Je bekijkt nu Giften Aftrekbaar? Uitleg & Advies

Giften Aftrekbaar? Uitleg & Advies

Als u geld of goederen schenkt aan een goed doel, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de aftrek van giften in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit wordt de giftenaftrek genoemd. In dit artikel zal ik uitleggen welke giften aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting, inclusief de voorwaarden, bedragen en voorbeelden.

ANBI

Om in aanmerking te komen voor de giftenaftrek moeten de giften aan een instelling zijn gedaan die is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) of als culturele ANBI. Deze instellingen moeten aan specifieke eisen voldoen en staan geregistreerd bij de Belastingdienst.

Vaak kunt u op de website van het goede doel vinden of de instelling een ANBI-status heeft, bijvoorbeeld hier. Daarnaast houdt de Belastingdienst zelf ook een register bij van alle instellingen die voldoen aan de voorwaarden en een ANBI-status hebben. Dit register vindt u hier.

Periodieke giften of gewone giften

Het is allereerst van belang om te weten dat er een verschil is tussen periodieke giften en gewone giften. Dit is van belang omdat het bedrag dat aftrekbaar is in uw aangifte hiervan afhankelijk is.

Periodieke giften zijn giften die u minimaal vijf jaar achter elkaar doet aan dezelfde instelling. Bij periodieke giften geldt er geen drempelbedrag en is het hele bedrag dat u heeft gedoneerd aftrekbaar. U moet deze giften wel vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de instelling waar u aan doneert. Dit kan bijvoorbeeld een notariële akte zijn.

Gewone giften zijn eenmalige of onregelmatige donaties. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van giften, is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat u daadwerkelijk heeft gedoneerd. Bewaar daarom altijd uw bankafschriften en eventuele kwitanties van de giften die u heeft gedaan. Daarnaast moet u ook kunnen aantonen aan welke instelling u heeft gedoneerd en wat het doel van de donatie was. Wellicht ten overvloede, voor gewone giften geldt wel een drempelbedrag!

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De gift moet een bepaald minimum bedrag zijn. Voor gewone giften geldt dat deze alleen aftrekbaar zijn als het totaalbedrag van de giften hoger is dan 1% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek. Het drempelbedrag is minimaal € 60,-. Voor periodieke giften geldt er geen drempelbedrag.
  • De gift moet zijn vastgelegd in een notariële akte of in een schriftelijke overeenkomst met de instelling. Voor periodieke giften geldt dat deze minimaal 5 jaar achter elkaar moeten worden gedaan en vastgelegd zijn in een notariële akte.

Voor welk bedrag zijn giften aftrekbaar

Hoeveel u kunt aftrekken van de belasting hangt af van het bedrag van de gift en het inkomen dat u hebt. De giftenaftrek is namelijk een aftrekpost in box 1. Het maximale bedrag dat u mag aftrekken is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt 10% van het verzamelinkomen (het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek) met een maximum van € 6.000,-. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar zonder drempelbedrag.

Giften aftrekbaar: Voorbeelden

Het bedrag dat u kunt aftrekken van uw belasting hangt af van het bedrag dat u hebt geschonken en de hoogte van uw inkomen. Daarnaast is er ook een maximumbedrag voor de aftrek van giften. Dit maximumbedrag is voor het jaar 2022 vastgesteld op 50% van uw drempelinkomen. Mocht u meer hebben gedoneerd, dan kunt u dit bedrag helaas niet meer aftrekken. U kunt er echter wel voor kiezen om het bedrag dat u niet kunt aftrekken te spreiden over meerdere jaren.

Hierbij geldt wel een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen. Dit betekent dat u nooit meer kunt aftrekken dan 10% van uw belastbaar inkomen, zelfs als u meer hebt geschonken.

Voorbeeld

U hebt in het afgelopen jaar €1.500 geschonken aan een ANBI en uw belastbaar inkomen is €30.000. Omdat 1% van uw drempelinkomen €300 is, komt u in aanmerking voor de giftenaftrek. Uw schenking is namelijk hoger dan het minimum in dit geval van €300. U kunt 50% van €1.500 aftrekken, dus €750. Uw aftrekpost wordt daarom €750.

Omdat 10% van uw belastbaar inkomen €3.000 is, zou u in totaal maximaal €3.000 aftrekken.

Aandachtspunten

Er gelden speciale regels voor giften aan culturele instellingen. In dat geval geldt namelijk een extra aftrekpost bovenop de reguliere giftenaftrek. Deze extra aftrek bedraagt 25% van het geschonken bedrag, met een maximum van €1.250.

Voorbeelden van aftrekbare giften zijn onder andere giften aan goede doelen, culturele instellingen, en instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het is belangrijk om te weten dat niet alle giften aftrekbaar zijn. Zo zijn giften aan politieke partijen en commerciële instellingen bijvoorbeeld niet aftrekbaar, deze komen namelijk ook niet in aanmerking voor een ANBI-status.

Met deze informatie kunt u zich goed voorbereiden op de aftrek van giften in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u twijfelt over de aftrekbaarheid van een gift, kunt u altijd contact opnemen met de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

Geef een reactie