Je bekijkt nu Lijfrente: Alles wat u moet weten

Lijfrente: Alles wat u moet weten

Bent u op zoek naar een manier om extra inkomen te sparen voor uw oude dag of voor uw nabestaanden? Dan heeft u misschien wel eens gehoord van een lijfrente. Een lijfrente is een financieel product waarmee u op een fiscaal voordelige manier kunt sparen voor extra inkomen. Dit inkomen krijgt u periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of AOW krijgt.

In dit artikel zal ik de volgende onderwerpen behandelen:

 • Wat is een lijfrente en welke soorten zijn er?
 • Hoe kunt u een lijfrente opbouwen en aftrekken van de belasting?
 • Wat zijn de mogelijkheden met een vrijgekomen lijfrente?
 • Hoe kunt u een lijfrente uitkeren en hoeveel belasting betaalt u daarover?
 • Hoe kunt u een lijfrente berekenen en vergelijken?

Wat is een lijfrente

Een lijfrente is een financieel product waarmee u op een fiscaal voordelige manier kunt sparen voor extra inkomen. Dit inkomen krijgt u periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of AOW krijgt. Het mag ook extra inkomen voor een ander zijn, bijvoorbeeld voor uw partner als u overlijdt.

U kunt een lijfrente afsluiten in de vorm van een verzekering, een lijfrenterekening of een beleggingsrecht. Een lijfrenteverzekering sluit u af bij een verzekeringsmaatschappij, een lijfrenterekening of -beleggingsrecht bij een bank, beleggingsonderneming of -instelling.

Er zijn verschillende soorten lijfrentes, afhankelijk van het doel, de looptijd en de begunstigde. De belangrijkste soorten zijn:

 • Oudedagslijfrente: deze keert uit als u met pensioen gaat of AOW krijgt. De uitkering stopt als u overlijdt.
 • Nabestaandenlijfrente: deze keert uit aan uw partner of kinderen als u overlijdt. De uitkering stopt als de begunstigde overlijdt of een bepaalde leeftijd bereikt.
 • Tijdelijke oudedagslijfrente: deze keert uit voor een bepaalde periode nadat u met pensioen gaat of AOW krijgt. De uitkering stopt als de periode voorbij is of als u overlijdt.
 • Overbruggingslijfrente: deze keert uit tot u met pensioen gaat of AOW krijgt. De uitkering stopt als u met pensioen gaat, AOW krijgt of overlijdt.

Hoe kunt u een lijfrente opbouwen en aftrekken van de belasting?

Als u een lijfrente opbouwt, betaalt u premies voor uw lijfrenteverzekering of doet u stortingen op uw lijfrenterekening of -beleggingsrecht. Deze premies of stortingen mag u aftrekken van uw inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft jaar- en/of reserveringsruimte. Dit betekent dat u een pensioentekort heeft, oftewel dat uw pensioenopbouw lager is dan het wettelijk maximum. U kunt uw jaar- en reserveringsruimte berekenen met behulp van de rekentool van de Belastingdienst.
 • U sluit de lijfrente af bij een toegelaten financiële instelling, zoals een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of -instelling.
 • U laat de lijfrente recht geven op een periodieke uitkering die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hangen af van het soort lijfrente en de aanbieder. 

Door de premies of stortingen af te trekken, verlaagt u uw belastbaar inkomen en betaalt u minder belasting. Het maximale bedrag dat u af mag trekken, is gelijk aan uw jaar- en reserveringsruimte. Als u meer betaalt dan dit bedrag, kunt u het meerdere niet aftrekken.

Lijfrente komt vrij

Een lijfrente komt vrij als de opbouwfase eindigt en de uitkeringsfase begint. Dit gebeurt meestal op een vooraf afgesproken datum, bijvoorbeeld als u 65 jaar wordt. Het kan ook eerder of later gebeuren, afhankelijk van uw situatie en wensen.

Als uw lijfrente vrijkomt, heeft u verschillende mogelijkheden:

 • U kunt de lijfrente laten uitkeren door dezelfde aanbieder waar u deze heeft opgebouwd. U spreekt dan met de aanbieder af hoe lang en hoe hoog de uitkeringen zijn, en wie de begunstigde is. U moet wel rekening houden met de fiscale regels die gelden voor het soort rente dat u heeft.
 • U kunt de lijfrente overdragen naar een andere aanbieder die een beter aanbod heeft of beter bij u past. U spreekt dan met de nieuwe aanbieder af hoe lang en hoe hoog de uitkeringen zijn, en wie de begunstigde is.
 • U kunt de lijfrente omzetten naar een ander soort lijfrente, bijvoorbeeld van een oudedagslijfrente naar een nabestaandenlijfrente. U spreekt dan met de aanbieder af hoe lang en hoe hoog de uitkeringen zijn, en wie de begunstigde is.
 • U kunt de lijfrente afkopen, oftewel in één keer laten uitbetalen. Dit is meestal niet voordelig, omdat u dan in één keer veel belasting moet betalen over het hele bedrag. Bovendien moet u ook een boete (revisierente) betalen van 20% over het bedrag. U kunt alleen uw lijfrente afkopen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent of in financiële nood verkeert.

Lijfrente uitkering en uitkeren

Als u een lijfrente laat uitkeren, betaalt u belasting over de uitkeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning). De hoogte van de belasting hangt af van uw leeftijd, uw totale inkomen en het belastingtarief dat daarbij hoort.

