,9%. Dit betekent dat u €13.450 aan belasting moet betalen.

Afkoop van pensioen in eigen beheer

Als u als DGA pensioen heeft opgebouwd in uw eigen bv, dan kunt u ervoor kiezen om dit pensioen af te kopen. Het bedrag dat u hiermee ontvangt, valt onder box 2. Het is echter sinds 2019 niet meer mogelijk om hiervoor een korting op de verschuldigde belasting te krijgen.

Conclusie

Box 2 van de inkomstenbelasting is bedoeld voor inkomsten uit aanmerkelijk belang. Hieronder vallen onder andere dividenduitkeringen, verkoop van aandelen en afkoop van pensioen in eigen beheer. Over deze inkomsten betaalt u 26,9% belasting, maar er gelden ook vrijstellingen en extra vrijstellingen, afhankelijk van uw situatie. Het schijventarief in deze box betekent dat u over het bedrag boven €250.000 een hoger belastingtarief betaalt.

Geef een reactie