Je bekijkt nu Heffingvrij vermogen 2023: De vrijstelling box 3

Heffingvrij vermogen 2023: De vrijstelling box 3

Als u in Nederland woont en belastingplichtig bent, moet u belasting betalen over uw inkomen en vermogen. In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. Echter, de Belastingdienst kent ook een heffingvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u geen vermogensrendementsheffing betaalt. Maar hoe hoog is het heffingvrij vermogen 2023 precies en hoe werkt het? In dit artikel leg ik het uit.

Wat is het heffingvrij vermogen 2023?

Het heffingvrij vermogen 2023 is het bedrag waarover u geen belasting betaalt in box 3. Dit werkt dus als een vrijstelling in box 3. De hoogte van het bedrag is vastgesteld door de overheid en wordt jaarlijks aangepast. In 2023 bedraagt het heffingvrij vermogen €57.000 per persoon. Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of anderzijds een fiscaal partner, dan heeft u samen een gezamenlijk heffingvrij vermogen van €114.000.

Voorbeeld: Stel, u heeft als alleenstaande €75.000 aan vermogen in box 3. Over €25.000 (€75.000 – €57.000) betaalt u dan vermogensrendementsheffing. Heeft u als stel €150.000 aan vermogen, dan betaalt u over het bedrag boven de €114.000 vermogensrendementsheffing.

Hoe wordt het heffingvrij vermogen bepaald?

Het heffingvrij vermogen 2023 is een vast bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Het wordt bepaald door uw persoonlijke situatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op dat moment getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan geldt het gezamenlijk heffingvrij vermogen. Bent u alleenstaand, dan geldt het individuele heffingvrij vermogen.

Wat valt onder het heffingvrij vermogen 2023?

Het heffingvrij vermogen geldt voor alle vermogensbestanddelen in box 3. Hieronder vallen onder andere:

  • Bank- en spaartegoeden
  • Beleggingen zoals aandelen, obligaties en opties
  • Tweede woning(en) en overig onroerend goed
  • Vorderingen op derden
  • Aftrek van schulden (voor zover deze niet hoger zijn dan uw bezittingen)

Het heffingvrij vermogen geldt niet voor bijvoorbeeld uw eigen woning, auto, inboedel en lijfrentes. Deze vallen namelijk niet onder het belaste vermogen van box 3.

Voorbeeld: Stel, u heeft als alleenstaande €60.000 aan bank- en spaartegoeden en €20.000 aan aandelen. Uw totale vermogen in box 3 bedraagt dan €80.000. Over €30.000 (€80.000 – €50.000) betaalt u dan vermogensrendementsheffing.

Hoe werkt de vermogensrendementsheffing?

Over het vermogen boven het heffingvrij vermogen betaalt u vermogensrendementsheffing. De hoogte van de vermogensrendementsheffing is gebaseerd op een fictief rendement dat u behaalt op uw vermogen. In dit artikel beschrijf ik uitgebreid met voorbeelden hoe de belastingheffing in box 3 werkt.

Hoe kunt u het heffingvrij vermogen 2023 optimaal benutten?

Er zijn verschillende manieren om het heffingvrij vermogen 2023 optimaal te benutten. Een veelgebruikte manier is door gebruik te maken van vrijstellingen en aftrekposten in box 3. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de vrijstelling voor groen beleggen en groen sparen. Hierbij geldt in 2023 een vrijstelling over het belegde vermogen tot een maximum van €65.072 per persoon. Ook kunt u gebruikmaken van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek voor giften en zorgkosten.

Een andere manier om het heffingvrij vermogen optimaal te benutten, is door uw vermogen te verdelen over verschillende boxen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw vermogen in box 3 verlagen door te investeren in uw eigen woning (box 1) of een pensioenproduct (box 1 of box 2).

Conclusie

Het heffingvrij vermogen 2023 is het bedrag waarover u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen in box 3. In 2023 bedraagt het heffingvrij vermogen €50.000 per persoon (of €100.000 voor partners). Over het vermogen boven het heffingvrij vermogen betaalt u vermogensrendementsheffing, gebaseerd op een fictief rendement.

Er zijn verschillende manieren om het heffingvrij vermogen optimaal te benutten, zoals het gebruikmaken van vrijstellingen en aftrekposten in box 3, het verdelen van uw vermogen over verschillende boxen en het schenken van vermogen aan uw kinderen of kleinkinderen.

Geef een reactie