De aanbieder houdt meestal al loonheffing in op uw uitkeringen. Dit is een voorheffing die bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. De loonheffing wordt verrekend met de inkomstenbelasting die u moet betalen of terugkrijgt in uw aangifte.

De loonheffing wordt berekend op basis van een standaardtarief en een standaardheffingskorting. Dit kan afwijken van uw werkelijke situatie. Daarom kan het zijn dat u te veel of te weinig loonheffing betaalt. Dit wordt gecorrigeerd in uw aangifte.

U kunt ook kiezen voor een andere loonheffingskorting of een ander tarief bij uw aanbieder. Dit kan voordelig zijn als u meerdere inkomstenbronnen heeft of als uw inkomen sterk wisselt. U moet dit wel zelf doorgeven aan uw aanbieder.

Lijfrente berekenen

Een voorbeeldberekening van een lijfrente kan u helpen om een idee te krijgen van hoeveel u kunt sparen of uitkeren. Om een lijfrente te berekenen, moet u eerst weten welke gegevens u nodig heeft en hoe u deze kunt invullen. Daarna kunt u een online tool of website gebruiken om de berekening te maken.

De gegevens die u nodig heeft voor een berekening zijn:

 • Het bedrag dat u wilt inleggen of overdragen voor uw lijfrente. Dit kan een eenmalig bedrag zijn of een periodiek bedrag, bijvoorbeeld per maand of per jaar.
 • De rente of het rendement dat u verwacht te ontvangen of te behalen. Dit hangt af van het soort lijfrente dat u kiest en de aanbieder die u selecteert. U kunt de rente of het rendement vaak zelf kiezen, afhankelijk van uw risicoprofiel en beleggingsstrategie.
 • De looptijd, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. De opbouwfase is de periode waarin u premies betaalt of stortingen doet. De uitkeringsfase is de periode waarin u uitkeringen ontvangt. De looptijd kan vast of variabel zijn, afhankelijk van het soort lijfrente dat u kiest en de aanbieder die u selecteert.
 • De soort en de hoogte van de uitkeringen die u wilt ontvangen. De uitkeringen kunnen levenslang of tijdelijk zijn, afhankelijk van het soort dat u kiest en de aanbieder die u selecteert. De hoogte van de uitkeringen kan vast of variabel zijn, afhankelijk van het soort lijfrente dat u kiest en de aanbieder die u selecteert.
 • De kosten en de voorwaarden die de aanbieder in rekening brengt. De kosten kunnen bestaan uit administratiekosten, beheerkosten, advieskosten, afsluitkosten, overdrachtskosten, etc. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op de garanties, de flexibiliteit, de indexatie, de overlijdensrisicodekking, etc.

Voorbeeld berekening

Om u een idee te geven van hoe een lijfrente berekening eruit kan zien, geef ik hieronder een fictief voorbeeld. Dit voorbeeld is gebaseerd op de volgende aannames:

 • U wilt een oudedagslijfrente afsluiten bij Moneywise.
 • U wilt eenmalig € 50.000 inleggen voor uw lijfrente.
 • U verwacht een rendement van 4% per jaar op uw lijfrente.
 • U wilt uw lijfrente laten ingaan als u 67 jaar wordt (over 10 jaar).
 • U wilt levenslang € 250 per maand ontvangen van uw lijfrente.
 • U betaalt geen kosten voor uw lijfrente.

Met deze gegevens kunt u de volgende berekening maken:

 • Uw inleg groeit in 10 jaar aan tot € 74.012 met een rendement van 4% per jaar.
 • Uw uitkering bedraagt € 250 per maand, oftewel € 3.000 per jaar.
 • Uw uitkeringsduur is levenslang, oftewel ongeveer 20 jaar (volgens de gemiddelde levensverwachting).
 • Uw totale uitkering bedraagt € 60.000 (20 x € 3.000) met een rendement van 4% per jaar.
 • Uw rendement op uw lijfrente is € 14.012 (€ 74.012 – € 60.000).

Dit betekent dat u met een inleg van € 50.000 een levenslang inkomen van € 250 per maand kunt krijgen, en dat u daar nog € 14.012 aan overhoudt. Dit lijkt een aantrekkelijk aanbod, maar u moet wel rekening houden met de volgende kanttekeningen:

 • U betaalt belasting over uw uitkeringen in box 1. Dit kan uw netto inkomen verlagen, afhankelijk van uw belastingschijf en heffingskortingen.
 • Uw uitkeringen zijn niet geïndexeerd voor inflatie. Dit betekent dat uw koopkracht afneemt naarmate de prijzen stijgen.
 • Uw uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Als de aanbieder failliet gaat of als het rendement lager uitvalt dan verwacht, kunt u minder of geen uitkeringen ontvangen.
 • U kunt uw lijfrente niet meer wijzigen of afkopen als deze eenmaal ingaat. U zit dus vast aan de afspraken die u heeft gemaakt met de aanbieder.

Dit voorbeeld laat zien hoe u een lijfrente kunt berekenen en waar u op moet letten. U kunt dit voorbeeld aanpassen aan uw eigen situatie en wensen, en verschillende scenario’s uitproberen. Zo kunt u een betere keuze maken.

Conclusie

Een lijfrente is een manier om extra inkomen te sparen voor uzelf of voor uw nabestaanden. U kunt een lijfrente opbouwen en aftrekken van de belasting, als u een pensioentekort heeft. U kunt het laten uitkeren als deze vrijkomt, of overdragen naar een andere aanbieder. U betaalt belasting over de uitkeringen in box 1. U kunt een lijfrente berekenen en vergelijken met behulp van online tools en websites.

Geef een reactie