Je bekijkt nu Dividendbelasting verrekenen

Dividendbelasting verrekenen

Dividendbelasting is de belasting die wordt ingehouden op het dividend dat u ontvangt als aandeelhouder van een onderneming. Dividend is de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. In dit artikel leg ik uit hoe dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting in de praktijk uitpakt. Dit hangt af van het soort aandelen dat u hebt en of u een aanmerkelijk belang hebt in de onderneming.

Dividendbelasting verrekenen box 3

Als u aandelen hebt die niet tot een aanmerkelijk belang horen, dan vallen deze aandelen in box 3 (sparen en beleggen). U moet dan jaarlijks uw vermogen opgeven, inclusief de waarde van uw aandelen op 1 januari. U betaalt dan vermogensrendementsheffing over uw vermogen boven een bepaalde vrijstelling. Zie dit artikel voor een uitgebreide uitleg over de berekening van de belasting in box 3.

Als u dividend ontvangt op deze aandelen, dan wordt er dividendbelasting ingehouden. U kunt deze dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet dan in uw aangifte aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel dividendbelasting er is ingehouden.

De teveel ingehouden dividendbelasting krijgt u dan terug. U betaalt immers al vermogensbelasting over uw vermogen in box 3.

Voorbeeld

Stel dat u op 1 januari 2022 voor €10.000 aan aandelen hebt in een onderneming. U ontvangt in dat jaar €500 aan dividend, waarop €75 aan dividendbelasting wordt ingehouden. Uw vermogen in box 3 is dan €10.000 + €500 – €75 = €10.425.

U betaalt over dit bedrag vermogensrendementsheffing volgens het forfaitaire rendement en het tarief van box 3. Stel dat dit neerkomt op €100.

U kunt in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 de ingehouden dividendbelasting verrekenen. U geeft dan aan dat u €500 aan dividend hebt ontvangen en €75 aan dividendbelasting hebt betaald.

U krijgt dan de volledige €75 terug, omdat het belastingtarief voor ontvangen dividend in box 3 0% is.

Uw netto belasting in box 3 is dan €100 – €75 = €25.

Dividendbelasting verrekenen box 2

Als u aandelen hebt die tot een aanmerkelijk belang horen, dan vallen deze aandelen in box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang). U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect:

  • minstens 5% van de aandelen bezit in een vennootschap
  • minstens 5% van de stemrechten bezit in een vennootschap
  • minstens 5% van de winstbewijzen of opties bezit in een vennootschap
  • minstens 5% van de lidmaatschapsrechten bezit in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Als u dividend ontvangt op deze aandelen, dan wordt er ook dividendbelasting ingehouden. U kunt deze dividendbelasting ook verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet dan in uw aangifte aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel dividendbelasting er is ingehouden.

De teveel ingehouden dividendbelasting krijgt u dan terug. Het belastingtarief voor ontvangen dividend in box 2 is namelijk hoger dan de dividendbelasting. Het tarief voor ontvangen dividend in box 2 is 26,9%.

Voorbeeld

Stel dat u op 1 januari 2022 voor €100.000 aan aandelen hebt in een bv waarin u een aanmerkelijk belang hebt. U ontvangt in dat jaar €10.000 aan dividend, waarop €1.500 aan dividendbelasting wordt ingehouden.

U betaalt over dit bedrag geen vermogensrendementsheffing, want uw aandelen vallen niet in box 3 maar in box 2.

U kunt in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 de ingehouden dividendbelasting verrekenen. U geeft dan aan dat u €10.000 aan dividend hebt ontvangen en €1.500 aan dividendbelasting hebt betaald.

U moet dan nog wel belasting betalen over het ontvangen dividend volgens het tarief van box 2. Dit is 26,9% van €10.000 = €2.690.

Uw netto belasting in box 2 is dan €2.690 – €1.500 = €1.190.

Buitenlandse bronbelasting verrekenen met inkomstenbelasting

Buitenlandse bronbelasting is de belasting die wordt ingehouden op de rente, royalty’s of dividend die u ontvangt uit een ander land. Dit heet ook wel bronheffing. Het tarief van de buitenlandse bronbelasting kan per land verschillen.

In dit artikel leggen we uit hoe u de buitenlandse bronbelasting kunt verrekenen met de inkomstenbelasting. Dit hangt af van het soort inkomsten dat u hebt en of Nederland een belastingverdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn.

Buitenlandse bronbelasting op rente en royalty’s

Als u rente of royalty’s ontvangt uit een ander land, dan kan het zijn dat er bronheffing wordt ingehouden op deze inkomsten. De meeste landen houden echter geen bronheffing in op rente en royalty’s.

Als Nederland een belastingverdrag heeft met het land waarvan de rente of royalty’s afkomstig zijn, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt.

U kunt de buitenlandse bronbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting als u de rente of royalty’s moet opgeven als inkomen. Dit is meestal het geval als u de rente of royalty’s ontvangt als ondernemer of als resultaat uit overige werkzaamheden. U geeft dan in uw aangifte aan hoeveel rente of royalty’s u hebt ontvangen en hoeveel buitenlandse bronbelasting er is ingehouden.

De teveel ingehouden buitenlandse bronbelasting krijgt u dan terug. Het bedrag van de belastingverrekening kan nooit meer zijn dan de Nederlandse belasting die prorata aan het buitenlandse inkomen kan worden toegerekend.

Voorbeeld

Stel dat u als ondernemer €10.000 aan royalty’s ontvangt uit Duitsland voor het gebruik van uw intellectuele eigendom. Duitsland houdt 15% bronheffing in op deze royalty’s, dus u krijgt netto €8.500.

U moet deze royalty’s opgeven als winst uit onderneming in box 1. Stel dat uw belastbaar inkomen uit werk en woning €50.000 is, inclusief de royalty’s. U betaalt dan 37,1% belasting over dit bedrag, dus €18.550.

U kunt de ingehouden Duitse bronheffing verrekenen met de Nederlandse belasting. U geeft dan aan dat u €10.000 aan royalty’s hebt ontvangen en €1.500 aan buitenlandse bronbelasting hebt betaald.

Uw netto belasting in box 1 is dan €18.550 – €1.500 = €17.050.

Buitenlandse bronbelasting op dividend

Als u dividend ontvangt uit een ander land, dan wordt er meestal bronheffing ingehouden op dit dividend. Het tarief van de buitenlandse bronbelasting op dividend kan per land verschillen.

Als Nederland een belastingverdrag heeft met het land waarvan het dividend afkomstig is, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt.

U kunt de buitenlandse bronbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting als u het dividend moet opgeven als inkomen. Dit hangt af van het soort aandelen dat u hebt en of u een aanmerkelijk belang hebt in de onderneming.

Conclusie

Dividendbelasting is de belasting die wordt ingehouden op het dividend dat u ontvangt als aandeelhouder van een onderneming. U kunt deze belasting verrekenen met de inkomstenbelasting, mits u het dividend moet opgeven als inkomen.

Het maakt daarbij uit of uw aandelen tot een aanmerkelijk belang horen of niet. Als dat zo is, dan vallen uw aandelen in box 2 en betaalt u meer belasting over het ontvangen dividend dan de ingehouden dividendbelasting. Als dat niet zo is, dan vallen uw aandelen in box 3 en betaalt u geen belasting over het ontvangen dividend, maar wel over uw vermogen.

In beide gevallen kunt u de teveel ingehouden dividendbelasting terugkrijgen via uw aangifte inkomstenbelasting.

Geef een reactie