Je bekijkt nu Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA 2023

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA 2023

Als ondernemer komt u regelmatig voor fiscale vraagstukken te staan. Een van de regelingen waar u als ondernemer mogelijk gebruik van kunt maken, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, zoals een laptop, een bureau of een machine, dan kunt u mogelijk profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een aftrekpost op uw winst waarmee u minder belasting hoeft te betalen. Deze regeling biedt u de mogelijkheid om een deel van uw investeringen in bedrijfsmiddelen af te trekken van uw fiscale winst, waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

In dit artikel zal ik ingaan op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hoe het werkt, wie er gebruik van kan maken, welke investeringen in aanmerking komen en wat de voorwaarden zijn. Ik zal ook voorbeelden geven om u een beter inzicht te geven in deze fiscale regeling.

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ?

De KIA is een regeling van de Belastingdienst die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemers te stimuleren om te investeren in hun bedrijf. De KIA is een percentage van het totale bedrag dat u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het percentage hangt af van de hoogte van uw investering. Hoe meer u investeert, hoe lager het percentage wordt. Er is ook een maximumbedrag waarboven u geen recht meer heeft op de KIA.

Voor wie is de KIA bedoeld?

De KIA is bedoeld voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen voor hun onderneming en daarvoor ondernemingsvermogen ter beschikking stellen. Dit kunnen zowel eenmanszaken, vennootschappen onder firma (vof), commanditaire vennootschappen (cv) als besloten vennootschappen (bv) zijn. Ook rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen kunnen in sommige gevallen gebruik maken van de KIA, mits zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ?

Om gebruik te kunnen maken van de KIA, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in een boekjaar minimaal € 2.400 en maximaal € 328.721 (in 2023) in bedrijfsmiddelen die geschikt zijn voor uw onderneming.
  • De bedrijfsmiddelen hebben een minimale aanschafwaarde van € 450 per stuk (exclusief btw).
  • De bedrijfsmiddelen zijn niet uitgesloten van de investeringsaftrek, zoals personenauto’s, grond, dieren, goodwill, software en woonhuizen.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u de KIA toepassen op uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen. U moet wel een overzicht bijhouden van de bedrijfsmiddelen waarin u heeft geïnvesteerd en de datum en het bedrag van de investering.

Hoogte kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

De hoogte van de KIA hangt af van het totale bedrag dat u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. De Belastingdienst heeft hiervoor een tabel opgesteld die elk jaar wordt aangepast. In 2023 gelden de volgende percentages en bedragen:

InvesteringKIA
Niet meer dan € 2.400Geen KIA
Meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 59.17028% van het investeringsbedrag
Meer dan € 59.170, maar niet meer dan € 109.574€ 16.568
Meer dan € 109.574, maar niet meer dan € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
Meer dan € 328.721Geen KIA

U kunt de KIA berekenen door het percentage of het bedrag uit de tabel te vermenigvuldigen met het investeringsbedrag. Bijvoorbeeld: als u in 2023 voor € 40.000 investeert in bedrijfsmiddelen, dan is uw KIA: 28% x € 40.000 = € 11.200.

Wat zijn de aandachtspunten bij de KIA?

Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u gebruik wilt maken van de KIA:

  • Als u samenwerkt met andere ondernemers in een samenwerkingsverband, zoals een vof of een maatschap, dan wordt de KIA berekend over de totale investering van het samenwerkingsverband. U kunt dan een andere verdeling van de KIA afspreken met uw partners, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Als u de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na uw investering verkoopt of schenkt, en de totale waarde is meer dan € 2.600, dan moet u een deel van de KIA terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. Dit is een percentage van de verkoop- of schenkingswaarde dat u bij uw winst moet optellen.
  • Als u bedrijfsmiddelen koopt die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de energie-investeringsaftrek (EIA), dan kunt u deze aftrekposten combineren met de KIA. U moet dan wel het investeringsbedrag voor de KIA verminderen met het bedrag dat u voor de MIA of EIA heeft afgetrokken.

Voorbeelden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Om de werking van de KIA te verduidelijken, geven we hieronder enkele voorbeelden van situaties waarin u gebruik kunt maken van deze regeling.

Voorbeeld 1: Een zzp’er investeert in een laptop en een printer

Stel dat u als zzp’er in 2023 een nieuwe laptop koopt voor € 1.200 (exclusief btw) en een nieuwe printer voor € 300 (exclusief btw). Uw totale investering in bedrijfsmiddelen is dan € 1.500. Dit is minder dan het minimumbedrag van € 2.400 voor de KIA, dus u heeft geen recht op deze aftrekpost.

Voorbeeld 2: Een bakker investeert in een oven en een koelkast

Stel dat u als bakker in 2023 een nieuwe oven koopt voor € 10.000 (exclusief btw) en een nieuwe koelkast voor € 2.000 (exclusief btw). Uw totale investering in bedrijfsmiddelen is dan € 12.000. Dit is meer dan het minimumbedrag van € 2.400 voor de KIA, dus u heeft recht op deze aftrekpost. Uw KIA is dan: 28% x € 12.000 = € 3.360.

Voorbeeld 3: Een kapper investeert in een zonnebank en een kassasysteem

Stel dat u als kapper in 2023 een nieuwe zonnebank koopt voor € 15.000 (exclusief btw) en een nieuw kassasysteem voor € 5.000 (exclusief btw). Uw totale investering in bedrijfsmiddelen is dan € 20.000. Dit is meer dan het minimumbedrag van € 2.400 voor de KIA, dus u heeft recht op deze aftrekpost. Bovendien komt uw zonnebank in aanmerking voor de MIA, omdat het een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel is. U kunt dan 36% van de aanschafwaarde van de zonnebank aftrekken van uw winst voor de MIA. Uw MIA is dan: 36% x € 15.000 = € 5.400. Voor de KIA moet u het investeringsbedrag verminderen met het bedrag dat u voor de MIA heeft afgetrokken. Uw investeringsbedrag voor de KIA is dan: € 20.000 – € 5.400 = € 14.600. Uw KIA is dan: 28% x € 14.600 = € 4.088.

Conclusie

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aantrekkelijke regeling voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen. Het kan u een flinke besparing opleveren op uw belastingaangifte. Het is wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, de berekening en de aandachtspunten van de KIA. Zo kunt u optimaal profiteren van deze aftrekpost en voorkomt u onaangename verrassingen achteraf.

Geef een reactie