Je bekijkt nu BV Of Eenmanszaak? Welke Keus Is Het Beste?

BV Of Eenmanszaak? Welke Keus Is Het Beste?

Bent u van plan om een eigen bedrijf te starten? Dan moet u een belangrijke keuze maken: gaat u voor een bv of een eenmanszaak? Beide rechtsvormen hebben voor- en nadelen, afhankelijk van uw situatie en doelstellingen. In dit artikel leggen we uit wat de verschillen zijn tussen een bv en een eenmanszaak, en waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste rechtsvorm voor uw onderneming. We gaan ook uitgebreid in op de gevolgen voor de belasting bij een bv en de eenmanszaak, met rekenvoorbeelden.

Wat is een bv?

Een bv, of besloten vennootschap, is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. Dat betekent dat de bv zelf aansprakelijk is voor haar schulden en verplichtingen, en niet de eigenaar of bestuurder. Een bv heeft een of meer aandeelhouders, die eigenaar zijn van de bv, en een of meer bestuurders, die de bv leiden. Een bv moet worden opgericht bij de notaris, die een akte van oprichting opstelt met daarin de statuten van de bv. Ook moet een bv worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is geen rechtspersoon, maar een ondernemingsvorm waarbij één persoon de eigenaar en de ondernemer is. De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de eenmanszaak, en is ook persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen die de eenmanszaak aangaat. Een eenmanszaak hoeft niet te worden opgericht bij de notaris, maar moet wel worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat zijn de voordelen van een bv?

Een bv heeft als grootste voordeel dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het vermogen van de bv. Dat betekent dat als de bv failliet gaat, de schuldeisers zich niet kunnen verhalen op het privévermogen van de aandeelhouder of bestuurder, tenzij er sprake is van wanbeleid of onrechtmatig handelen. Een ander voordeel van een bv is dat het makkelijker is om kapitaal aan te trekken, bijvoorbeeld door aandelen uit te geven of leningen aan te gaan. Bovendien kan een bv profiteren van fiscale voordelen, zoals de innovatiebox, de deelnemingsvrijstelling en de mogelijkheid om dividend uit te keren.

Wat zijn de nadelen van een bv?

Een bv heeft ook nadelen, zoals de hogere kosten en administratieve lasten die gepaard gaan met het oprichten en onderhouden van een bv. Zo moet een bv jaarlijks een jaarrekening opstellen en publiceren, en moet er vennootschapsbelasting worden betaald over de winst. Daarnaast heeft een bv minder fiscale faciliteiten dan een eenmanszaak, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Verder kan het lastiger zijn om uit een bv te stappen dan uit een eenmanszaak, omdat er vaak juridische procedures nodig zijn om de aandelen over te dragen of te verkopen.

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?

Een eenmanszaak heeft als grootste voordeel dat het eenvoudig en goedkoop is om te starten en te stoppen. Er is geen notariële akte nodig, alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een ander voordeel van een eenmanszaak is dat er gebruik kan worden gemaakt van diverse fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Deze regelingen kunnen ervoor zorgen dat er minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald over de winst. Bovendien heeft een eenmanszaak meer vrijheid om zelf te bepalen hoe hij of zij wil ondernemen, zonder gebonden te zijn aan statuten of aandeelhouders.

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?

Een eenmanszaak heeft ook nadelen, zoals de onbeperkte aansprakelijkheid voor alle schulden en verplichtingen die de eenmanszaak aangaat. Dat betekent dat als de eenmanszaak failliet gaat, de schuldeisers zich kunnen verhalen op het privévermogen van de eigenaar, inclusief het huis, de auto en het spaargeld. Een ander nadeel van een eenmanszaak is dat het moeilijker is om kapitaal aan te trekken, omdat er geen aandelen kunnen worden uitgegeven of overgedragen. Verder kan een eenmanszaak minder profiteren van fiscale voordelen, zoals de innovatiebox, de deelnemingsvrijstelling en de mogelijkheid om dividend uit te keren.

Hoe kiest u tussen een bv of eenmanszaak?

De keuze tussen een bv of een eenmanszaak hangt af van uw persoonlijke situatie en doelstellingen. Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar er zijn wel een aantal factoren die u kunt meewegen in uw beslissing. Hieronder geven we enkele voorbeelden van situaties waarin een bv of een eenmanszaak voordeliger kan zijn.

 • Een bv kan voordeliger zijn als:
  • U verwacht veel winst te maken en deze niet direct nodig heeft voor uw levensonderhoud. U kunt dan gebruik maken van de lagere vennootschapsbelasting en het uitstellen van inkomstenbelasting over het dividend.
  • U veel risico loopt met uw onderneming en uw privévermogen wilt beschermen. U kunt dan profiteren van de beperkte aansprakelijkheid van de bv.
  • U wilt samenwerken met andere ondernemers of investeerders. U kunt dan makkelijker kapitaal aantrekken en afspraken maken over de zeggenschap en verdeling van de winst.
 • Een eenmanszaak kan voordeliger zijn als:
  • U verwacht weinig winst te maken of deze direct nodig heeft voor uw levensonderhoud. U kunt dan gebruik maken van de fiscale faciliteiten voor zelfstandigen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
  • U weinig risico loopt met uw onderneming of uw privévermogen goed heeft afgeschermd. U kunt dan besparen op de kosten en administratie die gepaard gaan met een bv.
  • U wilt zelfstandig blijven en geen verantwoording hoeft af te leggen aan anderen. U kunt dan meer vrijheid hebben om te ondernemen zoals u dat wilt, zonder gebonden te zijn aan statuten of aandeelhouders.

