Je bekijkt nu De ZZP’er

De ZZP’er

De fiscale situatie van de zzp’er is de afgelopen jaren sterk veranderd. In deze uitgebreide bijdrage zal ik de verschillende fiscale aspecten van het werken als zzp’er behandelen. We beginnen met een algemene introductie en gaan vervolgens in op specifieke onderwerpen zoals de inkomstenbelasting, btw, aftrekposten en de Wet DBA.

Introductie zzp’er

Een zzp’er is een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Dit betekent dat de zzp’er zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van opdrachten en het uitvoeren van werkzaamheden. Door de jaren heen is het aantal zzp’ers in Nederland sterk gegroeid en inmiddels zijn er meer dan 1,1 miljoen zzp’ers actief in verschillende sectoren. Hoewel het werken als zzp’er veel voordelen biedt, brengt het ook de nodige fiscale uitdagingen met zich mee.

Inkomstenbelasting

Als zzp’er betaalt u inkomstenbelasting over uw winst. Het tarief van de inkomstenbelasting varieert afhankelijk van het inkomen en loopt op tot maximaal 49,5%. Het is van belang om de administratie goed bij te houden en om op tijd aangifte te doen. Daarnaast kan het interessant zijn om gebruik te maken van fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Kosten ZZP’er

De kosten die u maakt om uw onderneming te kunnen drijven, kunt u in aftrek brengen op uw omzet. Het gaat dan om zakelijke kosten, zoals vervoerskosten (let op de maximale kilometervergoeding) en inkopen.

Zelfstandigenaftrek zzp’er

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die alleen beschikbaar is voor zzp’ers. Deze aftrekpost bedraagt in 2023 € 6.690. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming werken en moet je onderneming winst maken.

Startersaftrek urencriterium

Als startende zzp’er kun je in de eerste 5 jaar van je onderneming gebruik maken van de startersaftrek. Deze aftrekpost bedraagt in 2023 € 2.123 en kan in combinatie met de zelfstandigenaftrek worden toegepast. Ook hier gelden een aantal voorwaarden, zoals het urencriterium en de winst.

Btw zzp’er

Als zzp’er bent u in veel gevallen btw-plichtig. Dit betekent dat u btw moet berekenen over uw omzet en dat u btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Het btw-tarief is afhankelijk van de dienst of het product dat je levert. Het algemene tarief is 21%, maar er gelden ook verlaagde tarieven van 9% en 0%. Het is van belang om de btw-administratie goed bij te houden en om op tijd aangifte te doen.

Aftrekposten zzp’er

Als zzp’er kun je gebruik maken van verschillende aftrekposten om de belastingdruk te verlagen. Naast de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zijn er nog tal van andere aftrekposten, zoals de mkb-winstvrijstelling, de investeringsaftrek en de fiscale oudedagsreserve. Het is van belang om te weten welke aftrekposten voor u als zelfstandige van toepassing zijn en hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken.

Mkb-winstvrijstelling zzp’er

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van 14% van de winst. Deze aftrekpost geldt voor alle ondernemers, dus ook voor zzp’ers. De mkb-winstvrijstelling is bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren en de belastingdruk te verlagen.

Investeringsaftrek zzp’er

Als zzp’er kun je ook gebruik maken van de investeringsaftrek. Deze aftrekpost is bedoeld om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Er zijn verschillende vormen van investeringsaftrek, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de energie-investeringsaftrek.

Fiscale oudedagsreserve

Als zzp’er kun je ook gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit is een aftrekpost voor de opbouw van een pensioenvoorziening. Door de FOR kun je belastinguitstel krijgen over een deel van de winst, waardoor je nu minder belasting betaalt en later meer pensioen opbouwt.

Wet DBA zzp’er

Een belangrijk onderwerp voor zzp’ers is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en om de positie van werknemers te beschermen. In de praktijk zorgt de Wet DBA voor veel onzekerheid en onduidelijkheid. Het is van belang om goed te kijken naar de arbeidsrelatie met opdrachtgevers en om de juiste overeenkomsten te gebruiken.

Conclusie

Als zzp’er heb je te maken met verschillende fiscale aspecten. Het is van belang om hier goed mee om te gaan en om de administratie op orde te hebben. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende aftrekposten kun je de belastingdruk verlagen en meer ruimte creëren voor investeringen en pensioenopbouw. Houd ook de ontwikkelingen rondom de Wet DBA in de gaten en zorg dat je voldoet aan de juiste voorwaarden en overeenkomsten. Als zelfstandige kun je zelf veel doen om je fiscale positie te optimaliseren, maar het kan ook verstandig zijn om advies in te winnen bij een fiscaal jurist of belastingadviseur.

Geef een reactie