Belastingen bij een bv of eenmanszaak

Een ander belangrijk verschil tussen een bv en een eenmanszaak is de manier waarop de belasting wordt berekend en betaald. Bij een bv zijn er twee soorten belastingen: de vennootschapsbelasting (vpb) en de inkomstenbelasting (ib). Bij een eenmanszaak is er alleen sprake van inkomstenbelasting. Hoe werkt dat precies?

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de belasting die een bv betaalt over de winst die zij maakt. In 2023 is het tarief voor de vpb 19% over de eerste € 200.000 winst, en 25,8% over het meerdere. De vpb wordt betaald door de bv zelf, en niet door de aandeelhouder of bestuurder.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is de belasting die een persoon betaalt over zijn of haar inkomen. Bij een bv kan het inkomen bestaan uit salaris en/of dividend. Het salaris is het loon dat de bestuurder ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden voor de bv. Het dividend is het deel van de winst dat de aandeelhouder ontvangt als beloning voor zijn of haar investering in de bv. Het salaris wordt belast in box 1, tegen een progressief tarief dat oploopt tot 49,5% in 2023. Het dividend wordt belast in box 2, tegen een vast tarief van 26,9% in 2023. Bij een eenmanszaak is het inkomen gelijk aan de winst die de ondernemer maakt met zijn of haar activiteiten. De winst wordt belast in box 1, tegen hetzelfde progressieve tarief als het salaris van een bestuurder van een bv. Echter, bij een eenmanszaak kan de ondernemer gebruikmaken van verschillende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekposten verlagen het belastbare inkomen en dus ook de te betalen belasting.

Rekenvoorbeeld belasting bv en eenmanszaak

Om te illustreren hoe de belastingen uitpakken bij een bv of een eenmanszaak, geven we hieronder een rekenvoorbeeld. We gaan uit van een onderneming die € 250.000 winst maakt per jaar, en waarbij de ondernemer zichzelf € 50.000 salaris uitkeert als bestuurder van een bv of als eigenaar van een eenmanszaak. We verwaarlozen hierbij eventuele andere inkomsten of aftrekposten.

Belasting bij een bv

Bij een bv wordt eerst vpb geheven over de winst van € 250.000. Dit levert een belasting op van € 51.300 (19% over € 200.000 plus 25,8% over € 50.000). De winst na vpb is dus € 198.700. Hiervan wordt € 50.000 uitgekeerd als salaris aan de bestuurder, en € 148.700 als dividend aan de aandeelhouder (die in dit geval dezelfde persoon is). Over het salaris wordt ib geheven in box 1. Dit levert een belasting op van € 21.175 (42,35% gemiddeld). Over het dividend wordt ib geheven in box 2. Dit levert een belasting op van € 39.982 (26,9%). De totale belasting bij een bv is dus € 112.457 (€ 51.300 + € 21.175 + € 39.982). Het netto-inkomen van de ondernemer is dan € 137.543 (€ 250.000 – € 112.457).

Belasting bij een bv of eenmanszaak

Bij een eenmanszaak wordt ib geheven over de winst van € 250.000 in box 1. Echter, hierbij mag de ondernemer eerst gebruikmaken van verschillende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek van € 7.280, de startersaftrek van € 2.123 en de mkb-winstvrijstelling van € 55.440 (14% van € 240.597). Het belastbare inkomen wordt dan € 185.157 (€ 250.000 – € 7.280 – € 2.123 – € 55.440). Over dit bedrag wordt ib geheven, tegen hetzelfde progressieve tarief als bij een bv. Dit levert een belasting op van € 76.512 (41,32% gemiddeld). De totale belasting bij een eenmanszaak is dus € 76.512. Het netto-inkomen van de ondernemer is dan € 173.488 (€ 250.000 – € 76.512).

Vergelijking bv of een eenmanszaak

Uit dit rekenvoorbeeld blijkt dat bij een winst van € 250.000 per jaar, een eenmanszaak voordeliger is dan een bv qua belastingen. De ondernemer houdt netto € 35.945 meer over bij een eenmanszaak dan bij een bv. Dit komt vooral door de fiscale faciliteiten die een eenmanszaak heeft, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Echter, dit voordeel wordt kleiner naarmate de winst hoger wordt, omdat deze faciliteiten worden afgebouwd of niet meer van toepassing zijn. Bovendien zijn er ook andere factoren die meespelen bij de keuze tussen een bv of een eenmanszaak, zoals de aansprakelijkheid, de administratie en de flexibiliteit. Daarom is het verstandig om u goed te laten informeren en adviseren voordat u een beslissing neemt over de rechtsvorm van uw onderneming.

Conclusie bv of een eenmanszaak

Een eigen bedrijf starten is een spannende en uitdagende stap, die veel vragen en keuzes met zich meebrengt. Een van de belangrijkste keuzes is de rechtsvorm van uw onderneming: gaat u voor een bv of een eenmanszaak? Beide opties hebben voor- en nadelen, die afhangen van uw persoonlijke situatie en doelstellingen. In dit artikel hebben we de belangrijkste verschillen tussen een bv en een eenmanszaak uitgelegd, op het gebied van aansprakelijkheid, administratie, flexibiliteit en belastingen. We hebben ook een rekenvoorbeeld gegeven om te laten zien hoe de belastingen uitpakken bij beide rechtsvormen. Uit dit voorbeeld blijkt dat bij een winst van € 250.000 per jaar, een eenmanszaak voordeliger is dan een bv qua belastingen, maar dat dit voordeel kleiner wordt naarmate de winst hoger wordt. Bovendien zijn er ook andere factoren die meespelen bij de keuze tussen een bv of een eenmanszaak, die niet alleen financieel maar ook juridisch en praktisch van aard zijn

Geef een reactie